En

DR. GÜLCİHAN ARKAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Stroke Self-Efficacy Questionnaire...  2019
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki...  2019
  3  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  4  Skin Cancer-Sun Knowledge and Sun Protection Behaviors of Liver Transplant Recipients in Turkey....  2019
  5  Cultural attitudes of society towards tuberculosis patients: A qualitative study...  2018
  6  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Skin Cancer and Sun Knowledge Scale in Nursing St...  2018
  7  Experiences Related to Urinary Incontinence of Stroke Patients: A Qualitative Descriptive Study...  2018
  8  Examination of nursing students' attitudes towards environmental problems...  2017
  9  Üriner inkontinansı olan inmeli hastalar için hemşirelerin evde bakımdaki sorumlulukları...  2015
  10  Industrial Working Conditions and the Treatment of Child Workers in Turkey...  2014
 • NO AD TARİH
  1  BIRINCI BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN AHLAKI YETKINLIK VE KÜLTÜREL DUYARLIL... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  Suriyeli Annelerin Sosyal Destek Algılarının Bebeklerini Besleme Tutumlarına Etkisi... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  ADÖLESANLARIN BESLENME OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE HEMŞİRELERİN ROLÜ... 01/03/2019 - 03/03/2019
  4  Sağlık Alanında Bağışıklama İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Özelliklerinin İnce... 07/02/2019 - 09/02/2019
  5  Yetişkinlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi... 29/11/2018 - 01/12/2018
  6  Türkiye'de Önemli Bir Sorun Organ Bağışı; Hemşirelik Öğrencileri ve Hemşirelerin Görüşl... 24/04/2018 - 26/04/2018
  7  The relationship between nursing students' burnout levels and their professional values... 11/09/2017 - 12/09/2017
  8  Üriner İnkontinansı Olan İnme Hastalarda Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Etkinliği... 05/05/2017 - 06/05/2017
  9  Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population... 28/10/2016 - 29/10/2016
  10  E-SPUI- Experiences of stroke patients regarding urinary incontinence according to the health belief... 15/08/2016 - 17/08/2016
  11  Stroke self-efficacy questionnaire: A study of validity and reliability... 22/06/2016 - 25/06/2016
  12  AIDS HASTALARINA TOPLUMUN KÜLTÜREL BAKIŞI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA... 05/10/2015 - 09/10/2015
  13  SAĞLIK İNANÇ MODELİNE GÖRE İNMELİ HASTALARIN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN DENEYİMLER... 05/10/2015 - 09/10/2015
  14  TÜBERKÜLOZ HASTALARINA TOPLUMUN KÜLTÜREL YAKLAŞIMI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  16  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMES... 20/10/2014 - 24/10/2014
  17  Deri Kanseri Ve Güneş Bilgi Ölçeği'nin Türk Genç Yetişkinlerde Kullanımı: Geçerlik ve Gü... 20/10/2014 - 24/10/2014
  18  Annelerin Doğum Şekillerine Göre Postnatal Konfor Özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  19  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 15-49 yaş kadınların Acil kontraseptif Yöntemlerini Bilme D... 02/05/2013 - 04/05/2013
  20  Öğrencilerin Enerji Tasarrufu Konusundaki Bilgi Düzeyi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  21  İlköğretimde Öğrencilerin Bilgisayar ve Cep Telefonu Kullanma Alışkanlıklarının İncelenme... 04/10/2011 - 07/10/2011
  22  Öğrencilerin Aile Sağlık Birimi ve Aile Sağlık Elemanı Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlen... 04/10/2011 - 07/10/2011
  23  Sanayi Sitesinde Çalışan Çocuk İşçilerin Çalışma Koşulları ve İstismara Bakışı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  24  Birinci Basamağa Başvuran Kadınların Çocuk İstismarına Bakışı... 28/04/2011 - 30/04/2011
  25  Kadın Doğum Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları ve Bakış A... 18/10/2010 - 22/10/2010
  26  Gaziantep Verem Savaş Dispanserinde 2000-2010 Yılları Arasına İzlenen Tüberküloz Olgularını... 18/10/2010 - 22/10/2010
  27  Yöremizde 0-24 Ay Arası Bebeklerin Aşılanma ve Hastalık Özellikleri... 07/10/2009 - 09/10/2009
  28  Sağlık Personelinin Çocuk İstismarına Bakışı... 07/10/2009 - 09/10/2009
  29  Annelerin İshalli Hastalığa Bakışı ve Uygulamaları... 07/10/2009 - 09/10/2009
  30  Anneleri Ek Gıdaya Başlama Bakışı ve Uygulamaları... 07/10/2009 - 09/10/2009
 • NO AD YIL
  1  İdrar Kaçırması Olan İnme Hastaları ve Bakım Verenleri İçin Rehber...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnmeli Hastalarda Üriner İnkontinans ve Evde Bakımı Evde Bakım...  2017
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
 • NO AD YIL
  1  Poster Teşvik Ödülü...  2010
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü...  2014
  3  Best Poster Award...  2016
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2015