En

DOÇ.DR. CEMAL HÜSEYİN GÜVERCİN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2000
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü  2002
  Doktora  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi (Tıp Etiği ve Tıp Tarihi) Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıp Tarihi ve Etik  2019
 • NO AD YIL
  1  Yapılandırılmış Bir Eğitim Modülünün, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet v...  2020
  2  Sağlık Çalışanlarına Şiddet Haberleri: Basının Kritik Rolü...  2019
  3  Weak Ring of Family Planning Trainings: Patient Rights...  2019
  4  The Other Side of the Coin: Nurses' Views and Behavior on Physical Restraint...  2018
  5  Preclinical Students Views On Medical Ethics Education: A Focus Group Study in Turkey...  2018
  6  A comparative analysis of bioethical issues from view points of Religious Affairs Administration in ...  2017
  7  Methodological Comparison of Survival Analysis Methods in Censored Medical Data...  2017
  8  Geriatric Emergencies in Terms of Medical Ethics...  2014
  9  Parents refusing treatment of the child: A discussion about child's health right and parental patern...  2013
  10  The perception of the concept of patient rights in Turkey. Examples from the press...  2010
  11  Eugenics Concept: From Plato to Present...  2008
  12  Araştırma Etiği...  2005
  13  Köy Enstitüleri ve Sağlık Eğitimi...  2004
  14  Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi...  2004
  15  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Alışkanlıkları ve Yaşam Biçi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Yapay Zekada Etik Sorunlar... 11/03/2020 - 11/03/2020
  2  Araştırma Etik Kuralları... 16/02/2020 - 16/02/2020
  3  Etik ve Hukuki Yönleriyle Aydınlatılmış Onam... 09/01/2020 -
  4  Tıpta Yapay Zeka ve Etik... 03/12/2019 -
  5  Yapay Zeka Etiğinde Yanlılık Sorunu ve Metadata... 17/10/2019 - 18/10/2019
  6  Akademide ayrımcı uygulama: proje bursiyerliğinin sona erdirilmesi gerekçesi olarak gebelik.... 28/09/2019 - 03/10/2019
  7  Tıp Bilişimi Etiği... 17/10/2018 - 18/10/2018
  8  Designer babies through gene editing: utopia or dystopia?... 05/10/2018 - 06/10/2018
  9  Akademik çalışma yaşamında ayrımcı bir uygulama: gebelik, proje bursiyerliğinin sona erdiril... 04/10/2018 - 05/10/2018
  10  Yapay Zekanın Doğal İnsanı İyileştirmesi: Tıpta Yapay Zeka ve Etik... 03/07/2018 - 07/07/2018
  11  Mentor and social protection: discussion of maternity leave... 21/06/2018 - 22/06/2018
  12  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  13  Physical Restraint in Terms of Nursing Ethics... 10/07/2017 - 13/07/2017
  14  Milestones in the History of Research Ethics: Comparison of Significant Unethical Studies... 15/05/2017 - 18/05/2017
  15  Preclinical Students Views on Medical Ethics Education: A Focus Group Study... 28/04/2017 - 30/04/2017
  16  Child Health Inequality in Terms of Some Parameters in Turkey... 13/01/2016 - 14/01/2016
  17  Ethical Issues in Artificial Intelligence Applications in Medicine... 19/10/2015 - 25/10/2015
  18  Scientific Quality and Validity In Medical Research: The Role Of Biostatistics... 19/10/2015 - 25/10/2015
  19  A Model Proposal in Training of Patient Rights for Health Care Personnel Working in the Field of Fam... 21/05/2014 - 23/05/2014
  20  Legal Regulations related to clinical trials and Ethical Committees in Turkey... 07/08/2012 - 10/08/2012
  21  The Evaluation of Legal Regulations in Turkey about Clinical Researches that Includes Children, Conc... 08/08/2010 - 12/08/2010
  22  The Historical Development of Health System in Turkish Republic... 08/08/2010 - 12/08/2010
  23  The Role of Non-Governmental Organizations on the Improvement of Patient Rights in Turkey... 08/08/2010 - 12/08/2010
  24  Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Önemli Biyoetik Sorunlar Hakkındaki Kuru... 10/04/2010 - 12/04/2010
  25  Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sağlıkta Sosyal Güvenliğin Tarihçesi... 27/05/2009 - 30/05/2009
  26  The Village Institues and Health Education in Turkey... 05/09/2004 - 10/09/2004
  27  Yaşamın Tıplaştırılması... 25/06/2003 - 28/06/2003
  28  Malpraktis... 31/01/2003 -
  29  Ethical Dimension of Social Insurance... 18/10/2001 - 20/10/2001
  30  Sterilizasyon Ünitesinde Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu İle Çalışanların Ortamından Kaynakla... 29/10/2000 - 02/11/2000
  31  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Alışkanlıkları ve Yaşam Biçi... 26/11/1999 - 28/11/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Stem Cell Research: ethical considerations Stem Cells: Current Challenges and New Directions...  2013
  2  Geriatrik acillerde etik sorunlar Geriatrik Geropsikiyatrik aciller...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Yoğun Bakımda Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin `Yeniden Canlandırma Uygulamayınız (DNR) İstemi Konusundaki Tutumları: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği...  5/2018 - /
 • NO AD YIL
  1  Poster bildirisi 3. ödülü...  2014
 • NO AD YIL
  1  Fogarty International Center / NIH  2015
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2019- Ocak 2019
  2 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor