En

PROF.DR. SUNA ASİLSOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı  2003
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The efficiency of the symptom-based score in infants diagnosed with cow's milk protein and hen's egg...  2018
  2  Efficacy of allergen-blocker mechanical barrier gel on symptoms and quality of life in patients with...  2018
  3  Predictors of functional exercise capacity in asthmatic children and adolescents...  2018
  4  Comparison of sit-to-stand test and six-minute walk test in asthmatic and healthy children...  2018
  5  Pulmonary Alveolar Proteinosis in Hereditary and Autoimmune Forms With 2 Cases...  2018
  6  Thyroid Function tests in children with Cystic fibrosis:Is thyroid Dysfunction more Common that esti...  2018
  7  Does Allergen-Specific Immunotherapy Prevent New Sensitizations in Childhood Allergic Airway Disease...  2018
  8  Santral Puberte Prekoks Tanılı Bir Çocukta Triptorelin Asetat İlişkili Anafilaksi: Olgu Sunumu...  2017
  9  Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?...  2017
  10  Kronik Kabızlığı Olan Çocuklarda Besin Allerjisinin Rolü...  2017
  11  Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım...  2017
  12  Lateks alerjisi...  2017
  13  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in asthmatic boy...  2017
  14  Sensorineural Hearing Loss in Selective Immunglobulin A Deficiency...  2017
  15  Knowledge, perspectives and attitudes about allergen-specific immunotherapy for respiratory allergic...  2016
  16  Risk of systemic allergic reactions to allergen immunotherapy in a pediatric allergy clinic in Turke...  2016
  17  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  18  Local and systemic reactions to subcutaneous allergen immunotherapy: Ten years' experience in a pedi...  2016
  19  Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Children with Asthma and Isolated Chronic Cough...  2016
  20  Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?...  2015
  21  A different cause for respiratory disorder in children: cases with pulmonary Langerhans cell histioc...  2015
  22  Cyclosporin Treatment Improves Skin Findingsin Omenn Syndrome...  2015
  23   Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis...  2015
  24  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in a Case with Hereditary Spherocytosis...  2015
  25  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  26  The assessment and management of chronic cough in children according to the British Thoracic Society...  2014
  27  Burun Tıkanıklığı ile Gelen Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu....  2014
  28  Okul öncesi çocuklarda hava yolu direncini saptamada kullanılan interrupter tekniği için normal...  2014
  29  Eritematöz Döküntü ile Başvuran Bir Olgu....  2014
  30  İnek sütü Allerjisi....  2014
  31  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  32  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  33  Common features of anaphylaxis in children...  2013
  34  Serum Vitamin D Levels Among Recurrently Wheezy Infants....  2013
  35  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  36  Aspiration of foreign bodies that allow air passage through....  2013
  37  An Uncommon Cause of a Cervical Mass in a Child: Case Report....  2013
  38  Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir....  2013
  39  Perceptions of parents and physicians concerning the Childhood Asthma Control Test...  2012
  40  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  41  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  42  Effects of Air Quality and Climate Change on Airway Hyperreactivity in Children (A Multi-Centered St...  2011
  43  Vitamin D ve Allerjik Hastalıklar....  2011
  44  Yaygın Ödemle Gelen Akut Mediastinitli Bir Olgu...  2010
  45  Revisiting Human IL-12R Beta 1 deficiency A Survey of 141 Patients From 30 countries....  2010
  46  A Novel Scoring System for Pediatric Intensive Care Unit Patients: Modified APACHE II and Comparison...  2010
  47  Pulmoner Alveolar Proteinozisli Bir Olgu....  2010
  48  Two Serious Complications of Organophosphate Poisoning in The Same Patient: Acute Pancreatittis and ...  2010
  49  Antikor eksikliği olan çocuklarda alerji sıklığı....  2009
  50  Allerjik Hastalıklarda Spesifik IgE'nin Tanısal Değeri...  2009
  51  Gastroözofajiyal reflülü çocuklarda atopi sıklığı...  2009
  52  A case of autoimmune lymphproliferative syndrome with Kimura's disease like histopathology...  2009
  53  Prevalence of obesity and overweight among children in Izmir, Turkey: effects of nutritional and soc...  2009
  54  Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema during asthmatic attacks in three patients....  2009
  55  Interleukin-12/-23 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis?...  2009
  56  Serum total and free carnitine levels in children with asthma...  2009
  57  Oxidant status in children after febrile seizures....  2009
  58  Geç Başvurulu konjenital diyafragma hernili bir olgu...  2009
  59  Krup Bulguları ile Gelen Yabancı Cisim aspirasyonu...  2008
  60  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis...  2008
  61  Prevalence of cystinuria among elementary schoolchildren in Eskisehir, Turkey....  2008
  62  Parental Knowledge and Practices Regarding Febrile Convulsions in Turkish Children...  2008
  63  Çocuklarda Yabancı cisim Aspirasyonu...  2007
  64  Stevens-Johnson syndrome associated with Brucella infection...  2007
  65  Arachnoid cyst with growth hormone deficiency...  2007
  66  Lokal Glikokortikoid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu...  2007
  67  Toksik Epidermal Nekrozisli Bir Olgu: Olgu Sunumu...  2007
  68  Febril Konvülzyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi...  2007
  69  Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti:Olgu Sunumu...  2007
  70  İnek Sütü Alerjisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Özellikleri...  2007
  71  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 year-old children in the ...  2006
  72  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  73  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma...  2006
  74  A Rare Presentation Of Sarcoidosis In An Adolescent...  2006
  75  Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2005
  76  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi...  2005
  77  Tanınız Nedir?...  2004
  78  Evaluation of montelukast in 8 to 14 year old children with mild persistent asthma and compared with...  2004
  79  Venom Allerjileri...  2003
  80  Venom Alerjileri...  2003
  81  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region...  2003
  82  Anafilaksi...  2003
  83  Bronşial Astımlı Çocuklarda Formoterol Kullanımının Klinik Etkileri...  2003
  84  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  85  İmmunoterapi sonrasında anafilaksi gelişen bir olgu sunumu...  2003
  86  İzmir ili ve çevresinde allerjen duyarlılık oranları...  2003
  87  Kardiyomegalinin belirlenmesinde kullanılan Radyografik yöntemlerin etkinliği...  2000
  88  Late hemorrhagic disease of the newborn...  2000
  89  Short Rib Polydactyly Sendromu...  1999
  90  Turkish Bloom Syndrome Case with Bladder Cancer...  1998
  91  Diabetes insipidus in a pediatric patient with systemic lupus erythematosus...  1997
  92  Benzatin penisilin enjeksiyonuna bağlı vasküler ve nörolojik komplikasyonlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Bir yaş altı kedi alerjenlerine duyarlılığı saptanan olgularımız... 17/11/2018 - 21/11/2018
  2  Kedi alerjili olgularımızın özellikleri... 17/11/2018 - 21/11/2018
  3  Respiratuvar Sinsityal Virüs dışı viral etken kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ... 17/11/2018 - 21/11/2018
  4  Comparison of sit-to-stand test and six-minute walk test in asthmatic and healthy children... 15/09/2018 - 19/09/2018
  5  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  6  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  7  Kavrama Kuvveti Düşük ve Yüksek Olan Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Quadriceps Kas Kuvveti, ... 11/04/2018 - 15/04/2018
  8  Muscle Strength Capacity in Children and Adolesents with Cystic Fibrosis... 22/03/2018 - 24/03/2018
  9  Comparasion of the tree-dimensional posture between children with cystic fibrosis and healthy childr... 22/03/2018 - 24/03/2018
  10  Relationship between Vertical Jump and Muscle Strength, Nutritional Status in Children with Cystic F... 22/03/2018 - 24/03/2018
  11  Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Kavrama Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyon Değerl... 22/11/2017 - 25/11/2017
  12  Çocukluk Çağı Astımı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları... 22/11/2017 - 25/11/2017
  13  Astımlı Hastaların Fiziksel Aktivite Öz-Yeterliliklerinin, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  14  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  15  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  16  Çocuklarda Besin Alerjisinin Karekteristik Özellikleri: Ulusal Çok Merkezli Çalışma... 18/11/2017 - 22/11/2017
  17  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  18  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  19  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  20  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  21  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  22  Kistik fibrozisli çocuk ve adlesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti ilişki... 20/10/2017 - 22/10/2017
  23  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  24  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  25  Kistik fibrosisli çocuklarda tiroid fonksiyon testleri: Tiroid disfonksiyonu bu hastalarda tahmin e... 23/04/2017 - 26/04/2017
  26  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  27  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  28  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  29  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  30  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  31  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  32  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  33  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  34  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  35  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  36  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  37  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  38  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  39  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  40  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  41  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  42  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  43  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  44  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  45  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -
  46  51 systemic reactions in 15 year follow up after subcutaneous immunotherapy injections... 06/06/2015 - 10/06/2015
  47  Risk factors for systemic and local reactions to subcutaneous allergen immunotherapy... 06/06/2015 - 10/06/2015
  48  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  49  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  50  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  51  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  52  Tedaviye dirençli veya rekürren krup vakalarında ayırıcı tanı,3 olgu... 16/04/2015 - 19/04/2015
  53  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  54  Çocuklarda Subkutan İmmunoterapi Deneyimi:15 yılda 51 sistemik reaksiyon... 16/04/2015 - 19/04/2015
  55  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  56  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  57  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  58  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  59  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  60  2013 Yılında Dokuz Eylül Üniversitewsi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğ... 26/04/2014 -
  61  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  62  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  63  Kostokondral bileşkede kitlenin nadir bir nedeni:Tüberküloz... 23/04/2014 - 26/04/2014
  64  Defining Severe Asthma In Childhood: A Descriptive Multicenter Study In Turkey... 28/02/2014 - 04/03/2014
  65  Ensefalopati ile başvuran primer karnitin eksikliği.... 10/06/2013 - 13/06/2013
  66  Treatment of Nijmegan breakage syndrome (NBS) and gamma delta T-cell lymphoma by using allogeneic st... 07/04/2013 - 10/04/2013
  67  Tekrarlayan otit ve cilt döküntüsü ile gelen bir olgu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  68  Kaşıntı ve ImmunglobulinE yüksekliği ile başvuran olgu sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  69  Seroprevalence of Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pneumoniae in Children with Chronic Cough... 12/10/2012 - 15/10/2012
  70  The Etiology of peripheral lymphadenopathy in children.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  71  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in an Immunocompetent Adolescent.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  72  A Case Report; Brucellosis trigerring hemolytic anemia in glucoose-6-phosphate dehidrogenase deficie... 05/10/2012 - 09/10/2012
  73  A Case Report of KARTAGENER's SYNDROME Assaciated with nasal polyps.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  74  Food allergy profile in tertiary clinics in southeast part of Turkey: 'a multi center study'... 16/06/2012 - 20/06/2012
  75  Bir olgu nedeniyle nazal polip ve Kartagener Sendromu... 03/05/2012 - 07/05/2012
  76  Astımlı Hastalarımızda Vitamin D Düzeyi.... 03/05/2012 - 05/05/2012
  77  Tekrarlayan Hışıltılı solunumu olan hastalarımızda Serum Vitamin D düzeyi.... 01/11/2011 - 04/11/2011
  78  Astımlı Hastalarda BDNF düzeyleri... 01/11/2011 - 04/11/2011
  79  Türkiyenin Güneydoğu İllerinde Üçüncü Basamakta Son Bir Yılda İzlenen Besin Allerjili Hast... 01/11/2011 - 04/11/2011
  80  Efficacy of nebulised budesonide in infants with viral wheezing... 11/06/2011 - 15/06/2011
  81  Urine leukotriene E4 levels in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  82  Bronchial hyperactivity in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  83  Bronchial hyperactivity in patients with rhinitis who consulted due to chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  84  Does bee pollen cause eosinophilic gastroenteropathy?... 11/06/2011 - 15/06/2011
  85  Evaluation of the patients with recurrent croup... 11/06/2011 - 15/06/2011
  86  Cow's milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir... 11/06/2011 - 15/06/2011
  87  Serum vitamin D levels in wheezy infants... 11/06/2011 - 15/06/2011
  88  Viral vizingi olan infantlarda nebulize budezonid kullanımının etkinliği... 03/11/2010 - 07/11/2010
  89  Kronik öksürük ile başvuran rinitli hastalarda bronşhiperreaktivitesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  90  Kronik öksürüklü çocuklarda idrar lökotrien düzeyi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  91  Tekrarlayan kruplu hastaların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  92  Arı poleni Eozinofilik Gastroenteropati Yapar mı?... 03/11/2010 - 07/11/2010
  93  Awareness level of parents of children who suffer from anaphylaxis P-836... 05/06/2010 - 09/06/2010
  94  What is the contribution of the childhood asthma control test to asthma care?... 05/06/2010 - 09/06/2010
  95  Common features of anaphylaxis in children.... 05/06/2010 - 09/06/2010
  96  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/05/2010 - 09/06/2010
  97  Çukurova Bölgesinde Paederus Dermatiti: 20 hastada klinik ve demografik özellikler... 03/11/2009 - 07/11/2009
  98  Nikelle kirlenmiş besine bağlı ürtiker olgusu.... 03/11/2009 - 07/11/2009
  99  İnek sütü alerjili 50 olguda eliminasyonun değerlendirilmesi... 03/11/2009 - 07/11/2009
  100  İmmunoterapi yeni duyarlanmaları önlüyor mu?... 03/11/2009 - 07/11/2009
  101  Yoğun eozinofilik infiltrasyon içeren bir kutanöz mastositoma olgusu... 03/11/2009 - 07/11/2009
  102  Kronik öksürüklü çocuklarda bronşial hiperreaktivite... 03/11/2009 - 07/11/2009
  103  Effects of air pollution on airway hyperresponsiveness in children (a multicenter study).... 05/06/2009 - 09/06/2009
  104  Çocuklarda Kronik Akciğer Hastalıklarının Dağılımı... 09/04/2009 -
  105  İnterrupter Tekniğin Hışıltılı İnfantın Havayolu Direncini Saptamada Kullanılabilirliği... 08/04/2009 - 12/04/2009
  106  Kronik öksürüklü çocuklarda klamidya ve mikoplazma seroprevalansı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  107  Küf Mantarı Duyarlılığı ve Kronik Adenoidit... 18/11/2008 - 22/11/2008
  108  Cerebritis Due To Group B STREBTOCOCCAL MENINGITIS; A KEY POINT FOR THE DIAGNOSIS... 13/05/2008 - 17/05/2008
  109  Reaktif Havayolu Hastalığı Olan Çocuklarda İnhale Steroid Kompliyansının Araştırılması... 23/04/2008 - 27/04/2008
  110  Multipl Kavernöz Malformasyonlu Bir Olgu Sunumu... 08/04/2008 - 12/04/2008
  111  Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar... 17/02/2008 - 20/02/2008
  112  Kronik parasetamol Entoksikasyonlu Bir olgu... 08/02/2008 - 12/04/2008
  113  Reaktif Hava Yolu Hastalarında Risk Faktörlerinin Araştırılması... 16/10/2007 - 20/10/2007
  114  Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri... 16/10/2007 - 20/10/2007
  115  İnek Sütü Allejisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  116  What families know about febrile convulsion and how they approach the problem... 26/09/2007 - 29/09/2007
  117  Retrospective evaluation of the febrile convulsions in a paediatric emergency department... 26/09/2007 - 29/09/2007
  118  Longitudinal Transverse Myelitis Case Approving with Guillain-Barre Symptoms... 15/09/2007 - 19/09/2007
  119  Late Presenting Congenital Diaphragmatic Hernia: Case Report... 15/09/2007 - 19/09/2007
  120  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis... 01/07/2007 - 04/07/2007
  121  Atipik Cilt Bulgusu ile Gelen Henoch Schönlein Vaskülitli Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  122  Üç Olguda Astım Atağı Sırasında Görülen Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum... 21/05/2007 - 26/05/2007
  123  Laringomalazi Ön Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Alan Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  124  Krup bulguları ile gelen iki yabancı cisim aspirasyonu olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  125  Jeneralize Ödemle Gelen Bir Akut Mediastinit Olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  126  JRA ya Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Bir Olgu... 04/04/2007 - 07/04/2004
  127  Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi... 19/02/2007 - 22/02/2007
  128  Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  129  Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu... 19/02/2007 - 22/02/2007
  130  Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız... 19/02/2007 - 22/02/2007
  131  Guillain Barre Kliniği ile Başvuran Longitudinal Tutulumlu Transvers Miyelit Olgusu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  132  Acil servislerin ortak sorunu: hasta yakınları acil kavramını kötüye mi kullanıyor?... 08/11/2006 - 12/11/2006
  133  Febril konvülzyonlu olgularımızın değerlendirilmesi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  134  Aileler Febril Konvülsiyon Hakkında Neler Biliyorlar, Nasıl Yaklaşıyorlar... 08/11/2006 - 12/11/2006
  135  Toksik Epidermal Nekrosizli Bir Olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  136  Tip I hiperlipoproteinemili bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  137  Primer hipomagnezemiye sekonder hipokalsemi tanılı olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  138  Herediter anjioödem tip-II li bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  139  Alerjik hastalıkların tanısında invivo ve invitro yöntemlerin karşılaştırılması... 04/11/2006 - 08/11/2006
  140  Primer immun yetmezlikli hastalarda alerji sıklığı... 04/11/2006 - 08/11/2006
  141  Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  142  Brusella enfeksiyonu ile ilişkili Steven-Johnson Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  143  Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Ailenin İhmali mi var?... 08/11/2005 - 12/11/2005
  144  Çocuklarda astım tedavi seçeneklerinin etkinliği ve İnterlökin-13 ve İnterferon-? düzeyleri ... 27/09/2005 - 01/10/2005
  145  Akut Bronşiolit Geçiren İnfantlarda Serum IL-4, IL-13 ve IFN-gama Düzeyleri ile Tekrarlayan Hı... 27/09/2005 - 01/10/2005
  146  Primer İmmun Yetmezlikli Olgularda Pulmoner Komplikasyonlar... 27/09/2005 - 01/10/2005
  147  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ orta lob Sendromu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  148  Umblikal Kord Kanında İnterlökin-13 ve İnterferon Gama Düzeyleri ve Atopi İle İlişkisi... 27/09/2005 - 01/10/2005
  149  The Coexistence of Homocystinuria Type I and Prothrombin Allele G20210A... 14/09/2005 - 17/09/2005
  150  Interleukin-12 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis... 14/09/2005 - 19/09/2005
  151  Frequency of gastroesophageal reflux and Helicobacter pylori (HP) serology in children with bronchi... 26/06/2005 - 01/07/2005
  152  The effectivity of asthma therapy alternatives and evaluating the effectivity of asthma therapy by I... 26/06/2005 - 01/07/2005
  153  Comparison of nebulized salbutamol, nebulized fluticasone propionate and systemic glucocorticoids in... 18/05/2005 - 20/05/2005
  154  Akut Bronşiolitli Çocuklarda Nebulize Salbutamol, Nebulize Glukokortikoid ve Sistemik Glukokortiko... 11/05/2005 - 13/05/2005
  155  Supure BCG Lenfadenitli Bir Olguda IL-12 Reseptör Beta 1 Eksikliği... 04/04/2005 - 07/04/2005
  156  İndirekt Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Lipid peroksidasyonu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  157  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi... 04/04/2005 - 07/04/2005
  158  HiperIgE, Atopik Dermatit ve Langerhans Hücre İnfiltrasyonu ile Seyreden Familyal Özellik Göster... 04/04/2005 - 07/04/2005
  159  İnfantil Hemanjiyoendotelyoma Olgusu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  160  Ev Tozu Alerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi... 07/10/2004 - 10/10/2004
  161  Astımlı ve/veya hışıltılı çocuklarda helicobacter pylori ve gastroözefageal reflü sıklı... 06/10/2004 - 10/10/2004
  162  The level of adhesion molecules before and after steroid treatment in peditaric bronchial asthma... 12/06/2004 - 16/06/2004
  163  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 years old children in Izm... 12/06/2004 - 16/06/2004
  164  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  165  Bronşial astımlı çocuklarda dolaşımdaki adezyon molekül düzeyleri ve inhale steroidlerin etk... 07/04/2004 - 10/04/2004
  166  Yaygın periferik lenfadenopati nedeni olarak sarkoidoz... 07/04/2004 - 10/04/2004
  167  Hafif ve /veya orta persistan astımlı çocuklarda inhale kromolin sodyum ve inhale budesonid kulla... 11/10/2003 - 14/10/2003
  168  Uluslararası çocukluk çağı astım ve alerjileri (ISAAC) esaslarına göre İzmir ili 9-11 yaş ... 11/10/2003 - 14/10/2003
  169  İzmir ili 9-11 yaş okul çocuklarında lateks duyarlılığı prevalansı... 11/10/2003 - 14/10/2003
  170  Astımlı çocuklarda serum total ve serbest karnitin düzeyleri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  171  Bronşiyal astmalı çocuklarda formoterol kullanımının klinik etkileri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  172  Evaluation of Montelukast sodium in 8-14 years old children with mild persistent asthma and comparis... 01/04/2002 - 06/04/2002
  173  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region... 01/04/2002 - 06/04/2002
  174  Sekiz-On Dört Yaş Arası Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda Montelukast Sodyum Kullanımının D... 30/10/2001 - 02/11/2001
  175  Ege Bölgesindeki Hastalarda Yapılan Epidermal Deri Testlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi... 30/10/2001 - 02/11/2001
  176  Eskişehir İlköğretim Okulu Çocuklarında Sistinüri Prevalansı... 04/09/2000 - 08/09/2000
  177  Serum Concentrations of E-Selectin, ICAM-1 in childhood malignancy with chemotherapy-induced leucope... 09/08/1998 - 14/08/1998
  178  A case of Short Rib Polydactyly... 09/08/1998 - 14/08/1998
  179  Polimikrogri ile birlikte görülen Trizomi 4p+ sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  180  Parsiyel faktör IX eksikliği ve basit kemik kisti ile birlikte görülen Noonan Sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  181  Hepatit C virus infection, venoocclusive disease of the liver and pancreatitis... 20/11/1997 - 22/11/1997
  182  Late hemorrhagic disease of newborn... 20/11/1997 - 22/11/1997
  183  Tuberculous osteomyelitis (A case report)... 20/11/1997 - 22/11/1997
  184  Effects of recombinant granülocyte-colony stimulating factor on neutrophenia induced by cytotoxic c... 20/11/1997 - 22/11/1997
  185  Tüberküloz Osteomyeliti (bir olgu nedeniyle)... 27/06/1997 - 30/06/1997
  186  Short-Ribpolydactly sendromlu bir olgu sunumu... 27/06/1997 - 30/06/1997
  187  Yenidoğan geç hemorajik hastalığının değerlendirilmesi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  188  Benign Familyal İnfantil Epilepsi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  189  Serebral arteritise bağlı geçici hemiplejik atak... 21/09/1995 - 22/09/1995
  190  Hepatit C virüs infeksiyonu karaciğerin venooklüzif hastalığı ve pankreatit... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Astımlı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Çocuk Sağlığında Astım...  2015
  2  Kronik Öksürük Çocukluk Çağında Allerji Astım İmmunoloji...  2015
  3  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2000
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2019-Devam ediyor