En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Is ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Is long-term ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?... 21/09/2016 - 23/09/2016
  3  High serum levels of ALT and GGT in children with IBD: Are they only related autoimune disease? prob... 17/09/2016 - 20/09/2016
  4  langerhans hücreli histiyositozda gastrointestinal sistem tutulumu: olgu sunumu... 04/05/2016 - 07/05/2016
  5  çocuklarda gastrointestinal polipler... 04/05/2016 - 07/05/2016
  6  inflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklardaki alt ve ggt yüksekliğinin malnutrisyon ile i... 04/05/2016 - 07/05/2016
  7  steatohepatit etyolojisinde familyal hipobetalipoproteinemi ve yeni tanımlanmış mutasyon: olgu su... 04/05/2016 - 07/05/2016
  8  çocuklarda histopatolojik olarak duodenit sıklığı ve eşlik ettiği klinik durumlar... 04/05/2016 - 07/05/2016
  9  yeni mutasyonlu tangier hastalığı: iki kardeş olguda çölyak hastalığı birlikteliği... 04/05/2016 - 07/05/2016
  10  Breastfeeding infants with phenylketonuria: a single center experience in Turkey.... 01/09/2015 - 04/09/2015
  11  Akut gastroenterit sonrası selim geçici hiperfosfatazemi gelişen çölyak hastalığı tanılı b... 29/04/2015 -
  12  obes çocuklarda D vitamini düzeyinin araştırılması... 29/04/2015 -
  13  İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Anemi ve Malnutrisyon Sıklığının Değerlendirilmesi... 29/04/2015 - 02/05/2015
  14  aminotransferaz yüksekliğinin karaciğer dışı nedeni - musküler distrofi : olgu sunumu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  15  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  16  AĞIR ANEMİ İLE BAŞVURAN DOWN SENDROMU: GRADE 4a ÖZOFAJİTİS... 10/04/2015 - 11/04/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  şilomikron retansiyon hastalığı pediatride beslenme...  2016
  2  intestinal transplantasyon sonrası beslenme pediatride beslenme...  2016
  3  nutrigenomiks pediatride beslenme...  2016
  4  fonksiyonel besin, immunonutrisyon pediatride beslenme...  2016
  5  prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotikler pediatride beslenme...  2016
  6  kısa bağırsak sendromunda beslenme pediatride beslenme...  2016