En

UZM.DR. NAZLI GÜRKAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  Sphingomonas paucimobilis: Az Rastlanan bir Menenjit Etkeni...  2018
  2  Taşıyıcı çocuklarda izole edilen Moraxella catarhalis suşlarında BRO beta-laktamazların mole...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Bağ Dokusu Hastalıkları Tanısında Antinükleer Antikorların Patern Değerlendirilmesinin Rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  2  Sistemik Bağ Dokusu Hastalıklarında Otoantikorlar Floresan Mikroskobu İle Nasıl Tanımlanıyor?... 26/09/2018 - 26/09/2018
  3  Otoimmun Sistemik Bağ Dokusu Şüpheli Hasta Grubunda Gerçek Hastaları Ayırt Etmede Avidite Test... 26/09/2018 - 06/09/2018
  4  Sphingomnas paucimobilis: Alışılmadık bir menenjit etkeni- olgu sunumu... 10/03/2016 - 11/03/2016
  5  Candida krusei izolatlarının genomik DNA'sının restriksiyon enzim analizi ile tiplendirilmesi... 12/09/2006 - 16/09/2006
  6  Sefotaksime heterojen direnç gösteren ilk Haemophilus influenzae suşu.... 12/09/2006 - 16/09/2006
  7  Heterogenous resistance to ceptotaxime in a beta-lactamase negative ampicillin sensitive Haemophilus... 15/06/2006 - 18/06/2006
  8  Candida norvegensis, Candida inconspicua ve Candida krusei türlerinin birbirinden ayrımında fenot... 25/04/2006 - 28/04/2006
  9  Co-existance of VIM type metallo-bata-lactamase and PER-1 extanded beta-lactamas in clinical isolate... 01/04/2006 - 04/04/2006
  10  Hastane Kaynaklı infeksiyon etkeni Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 türü genişlemiş ... 23/02/2006 - 26/02/2006
  11  Importance of PER-1 type extended spectrum beta-lactamase4 in multi-drug resistant isolates of Pseud... 26/01/2006 - 28/01/2006
  12  Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve VIM Metallo-bet... 16/11/2005 - 20/11/2005
  13  Moraxella catarrhalis taşıyıcısı olan çocuklarda bro beta laktamazların moleküler tiplendiri... 28/06/2004 - 01/07/2004
  14  Evaluation of resriction endonuclease analysis of BRO beta-lactamases in clinical and carrier isolat... 23/05/2004 - 27/05/2004
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Gastrointes...  2017
 • NO AD YIL
  1  Startup Weekend Health İzmir, Üçüncülük Ödülü...  2016
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  1997
  2  TÜBİTAK  1997
  3  USMLE  1996