En

BARIŞ TEKİN TEZEL FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  2015
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik  2017
 • NO AD YIL
  1  A Domain-specific Modeling Language for Belief-Desire-Intention Software Agents...  2018
  2  Development of Semantic Web-Enabled BDI Multi-Agent Systems Using SEA_ML: An Electronic Bartering Ca...  2018
  3  A Genetic Algorithm with Semi-Greedy Heuristic Construction Phase for Multiple Fuzzy k-cardinality A...  2017
  4  An approach to obtain the generalized mixed linear stress function for known owa weights with artifi...  2017
 • NO AD TARİH
  1  DSML4BDI: A Modeling Tool for BDI Agent Development ... 10/09/2018 - 12/09/2018
  2  Improving the Usability of a MAS DSML... 10/07/2018 - 15/07/2018
  3  Android Things İşletim Sistemi ile bir Alarm Sistemi Yazılımının Tasarlanması ve Uygulanması... 05/07/2018 - 08/07/2018
  4  Towards Developing A New Solution Approach to Multiple Criteria Decision Problems... 28/04/2018 - 30/04/2018
  5  Characterizing Owa (Ordered Weighted Averaging) Operator with Stress Function Using Incremental Arti... 17/10/2017 - 20/10/2017
  6  Engineering a BDI Agent-based Semantic e-Barter System... 05/10/2017 - 08/10/2017
  7  Using Fuzzy c-Regression Approach to Obtain Stress Functions for OWA Operators... 05/10/2017 - 08/10/2017
  8  An approach to obtain the generalized mixed linear stress function for known owa weights with artifi... 20/04/2017 - 22/04/2017
  9  A Learning Approach To Identify The Optimal Stress Function Reflecting OWA Decision Strategy... 20/10/2016 - 23/10/2016
  10  OWA Karar Stratejisini Yansıtan Optimal Dağılım Fonksiyonunu Belirlemek İçin Özöğrenimli Bi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  11  Bulanık Mantık Tabanlı BDI Etmenleri... 20/10/2016 - 23/10/2016
  12  Statistical Approach to Mining the DM Strategy for OWA Operators... 12/10/2016 - 14/10/2016
  13  A Monitoring System to Prepare Machine Learning Data Sets for Earthquake Prediction Based on Seismic... 14/10/2015 - 16/10/2015
  14  A Cooperative Metaheuristic System... 03/09/2015 - 04/09/2015
  15  A MATHEMATICAL MODEL FOR THE BIN PACKING PROBLEM WITH GROUP CONSTRAINTS AND FUZZY RELATIONS... 27/08/2015 - 29/08/2015
  16  A Mathematical Model and Admissible Solution Algorithm for the Bin Packing Problem with Group Constr... 07/05/2015 - 12/05/2015
  17  A Mathematical Model And Solution Algorithm of the Bin Packing Problem with Group Constraints... 24/11/2014 - 28/11/2014
  18  A Mathematical Model of the Multicriteria Limited Bin Packing Problem with Fuzzy Qualities... 05/09/2014 - 06/09/2014
  19  Dayanıklı Gürültü İzleme Teknolojisi Verilerinin Analizine Dayalı Deprem Tahmini İçin Yapay... 25/06/2014 - 27/06/2014
  20  Multiple Fuzzy k-cardinality Assignment Problem with HOWA Approach... 02/09/2013 - 03/09/2013
  21  A mathematical programing approach for categorical clustering problems... 02/06/2013 - 05/06/2013
 • NO AD TARIH
  1  Sıralı Ağırlıklı Ortalama (OWA) Temelli Karar Stratejilerinin Hesaplanması için Öz Öğrenimli Algoritmaların Geliştirilmesi ve Uygulamaları...  6/2017 - /
  2  AgentDSM-Eval: Developing a Framework on Evaluating Domain-specific Modeling Languages for Multi-agent Systems...  3/2017 - 3/2020
  3  Alana-özgü Etmen Modelleme Dillerinin Birlikte İşlerliğinin Yatay Model Dönüşümleri ile Sağlanması...  6/2016 - 6/2018
 • NO AD YIL
  1  Bölüm İkinciliği...  2012
  2  Yüksek Onur Öğrencisi...  2012
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  2015