En

DOÇ.DR. DİLEK ÖZDEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1996
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi)  2014
 • NO AD YIL
  1  Creating a Change in The Use of Ventrogluteal Site for İntramuscular İnjection...  2018
  2  Trakeostomisi Olan Bir Yoğun Bakım Hastasının Omaha Sınıflama Sistemine Göre İncelenmesi...  2018
  3  Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA'ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri...  2018
  4  The effects of preoperative aromatherapy massage on anxiety and sleep quality of colorectal surgery ...  2018
  5  A Study on the Satisfaction of Students for the Time Spent Watching Video-based Learning during thei...  2018
  6  Distile Su ve Klorheksidin Glıkonat (%0.1) solüsyonu ile yapılan perine bakımının kateter ili...  2017
  7  Trakeostomi ve Aspirasyonun Zaman İçindeki Yolculuğu...  2017
  8  The effect of nurses ethical leadership and ethical climate perceptions on job satisfaction...  2017
  9  Evde Enteral Tüple Beslenen Hastaların beslenmeye ilişkin yaşadığı sorunlar ve yakınlarını...  2016
  10  Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi...  2016
  11  Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients...  2015
  12  Effects of open and closed suction systems on the haemodynamic parameters in cardiac surgery patient...  2014
  13  Turkish Nurses Attitudes and Practices Regarding Oral Care...  2014
  14  Klasik ve Entegre Müfredat Programı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkl...  2014
  15  Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Gereksinimleri...  2014
  16  Hastanede Çalışan Hemşirelerde Fiziksel Tespit Eğitim Programının Bilgi, Tutum ve uygulamalar...  2014
  17  Yoğun bakım hemşirelerinin hastane etik iklim algısı...  2014
  18  Intensive Care Nurses' Perception of Futility: Job Satisfaction and Burnout Dimensions...  2013
  19  Effects of Oral Care Solutions on Mucous Membrane Integrity and Bacterial Colonization...  2013
  20  Knowledge, Attitudes and Practices of Turkish Intern Nurses Regarding Physical Restraints...  2013
  21  Yoğun bakım çalışanlarının nafile tedaviye ilişkin görüşleri...  2013
  22  Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler...  2013
  23  Ahlaki sıkıntı: Türkiye de sağlık alanında gündeme gelmeyen bir boyut...  2013
  24  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi ve Uygu...  2013
  25  Hemşirelerin Göğüs Fizyoterapisine Yönelik Bilgi ve Uygulamaları...  2013
  26  Hastaların Bakış Açısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile Yaşamak: Fenomenolojik...  2012
  27  The Knowledge Levels of Health Personnel in Turkey Regarding Forensic Evidence...  2012
  28  Development of Standard Practice Guidelines for Open and Closed System Suctioning...  2012
  29  Hastaların Hendrich II Ve Morse Düşme Ölçeğine Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi: Pilot Çal...  2012
  30  Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yararsız Tedavi ve Uygulamaya İlişkin Görüş...  2012
  31  Turkish Nurses Level of Knowledge Regarding Implantable Port Catheter Care...  2011
  32  Yaşlı Bireylerin Ruh Sağlığının Şiddete Maruz Kalma ve Bazı Özellikler Açısından İncel...  2010
  33  Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik Uygulama Durumların...  2009
  34  Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı...  2009
  35  Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemi...  2007
  36  Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yarası Gelişme riski ve Hemşirelerin Bu hastalara Uygulad...  2006
  37  Aspirasyon Öncesi ve Sonrası hastalara %100 O2 Vermenin Hipoksinin Önlenmesi Üzerine Etkisi...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  2  KOLOREKTAL CERRAHI HASTASINDA AMELIYAT ÖNCESI YAPILAN AROMATERAPI MASAJININ ANSIYETE VE UYKU KALITE... 05/11/2018 -
  3  THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL WELL-BEING, OSTOMY ADJUSTMENT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WIT... 15/04/2018 -
  4  DETERMINATION OF PROFESSIONAL VALUES AND MORAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS... 11/09/2017 - 12/09/2017
  5  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  6  Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerinin ve ahlaki duyarlılıklarının belirlenmesi... 25/05/2017 - 27/05/2017
  7  Investigation of Intensive Care Nurses? Knowledge and Attitudes Regarding Closed Suctioning System... 01/05/2017 - 04/05/2017
  8  Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü... 02/06/2016 - 04/06/2016
  9  Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci... 02/06/2016 - 04/06/2016
  10  Hemşirelikte Değerler Eğitimi Neden Önemlidir?... 05/10/2015 - 06/10/2015
  11  Hemşirelik Öğrencilerinde Etik Duyarlılık... 05/10/2015 - 06/10/2015
  12  Hemşirelerin Fiziksel değerlendirmeye ilişkin bilgi beceri ve uygulamalarının belirlenmesi... 19/11/2014 - 22/11/2014
  13  Bir Üniversite Hastanesi İçin Geliştirilen Fiziksel Tespit Kayıt Formunun İşlerliğinin Belir... 19/11/2014 - 22/11/2014
  14  Kalıcı Üriner Kateteri Olan Yoğun Bakım Hastalarında %0.1 Lik Klorheksidin Glukonat Solüsyonu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  15  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  16  Bir Üniversite Hastanesine Standart Fiziksel Tespit Uygulama Rehberi Geliştirme Süreci... 19/11/2014 - 22/11/2014
  17  Klasik ve Entegre program hemşirelik öğrencilerinin Rehber hemşire denetimindeki ilk klinik uygu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  18  Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Gereksinimleri ve Kaygı Düzeyine Gru... 25/10/2013 - 27/10/2013
  19  İntörn Öğrencilerin Bakım Odaklı Hemşire- Hasta Etkileşim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler... 25/10/2013 - 27/10/2013
  20  Yoğun bakım Hemşirelerinin Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemine İlişkin Bilgi ve Tutumları... 25/10/2013 - 27/10/2013
  21  İntörn Öğrencilerin Yoğun bakım Stajı Öncesi ve Sonrası Özgüven Boyun Eğici Davranışla... 25/10/2013 - 27/10/2013
  22  Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Fizik Muayeneye İlişkin Bilgi Beceri ve Uygulamaları... 25/10/2013 - 27/10/2013
  23  Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 25/10/2013 - 27/10/2013
  24  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastane Etik İklimine İlişkin Tutumları... 25/10/2013 - 27/10/2013
  25  Konstipasyona Verilen Planlı Eğitimin Hastaların Konstipasyon Ciddiyeti Yaşam Kalitesine Etkisi... 25/10/2013 - 27/10/2013
  26  Validity and Reability of the Turkish Version of the Moral Distress Scale Revised (ICU MDS_R) in In... 19/09/2013 - 21/09/2013
  27  Nurses attitudes towards Futile Treatment and Practices: A Scale Development Study... 19/09/2013 - 21/09/2013
  28  Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Üç Farklı Ağız Bakım Solüsyonunun Oral Mukoz Membran ... 27/10/2012 - 29/10/2012
  29  Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum ve Uygulamalarına Eğitimin... 27/10/2012 - 29/10/2012
  30  Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik Uygulama Yapan İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri ve Yoğun ... 27/10/2012 - 29/10/2012
  31  Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi... 27/10/2012 - 29/10/2012
  32  Klasik ve Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkları Kaygı ... 27/10/2012 - 29/10/2012
  33  Ahlaki Sıkıntı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenirliği... 27/10/2012 - 29/10/2012
  34  Onkoloji Hemşirelerinin Etik Duyarlılık ve Mesleki Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi... 27/10/2012 - 29/10/2012
  35  Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Ağız Bakımına İlişkin Tutum Ve Uygulamalar... 27/10/2012 - 29/10/2012
  36  Hemşirelerin Kliniklerindeki Hasta Düşmelerini Önlemeye Yönelik Görüş ve Uygulamaları... 19/10/2012 - 21/10/2012
  37  Farklı Müfredat Programlarında Öğrenim Gören Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Otonomi ... 19/10/2012 - 21/10/2012
  38  Klinik Uygulamaya İlk Kez Çıkan Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi... 19/10/2012 - 21/10/2012
  39  Hemşirelik İntörnlük Programını Tamamlayan Öğrencilerin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tu... 19/10/2011 - 21/10/2012
  40  The Ideas of Intensive Care Unit Doctors and Nurses About Futility Care and Treatment and The Relati... 15/09/2011 - 17/11/2009
  41  Evde Enteral Yolla Beslenen Hastaların Yakınlarının Durumluk Süreklilik Kaygı Düzeyleri ve St... 21/10/2010 - 23/10/2010
  42  Evde Enteral Yolla Beslenen Hastaların Beslenmeye ilişkin Yaşadığı Sorunlar ve Yakınlarının... 21/10/2010 - 23/10/2010
  43  Nöroloji ve Nöroşirurji Kliniklerinde Yatan Hastaların Hendrich II Düşme Riski Ölçeği ve Mo... 21/10/2010 - 23/10/2010
  44  Nebülizatör ile İnhaler İlaç Kullanan Hastalarda Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  45  Acil Servislerde ve Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Sağlık Personelinin Adli Kanıt Konusundaki... 21/10/2010 - 23/10/2010
  46  Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Du... 01/04/2010 - 04/04/2010
  47  Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Boşuna / Yararsız Tedavi ve Bakım Algıları... 04/11/2009 - 07/11/2009
  48  Adli Olgularda Hemşirenin Rolü... 20/10/2009 - 24/10/2009
  49  Hemşirelerin Basınç Ülserlerinin Önlenmesi Ve Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlen... 20/10/2009 - 24/10/2009
  50  Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik (SF) Uygulamalarını... 20/10/2009 - 24/10/2009
  51  Kan Transfüzyonu Uygulama Rehberi ile Çalışmanın Kan Transfüzyonu Uygulamasıyla İlgili Hemş... 20/10/2009 - 24/10/2009
  52  Hastaların Bakış Açısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İle Yaşamak: Fenomolojik ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  53  Hemşirelerin Gögüs Fizyoterapisine Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi... 30/09/2009 - 04/10/2009
  54  Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerin Etik Problemler Karşısındaki Yaklaşımlar... 13/11/2008 - 15/11/2008
  55  Bir Üniversite Hastanesi Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Venöz Port Katetere İli... 05/09/2007 - 08/09/2007
  56  Bir Devlet Hastanesinde Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemleri için Standart Geliştirilme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  57  Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Ülseri Gelişme Riskinin ve Basınç Ülseri Önleyici Hemş... 25/09/2002 - 25/09/2002
  58  Aspirasyon Öncesi ve Sonrası Hastalara %100 O2 Vermenin Hipoksinin Önlenmesi Üzerine Etkisi... 21/06/1999 - 24/06/1999
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasta Güvenliği Hemşirelik Esasları...  2014
  2  Oksijen Tedavisi Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Ar-Ge...  1/2019 - /
  2  Proje...  3/2018 - /
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2014- Ekim 2017