En

MERVE ALİYE AKYOL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  Investigation of Factors Affecting Apathy in Three Major Types of Dementia...  2019
  2  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  3  Attitudes of Nurses in Turkey Toward Care of Dying Individual and the Associated Religious and Cultu...  2019
  4  Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Ö...  2018
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  6  The Relationship between Caregiver Burden and Psychological Resilience in Caregivers of Individuals ...  2018
  7  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  8  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  9  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Hemşirelik öğrencilerinin Alzheimer hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  4  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  5  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  6  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  7  Türkiye'de Hemşirelerin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Dini... 11/10/2017 - 15/10/2017
  8  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  9  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  10  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerinin Bakım Veren Yükü ve Psikolojik Dayanıklılıkları Aras... 22/03/2017 - 23/03/2017
  11  Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal ve Vasküler Demansı Olan Bireylerde Apati Görülme Sıklı... 22/03/2017 - 23/03/2017
  12  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Demans Hastalığında Davranışsal Sorunların Yönetimi Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  2  Demanslı Bireyin Bakım Verenlerine Yönelik İnternet Adresleri, Kitaplar ve Filmler Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  3  Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Bireye Yaklaşım: Alzheimer ve Demans Geriatri Hemşireliği...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019