En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Medeniyet Üniv Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Hematoloji Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Brentuximab vedotin related bilateral Purtscher-like retinopathy unresponsive to pulse steroid thera...  2017
  2  AKUT MYELOİD LÖSEMİ HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ...  2015
  3  Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi: İki Merkezin Deneyimi...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Granulocytic sarcoma manifesting with atypical localisation: 3 case reports... 11/05/2017 - 13/05/2017
  2  Chronic graft-versus-host disease manifesting as polymyositis and hypercalcemia: an uncommon present... 11/05/2017 - 13/05/2017
  3  Talasemi İntermedia Hastasında Gelişen Transfüzyon İlişkili Alloimmunizasyonda Plazmaferez ve ... 25/02/2017 -
  4  KEMİK İLİĞİ APLAZİSİ İLE SEYREDEN OLGULARDA ELTROMBOPAG KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  5  Derin moleküler remisyonda nilotinibe ara verilmesinin ardından kısa sürede gelişen hematolojik... 19/10/2016 - 22/10/2016
  6  YAŞLI DBBNHL HASTALARIMIZIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLME... 07/10/2016 - 09/10/2016
  7  RETROSPECTIVE EVALUATION OF CLINICAL AND DEMOGRAPHIC FEATURES OF ELDERLY DLBCL PATIENTS: SINGLE CENT... 11/03/2016 - 13/03/2016
  8  MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA PLERİKSAFORLA MOBİLİZASYON BAŞARISININ DEĞERLEND... 03/03/2016 - 05/03/2016
  9  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI TEKRARLAYAN EKSTRAMEDÜLLER TUTULUMLU AKUT LENFOBLASTİK LÖSE... 03/03/2016 - 05/03/2016
  10  KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN MEKANİK YÖNTEM İLE DONDURULARAK - 80 DERECEDE UZUN DÖNEM SAKLANMASIN... 03/03/2016 - 05/03/2016
  11  transplant ilişkili trombotik mikroanjiopati olgusu... 13/11/2015 - 15/11/2015
  12  Atipik yerleşimli Granülositik sarkom: 3 olgu sunumu (Türkçe)... 21/10/2015 - 24/10/2015
  13  B-RAF İNHİBİTÖRÜ VEMURAFENİB İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: OLGU SUNUMU... 21/10/2015 - 24/10/2015
  14  Yaşlı Hodgkin Lenfoma olgularının demografik verilerinin ve tedavi yanıtlarının geriye dönü... 21/10/2015 - 21/10/2015
  15  A CASE OF POEMS SYNDROME WITH DEBILITATING NEUROLOGICAL INVOLVEMENT AND FDG-AVID BONE LESIONS WHO HA... 21/05/2015 - 23/05/2015
  16  Maximum storage time that affect the viability of stem cells... 22/03/2015 - 25/02/2015
  17  Situations affecting hematopoietic stem cell apheresis... 22/03/2015 - 25/03/2015
  18  Akut myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  Remisyonda akut lenfoblastik lösemi olgumuzda ikinci hematolojik malignite esansiyel trombositemi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Kronik myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  21  Karaciğer tutulumu ile presente olan akut lenfoblastik lenfoma/lösemi olgumuz... 22/10/2014 - 25/10/2014
  22  MtHFR C677T, MTHFR A1298C polimorfizmi rekürrent abortus ve venöz tromboemboli arasındaki ilişk... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Eozinofili ile presente olan T hücreli lenfoblastik lenfoma/lösemi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Kronik lenfositik lenfoma ve myeloproliferatif hastalık birlikteliği olan iki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Kronik lenfositik lösemi olgumuzda ikinci malignite: kaposi sarkomu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  26  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  27  Double filtrasyon plazmafeez yapılan olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi... 04/09/2014 - 07/09/2014
  28  Mantar zehirlenmesi ve terapotik plazma değişimi tedavisi: olgu sunumları... 04/09/2014 - 07/09/2014