En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Neonatoloji Bilim Dalı  2017
 • NO AD TARİH
  1  COULD NEW INTERGROWTH-21 CURVES CHANGE INTRAUTERINE AND EXTRAUTERINE GROWTH RETARDATION INCIDENCE IN... 21/10/2016 - 25/10/2016
  2  YENİ İNTERGROWTH-21 EĞRİLERİ ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEKLERDE İNTRAUTERİN VE EKSTRAUTERİN... 19/04/2016 -
  3  yenidoğan döneminde tanı alan metabolik hastalıklı olgu... 11/03/2016 - 12/03/2016
  4  Konjenital Renal Anomaliye Sekonder Psödohipoaldestronizm Tablosu Gelişen Bir Yenidoğan... 19/04/2015 - 22/04/2015
  5  Nadir Görülen Neonatal İntestinal Psödo- Obstruksiyon Olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  6  PSEUDO BARTTER SENDROMUNUN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ... ANULER PANKREAS... 19/04/2015 - 22/04/2015
  7  İkizden ikize transfüzyon sendromu: Olgu sunumu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  8  Ağır hiponatremi ile prezente olan bir konjenital adrenal hiperplazi olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  9  Gastrik Pnömatozisin Nadir rastlanan Bir Nedeni: Nozokomiyal Sepsis... 19/04/2015 - 22/04/2015
 • NO AD TARIH
  1  'a PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF A HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY, REGN2222, FOR THE PREVENTION OF MEDICALLY ATTENDED RSV INFECTION IN PRETERM INFANTS - R2222-RSV-1332?...  10/2015 - /
  2  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  3  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - /
  4  Türkiye Sarılık Veri Tabanı...  9/2015 - 9/2017
  5  Neonatal Ratlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri...  9/2015 - 9/2016
 • NO AD YIL
  1  23. Ulusal Neonatoloji Kongresi Araştırma Projesi Ödülü...  2015
  2  24. Ulusal Neonatoloji Kongresi Araştırma Projesi Üçüncüsü...  2016