En

DR. FETHİYE YELKİN ALP HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüsekokulu Hemşirelik Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği  2011
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Analysis of Health Staff's Patient Safety Culture in İzmir,Turkey....  2018
  2  The Importance of Therapeutic Touch in Nursing...  2016
  3  Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Veriler...  2016
  4  Hemşirelik ve Kurum Kültürü...  2015
  5  Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Çalışanlarının ve Yöneticilerin R...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Kan Bağışında Müzik Terapinin Donörün Anksiyetesine Etkisi... 25/09/2019 - 28/09/2019
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  3  Kadın ve Bebek Sağlığında Terapötik Dokunma Uygulamaları... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Nursing and Reform in Bakırköy... 19/09/2018 - 21/09/2018
  5  The views of Korean Veterans on Health Care Services They Received During The War.... 19/09/2018 - 21/09/2018
  6  Yaşlı Bireylerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Sürecinde Yaş Ayrımcılığının Etik Yön... 11/09/2017 - 12/09/2017
  7  Yaşlılarda Terapötik Dokunmanın Manevi ve Sosyal Destek Etkisi... 29/06/2017 - 01/06/2017
  8  Savaş Sonrası Hemşirelerin Paylaştıkları Deneyimlerin Değerlendirildiği Çalışmaların İn... 01/06/2016 - 04/06/2016
  9  Terapötik Dokunma... 21/01/2016 - 21/01/2016
  10  Hemşirelik Klinik Öğretim Alanlarında, Öğrenme Kuramlarının Mesleki Değer ve Tutumlara Et... 05/10/2015 - 06/10/2015
  11  İzmir İli Devlet Üniversiteleri Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlı... 21/05/2015 - 23/05/2015
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Verilerin ve Belirledikleri Hemşirelik Tanılar... 19/11/2014 - 22/11/2014
  13  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Konusunda, Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır B... 18/06/2014 - 21/06/2014
  14  Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Dünü, Bugünü ve Yarını... 18/06/2014 - 21/06/2014
  15  Birinci Basamak ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Tıbbi Hatalara ve Hasta ... 25/10/2013 - 27/10/2013
  16  Öğrenci Hemşirelerin İş Doyumu Beklenti Düzeyleri ile Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Dü... 08/05/2003 - 09/05/2003
  17  Klinikteki Gebelerde Risk Durumlarının Araştırılması... 12/05/2002 - 14/05/2002
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
 • NO AD YIL
  1  Therapeutic Touch 4th International Congress Scholarship...  2017
  2  I. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Sözel Bildiri...  2002