En

CAHİDE AYİK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2019
  2  Relationships Among Spiritual Well-being, Adjustment, and Quality of Life in Patients With a Stoma: ...  2019
  3  Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA'ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri...  2018
  4  A Study on the Satisfaction of Students for the Time Spent Watching Video-based Learning during thei...  2018
  5  The effects of preoperative aromatherapy massage on anxiety and sleep quality of colorectal surgery ...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Piyoderma Gangrenozum Olan İleostomiliBireye Yaklaşım: Olgu Sunumu... 09/04/2019 - 13/04/2019
  2  THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL WELL-BEING, OSTOMY ADJUSTMENT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WIT... 15/04/2018 - 18/04/2018
  3  KOLOREKTAL CERRAHI HASTASINDA AMELIYAT ÖNCESI YAPILAN AROMATERAPI MASAJININ ANSIYETE VE UYKU KALITE... 05/11/2017 - 08/11/2017
  4  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  5  Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Video Temelli İnteraktif Eğitim Yönteminin Etkinliğinin... 10/09/2015 - 12/09/2015
  6  Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrı Özellikleri Ve En Sık Yapılan Hemşirelik Uygulamal... 10/09/2015 - 12/09/2015
 • NO AD YIL
  1  Kolostomi Rehberi...  2019
  2  İleostomi Rehberi...  2019
  3  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
 • NO AD YIL
  1  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri birincilik ödülü...  2018