En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Gastroenteroloji Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of pregnancy outcomes after liver transplantation...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Anti HCV Antikoru Pozitif Bulunup İzlemden Çıkan Hastaların Laboratuvar Ver leri ile Yeniden De... 08/11/2017 - 12/11/2017
  2  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  3  Komplikasyonlarla seyreden kronik pankreatit ve akciğer tüberkülozu birlikteliği... 22/11/2016 -
  4  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  5  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  6  12 YIL TAKİPLİ CAP POLİPOZİS OLGUSU... 22/11/2016 -
  7  CROHN HASTALIĞINA İKİNCİL GELİŞEN AMİLOİDOZ OLGUSUNDA ANTİ-TNF TEDAVİ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  8  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  9  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  10  Evaluation of endoscopic findings and conventional methods in Helicobacter pylori infection.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  11  Antimicrobial susceptibility of five antimicrobial agents in Helicobacter pylori clinical isolates.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  12  sadece karaciğer tutulumu ile seyreden bir sarkoidoz olgusu... 25/11/2015 - 29/11/2015
  13  roux-en-y anastomozlu hastada çift balon endoskopi ile anastomoz darlığına dilatasyon uygulamas... 25/11/2015 - 29/11/2015
  14  Peutzh jegher sendromu olan hastada ince barsak invajinasyonu... 25/11/2015 - 29/11/2015
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi karaciğer nakli verileri... 27/05/2015 - 30/05/2015
 • NO AD TARIH
  1  Helicobacter pylori enfeksiyonunda primer tetrasiklin ve levofloksasin direncinin belirlenmesi...  8/2015 - /