En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  The validity and reliability studies of the University of California, Los Angeles Scleroderma Clinic...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Sistemik Sklerozda Oksidatif DNA Hasarının Tandem Kütle Spektrometri ile Değerlendirilmesi ve Vi... 18/10/2018 -
  2  Comparison of Long Term Anti-Tnf Survival in Patients with Ankylosing Spondylitis and Non-Radiograph... 03/11/2017 -
  3  Metabolic Syndrome Is Associated with Active Disease in Psoriatic Arthritis and May Contribute to De... 03/11/2017 -
  4  Phenotype Differences in HLA-B27 Positive Versus Negative Patients with Ankylosing Spondylitis in a ... 03/11/2017 -
  5  THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME AND... 03/11/2017 -
  6  RADIOLOGICAL DISEASE ACTIVITY IS THE MAJOR DETERMINANT FOR PHYSICIANS WHILE DECIDING ACTIVE DISEASE ... 03/11/2017 -
  7  Ankilozan Spondilit ve Non-Radyografik Axial Spondiloartrit Hastalarında Uzun Dönem Anti -TNF Kul... 18/10/2017 -
  8  Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin saptanmasında görüntülemenin önemli bir katkısı ... 18/10/2017 -
  9  Psöriatik artritli hastalarda metabolik sendrom varlığı hastalık aktivitesiyle ve sindesmofit o... 18/10/2017 -
  10  Romatoid Artritli Hastalarda Tofacitinib Klinik Deneyimi, TÜRKBİO Veri Tabanı Sonuçları... 18/10/2017 -
  11  THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME AND... 14/06/2017 -
  12  RADIOLOGICAL DISEASE ACTIVITY IS THE MAJOR DETERMINANT FOR PHYSICIANS WHILE DECIDING ACTIVE DISEASE ... 14/06/2017 -
  13  F-18 FDG PET/BT ile okronozis tutulumu yaygınlığı... 10/05/2017 - 14/05/2017
  14  High Disease Activity Scores and Leptin Levels in Takayasu Patients with Overweight and Obesity... 15/11/2016 -
  15  Comparability of Patients Classified As Non-RadiographicAxial Spondyloarthritis By the Imaging Vs Cl... 15/11/2016 -
  16  Does Gender Make a Difference in ?Composite Psoriatic Disease Activity Index (CPDAI)? in Patients wi... 10/11/2016 - 15/11/2016
  17  Non radyografik aksiyel spondiloartropati hastalarında görüntüleme ve klinik kollarının karş... 24/10/2016 - 30/10/2016
  18  Takayasu arteritindeki fazla kiloluluk/obezite ve metabolik sendrom sıklığı sistemik lupus erite... 24/10/2016 - 30/10/2016
  19  Uzman görüşülüne göre primer Sjögren sendromu tanısı ile izlenen hastalarda farklı sınıf... 24/10/2016 - 30/10/2016
  20  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  21  Fulminan hepatit ile prezente olan Still hastalığı... 24/10/2016 - 30/10/2016
  22  Cinsiyet psoriatik artrit kompozit hastalık aktivite indeksini etkiliyor mu?... 24/10/2016 - 30/10/2016
  23  Türk ankilozan spondilit hastalarında HLA B27 pozitifliğinin hastalık fenotipine etkisi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  24  Sistemik sklerozda tanı süresini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin tanıya kadar başvurulan... 24/10/2016 - 30/10/2016
  25  ADAPTATION OF UCLA SCLERODERMA CLINICAL TRIAL CONSORTIUM GASTROINTESTINAL TRACT 2.0 QUESTIONNAIRE IN... 08/06/2016 - 11/06/2016
  26  Yaygın Cilt Kalınlaşması İle Başvuran Hastada Nadir Bir Tanı Olarak Eozinofilik Fasiit... 10/03/2016 - 12/03/2016
  27  Takayasu Arteritinde Nadir Görülen Bir Tablo: Renal Amiloidoz... 10/03/2016 - 12/03/2016
  28  ASDAS Can be Reliably Calculated When Only the Patient's Overall Basdai Score Is Available, but Not ... 06/11/2015 - 11/11/2015
  29  Evaluation of Patient Acceptable Symptom State in Patients with Axial Spondylarthritis; Similar Thre... 06/11/2015 - 11/11/2015
  30  Kaliforniya Üniversitesi Skleroderma Klinik Çalışma Konsorsiyumu Gastrointestinal Traktus (UCLA ... 28/10/2015 - 01/11/2016
  31  Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Hastanın Kabul Edilebilir Semptom Durumu Değerlendirmesi: Rady... 28/10/2015 - 01/11/2016
  32  AB0766 Comparing Iphone Compass Application with Inclinometer and Universal Goniometer for the Asses... 10/06/2015 -
  33  AB0803 Obesity is Associated with Psoriatic Arthritis and Contributes to the Increased Use of Biolog... 10/06/2015 -
  34  Poster Presentations - Spondyloarthritis - clinical aspects (other than treatment) SAT0247 Combined ... 10/06/2015 -
  35  Nadir Görülen bir Artrit Nedeni: Okronozis... 12/03/2015 - 14/03/2015
  36  Combined Hip Abduction Angle Measured By Using Iphone Compass Application; A Novel Measurement Tool ... 14/11/2014 - 15/11/2014
  37  Using Iphone Compass Application for the Assessment of Cervical Rotation in Patients with Ankylosing... 14/11/2014 - 15/11/2014
  38  Kalça Mobilitesini Değerlendirmede Yeni Bir Yöntem: Iphone Pusula Uygulaması İle Kalça Abdüks... 29/10/2014 - 02/11/2014
  39  Eksik BASDAI Verileri Olması Durumunda ASDAS Hesaplaması... 29/10/2014 - 02/11/2014
  40  Ankilozan Spondilit Hastalarında Servikal Rotasyon Ölçümü için Iphone Pusula Uygulamasının K... 29/10/2014 - 02/11/2014
  41  Level of Awareness of Inflammatory Back Pain and Axial Spon- dyloarthritis Among Medical Specialties... 28/08/2014 - 31/08/2014
  42  Characteristics of Non-Attending Patients with Ankylosing Spondylitis... 28/08/2014 - 31/08/2014
 • NO AD TARIH
  1  Sistemik Skleroz Hastalarında Vitamin D Düzeyi ve Moleküler Yolağının, Oksidatif DNA Hasarı ve Klinik Bulguları ile İlişkisi...  11/2018 - /