En

UZM.DR. BERRİN ZENGİNTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Romatoloji Bilim Dalı, 2014  
 • NO AD TARİH
  1  F-18 FDG PET/BT ile okronozis tutulumu yaygınlığı... 10/05/2017 - 14/05/2017
  2  Comparability of Patients Classified As Non-RadiographicAxial Spondyloarthritis By the Imaging Vs Cl... 15/11/2016 -
  3  High Disease Activity Scores and Leptin Levels in Takayasu Patients with Overweight and Obesity... 15/11/2016 -
  4  Does Gender Make a Difference in ?Composite Psoriatic Disease Activity Index (CPDAI)? in Patients wi... 10/11/2016 - 15/11/2016
  5  Non radyografik aksiyel spondiloartropati hastalarında görüntüleme ve klinik kollarının karş... 24/10/2016 - 30/10/2016
  6  Cinsiyet psoriatik artrit kompozit hastalık aktivite indeksini etkiliyor mu?... 24/10/2016 - 30/10/2016
  7  Türk ankilozan spondilit hastalarında HLA B27 pozitifliğinin hastalık fenotipine etkisi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  8  Sistemik sklerozda tanı süresini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin tanıya kadar başvurulan... 24/10/2016 - 30/10/2016
  9  Takayasu arteritindeki fazla kiloluluk/obezite ve metabolik sendrom sıklığı sistemik lupus erite... 24/10/2016 - 30/10/2016
  10  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  11  Fulminan hepatit ile prezente olan Still hastalığı... 24/10/2016 - 30/10/2016
  12  Uzman görüşülüne göre primer Sjögren sendromu tanısı ile izlenen hastalarda farklı sınıf... 24/10/2016 - 30/10/2016
  13  ADAPTATION OF UCLA SCLERODERMA CLINICAL TRIAL CONSORTIUM GASTROINTESTINAL TRACT 2.0 QUESTIONNAIRE IN... 08/06/2016 - 11/06/2016
  14  Takayasu Arteritinde Nadir Görülen Bir Tablo: Renal Amiloidoz... 10/03/2016 - 12/03/2016
  15  Yaygın Cilt Kalınlaşması İle Başvuran Hastada Nadir Bir Tanı Olarak Eozinofilik Fasiit... 10/03/2016 - 12/03/2016
  16  Evaluation of Patient Acceptable Symptom State in Patients with Axial Spondylarthritis; Similar Thre... 06/11/2015 - 11/11/2015
  17  ASDAS Can be Reliably Calculated When Only the Patient's Overall Basdai Score Is Available, but Not ... 06/11/2015 - 11/11/2015
  18  Kaliforniya Üniversitesi Skleroderma Klinik Çalışma Konsorsiyumu Gastrointestinal Traktus (UCLA ... 28/10/2015 - 01/11/2016
  19  Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Hastanın Kabul Edilebilir Semptom Durumu Değerlendirmesi: Rady... 28/10/2015 - 01/11/2016
  20  AB0766 Comparing Iphone Compass Application with Inclinometer and Universal Goniometer for the Asses... 10/06/2015 -
  21  AB0803 Obesity is Associated with Psoriatic Arthritis and Contributes to the Increased Use of Biolog... 10/06/2015 -
  22  Poster Presentations - Spondyloarthritis - clinical aspects (other than treatment) SAT0247 Combined ... 10/06/2015 -
  23  Nadir Görülen bir Artrit Nedeni: Okronozis... 12/03/2015 - 14/03/2015
  24  Combined Hip Abduction Angle Measured By Using Iphone Compass Application; A Novel Measurement Tool ... 14/11/2014 - 15/11/2014
  25  Using Iphone Compass Application for the Assessment of Cervical Rotation in Patients with Ankylosing... 14/11/2014 - 15/11/2014
  26  Eksik BASDAI Verileri Olması Durumunda ASDAS Hesaplaması... 29/10/2014 - 02/11/2014
  27  Kalça Mobilitesini Değerlendirmede Yeni Bir Yöntem: Iphone Pusula Uygulaması İle Kalça Abdüks... 29/10/2014 - 02/11/2014
  28  Ankilozan Spondilit Hastalarında Servikal Rotasyon Ölçümü için Iphone Pusula Uygulamasının K... 29/10/2014 - 02/11/2014
  29  Characteristics of Non-Attending Patients with Ankylosing Spondylitis... 28/08/2014 - 31/08/2014
  30  Level of Awareness of Inflammatory Back Pain and Axial Spon- dyloarthritis Among Medical Specialties... 28/08/2014 - 31/08/2014