En

PROF.DR. SUNA ASİLSOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Allerjisi Bilim Dalı  2003
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Santral Puberte Prekoks Tanılı Bir Çocukta Triptorelin Asetat İlişkili Anafilaksi: Olgu Sunumu...  2017
  2  Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?...  2017
  3  Kronik Kabızlığı Olan Çocuklarda Besin Allerjisinin Rolü...  2017
  4  Lateks alerjisi...  2017
  5  Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım...  2017
  6  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in asthmatic boy...  2017
  7  Sensorineural Hearing Loss in Selective Immunglobulin A Deficiency...  2017
  8  Knowledge, perspectives and attitudes about allergen-specific immunotherapy for respiratory allergic...  2016
  9  Risk of systemic allergic reactions to allergen immunotherapy in a pediatric allergy clinic in Turke...  2016
  10  Local and systemic reactions to subcutaneous allergen immunotherapy: Ten years' experience in a pedi...  2016
  11  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  12  Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Children with Asthma and Isolated Chronic Cough...  2016
  13  A different cause for respiratory disorder in children: cases with pulmonary Langerhans cell histioc...  2015
  14  Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?...  2015
  15   Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis...  2015
  16  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in a Case with Hereditary Spherocytosis...  2015
  17  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  18  The assessment and management of chronic cough in children according to the British Thoracic Society...  2014
  19  Burun Tıkanıklığı ile Gelen Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu....  2014
  20  Okul öncesi çocuklarda hava yolu direncini saptamada kullanılan interrupter tekniği için normal...  2014
  21  Eritematöz Döküntü ile Başvuran Bir Olgu....  2014
  22  İnek sütü Allerjisi....  2014
  23  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  24  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  25  Common features of anaphylaxis in children...  2013
  26  Serum Vitamin D Levels Among Recurrently Wheezy Infants....  2013
  27  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  28  Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir....  2013
  29  An Uncommon Cause of a Cervical Mass in a Child: Case Report....  2013
  30  Aspiration of foreign bodies that allow air passage through....  2013
  31  Perceptions of parents and physicians concerning the Childhood Asthma Control Test...  2012
  32  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  33  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  34  Vitamin D ve Allerjik Hastalıklar....  2011
  35  Effects of Air Quality and Climate Change on Airway Hyperreactivity in Children (A Multi-Centered St...  2011
  36  Yaygın Ödemle Gelen Akut Mediastinitli Bir Olgu...  2010
  37  Revisiting Human IL-12R Beta 1 deficiency A Survey of 141 Patients From 30 countries....  2010
  38  A Novel Scoring System for Pediatric Intensive Care Unit Patients: Modified APACHE II and Comparison...  2010
  39  Pulmoner Alveolar Proteinozisli Bir Olgu....  2010
  40  Two Serious Complications of Organophosphate Poisoning in The Same Patient: Acute Pancreatittis and ...  2010
  41  Allerjik Hastalıklarda Spesifik IgE'nin Tanısal Değeri...  2009
  42  Antikor eksikliği olan çocuklarda alerji sıklığı....  2009
  43  Gastroözofajiyal reflülü çocuklarda atopi sıklığı...  2009
  44  A case of autoimmune lymphproliferative syndrome with Kimura's disease like histopathology...  2009
  45  Prevalence of obesity and overweight among children in Izmir, Turkey: effects of nutritional and soc...  2009
  46  Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema during asthmatic attacks in three patients....  2009
  47  Interleukin-12/-23 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis?...  2009
  48  Geç Başvurulu konjenital diyafragma hernili bir olgu...  2009
  49  Serum total and free carnitine levels in children with asthma...  2009
  50  Oxidant status in children after febrile seizures....  2009
  51  Prevalence of cystinuria among elementary schoolchildren in Eskisehir, Turkey....  2008
  52  Krup Bulguları ile Gelen Yabancı Cisim aspirasyonu...  2008
  53  Parental Knowledge and Practices Regarding Febrile Convulsions in Turkish Children...  2008
  54  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis...  2008
  55  Çocuklarda Yabancı cisim Aspirasyonu...  2007
  56  Stevens-Johnson syndrome associated with Brucella infection...  2007
  57  Arachnoid cyst with growth hormone deficiency...  2007
  58  Febril Konvülzyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi...  2007
  59  Lokal Glikokortikoid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu...  2007
  60  Toksik Epidermal Nekrozisli Bir Olgu: Olgu Sunumu...  2007
  61  İnek Sütü Alerjisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Özellikleri...  2007
  62  Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti:Olgu Sunumu...  2007
  63  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 year-old children in the ...  2006
  64  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  65  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma...  2006
  66  A Rare Presentation Of Sarcoidosis In An Adolescent...  2006
  67  Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2005
  68  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi...  2005
  69  Tanınız Nedir?...  2004
  70  Evaluation of montelukast in 8 to 14 year old children with mild persistent asthma and compared with...  2004
  71  Venom Alerjileri...  2003
  72  Venom Allerjileri...  2003
  73  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region...  2003
  74  Anafilaksi...  2003
  75  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  76  Bronşial Astımlı Çocuklarda Formoterol Kullanımının Klinik Etkileri...  2003
  77  İzmir ili ve çevresinde allerjen duyarlılık oranları...  2003
  78  İmmunoterapi sonrasında anafilaksi gelişen bir olgu sunumu...  2003
  79  Kardiyomegalinin belirlenmesinde kullanılan Radyografik yöntemlerin etkinliği...  2000
  80  Late hemorrhagic disease of the newborn...  2000
  81  Short Rib Polydactyly Sendromu...  1999
  82  Turkish Bloom Syndrome Case with Bladder Cancer...  1998
  83  Diabetes insipidus in a pediatric patient with systemic lupus erythematosus...  1997
  84  Benzatin penisilin enjeksiyonuna bağlı vasküler ve nörolojik komplikasyonlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  2  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  3  Çocuklarda Besin Alerjisinin Karekteristik Özellikleri: Ulusal Çok Merkezli Çalışma... 18/11/2017 - 22/11/2017
  4  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  5  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  6  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  7  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  8  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  9  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  10  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  11  Kistik fibrozisli çocuk ve adlesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti ilişki... 20/10/2017 - 22/10/2017
  12  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  13  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  14  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  15  Kistik fibrosisli çocuklarda tiroid fonksiyon testleri: Tiroid disfonksiyonu bu hastalarda tahmin e... 23/04/2017 - 26/04/2017
  16  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  17  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  18  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  19  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  20  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  21  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  22  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  23  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  24  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  25  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  26  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  27  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  28  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  29  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  30  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  31  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  32  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  33  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  34  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -
  35  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  36  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  37  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  38  Risk factors for systemic and local reactions to subcutaneous allergen immunotherapy... 06/06/2015 - 10/06/2015
  39  51 systemic reactions in 15 year follow up after subcutaneous immunotherapy injections... 06/06/2015 - 10/06/2015
  40  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  41  Çocuklarda Subkutan İmmunoterapi Deneyimi:15 yılda 51 sistemik reaksiyon... 16/04/2015 - 19/04/2015
  42  Tedaviye dirençli veya rekürren krup vakalarında ayırıcı tanı,3 olgu... 16/04/2015 - 19/04/2015
  43  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  44  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  45  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  46  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  47  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  48  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  49  2013 Yılında Dokuz Eylül Üniversitewsi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğ... 26/04/2014 -
  50  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  51  Kostokondral bileşkede kitlenin nadir bir nedeni:Tüberküloz... 23/04/2014 - 26/04/2014
  52  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  53  Defining Severe Asthma In Childhood: A Descriptive Multicenter Study In Turkey... 28/02/2014 - 04/03/2014
  54  Ensefalopati ile başvuran primer karnitin eksikliği.... 10/06/2013 - 13/06/2013
  55  Treatment of Nijmegan breakage syndrome (NBS) and gamma delta T-cell lymphoma by using allogeneic st... 07/04/2013 - 10/04/2013
  56  Kaşıntı ve ImmunglobulinE yüksekliği ile başvuran olgu sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  57  Tekrarlayan otit ve cilt döküntüsü ile gelen bir olgu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  58  Seroprevalence of Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pneumoniae in Children with Chronic Cough... 12/10/2012 - 15/10/2012
  59  The Etiology of peripheral lymphadenopathy in children.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  60  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in an Immunocompetent Adolescent.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  61  A Case Report; Brucellosis trigerring hemolytic anemia in glucoose-6-phosphate dehidrogenase deficie... 05/10/2012 - 09/10/2012
  62  A Case Report of KARTAGENER's SYNDROME Assaciated with nasal polyps.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  63  Food allergy profile in tertiary clinics in southeast part of Turkey: 'a multi center study'... 16/06/2012 - 20/06/2012
  64  Bir olgu nedeniyle nazal polip ve Kartagener Sendromu... 03/05/2012 - 07/05/2012
  65  Astımlı Hastalarımızda Vitamin D Düzeyi.... 03/05/2012 - 05/05/2012
  66  Tekrarlayan Hışıltılı solunumu olan hastalarımızda Serum Vitamin D düzeyi.... 01/11/2011 - 04/11/2011
  67  Astımlı Hastalarda BDNF düzeyleri... 01/11/2011 - 04/11/2011
  68  Türkiyenin Güneydoğu İllerinde Üçüncü Basamakta Son Bir Yılda İzlenen Besin Allerjili Hast... 01/11/2011 - 04/11/2011
  69  Efficacy of nebulised budesonide in infants with viral wheezing... 11/06/2011 - 15/06/2011
  70  Urine leukotriene E4 levels in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  71  Bronchial hyperactivity in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  72  Bronchial hyperactivity in patients with rhinitis who consulted due to chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  73  Does bee pollen cause eosinophilic gastroenteropathy?... 11/06/2011 - 15/06/2011
  74  Evaluation of the patients with recurrent croup... 11/06/2011 - 15/06/2011
  75  Cow's milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir... 11/06/2011 - 15/06/2011
  76  Serum vitamin D levels in wheezy infants... 11/06/2011 - 15/06/2011
  77  Viral vizingi olan infantlarda nebulize budezonid kullanımının etkinliği... 03/11/2010 - 07/11/2010
  78  Kronik öksürük ile başvuran rinitli hastalarda bronşhiperreaktivitesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  79  Kronik öksürüklü çocuklarda idrar lökotrien düzeyi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  80  Tekrarlayan kruplu hastaların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  81  Arı poleni Eozinofilik Gastroenteropati Yapar mı?... 03/11/2010 - 07/11/2010
  82  Awareness level of parents of children who suffer from anaphylaxis P-836... 05/06/2010 - 09/06/2010
  83  What is the contribution of the childhood asthma control test to asthma care?... 05/06/2010 - 09/06/2010
  84  Common features of anaphylaxis in children.... 05/06/2010 - 09/06/2010
  85  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/05/2010 - 09/06/2010
  86  Çukurova Bölgesinde Paederus Dermatiti: 20 hastada klinik ve demografik özellikler... 03/11/2009 - 07/11/2009
  87  Nikelle kirlenmiş besine bağlı ürtiker olgusu.... 03/11/2009 - 07/11/2009
  88  İnek sütü alerjili 50 olguda eliminasyonun değerlendirilmesi... 03/11/2009 - 07/11/2009
  89  İmmunoterapi yeni duyarlanmaları önlüyor mu?... 03/11/2009 - 07/11/2009
  90  Yoğun eozinofilik infiltrasyon içeren bir kutanöz mastositoma olgusu... 03/11/2009 - 07/11/2009
  91  Kronik öksürüklü çocuklarda bronşial hiperreaktivite... 03/11/2009 - 07/11/2009
  92  Effects of air pollution on airway hyperresponsiveness in children (a multicenter study).... 05/06/2009 - 09/06/2009
  93  Çocuklarda Kronik Akciğer Hastalıklarının Dağılımı... 09/04/2009 -
  94  İnterrupter Tekniğin Hışıltılı İnfantın Havayolu Direncini Saptamada Kullanılabilirliği... 08/04/2009 - 12/04/2009
  95  Kronik öksürüklü çocuklarda klamidya ve mikoplazma seroprevalansı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  96  Küf Mantarı Duyarlılığı ve Kronik Adenoidit... 18/11/2008 - 22/11/2008
  97  Cerebritis Due To Group B STREBTOCOCCAL MENINGITIS; A KEY POINT FOR THE DIAGNOSIS... 13/05/2008 - 17/05/2008
  98  Reaktif Havayolu Hastalığı Olan Çocuklarda İnhale Steroid Kompliyansının Araştırılması... 23/04/2008 - 27/04/2008
  99  Multipl Kavernöz Malformasyonlu Bir Olgu Sunumu... 08/04/2008 - 12/04/2008
  100  Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar... 17/02/2008 - 20/02/2008
  101  Kronik parasetamol Entoksikasyonlu Bir olgu... 08/02/2008 - 12/04/2008
  102  Reaktif Hava Yolu Hastalarında Risk Faktörlerinin Araştırılması... 16/10/2007 - 20/10/2007
  103  Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri... 16/10/2007 - 20/10/2007
  104  İnek Sütü Allejisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  105  What families know about febrile convulsion and how they approach the problem... 26/09/2007 - 29/09/2007
  106  Retrospective evaluation of the febrile convulsions in a paediatric emergency department... 26/09/2007 - 29/09/2007
  107  Longitudinal Transverse Myelitis Case Approving with Guillain-Barre Symptoms... 15/09/2007 - 19/09/2007
  108  Late Presenting Congenital Diaphragmatic Hernia: Case Report... 15/09/2007 - 19/09/2007
  109  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis... 01/07/2007 - 04/07/2007
  110  Atipik Cilt Bulgusu ile Gelen Henoch Schönlein Vaskülitli Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  111  Üç Olguda Astım Atağı Sırasında Görülen Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum... 21/05/2007 - 26/05/2007
  112  Laringomalazi Ön Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Alan Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  113  Krup bulguları ile gelen iki yabancı cisim aspirasyonu olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  114  Jeneralize Ödemle Gelen Bir Akut Mediastinit Olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  115  JRA ya Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Bir Olgu... 04/04/2007 - 07/04/2004
  116  Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi... 19/02/2007 - 22/02/2007
  117  Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  118  Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu... 19/02/2007 - 22/02/2007
  119  Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız... 19/02/2007 - 22/02/2007
  120  Guillain Barre Kliniği ile Başvuran Longitudinal Tutulumlu Transvers Miyelit Olgusu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  121  Acil servislerin ortak sorunu: hasta yakınları acil kavramını kötüye mi kullanıyor?... 08/11/2006 - 12/11/2006
  122  Febril konvülzyonlu olgularımızın değerlendirilmesi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  123  Aileler Febril Konvülsiyon Hakkında Neler Biliyorlar, Nasıl Yaklaşıyorlar... 08/11/2006 - 12/11/2006
  124  Toksik Epidermal Nekrosizli Bir Olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  125  Tip I hiperlipoproteinemili bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  126  Primer hipomagnezemiye sekonder hipokalsemi tanılı olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  127  Herediter anjioödem tip-II li bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  128  Alerjik hastalıkların tanısında invivo ve invitro yöntemlerin karşılaştırılması... 04/11/2006 - 08/11/2006
  129  Primer immun yetmezlikli hastalarda alerji sıklığı... 04/11/2006 - 08/11/2006
  130  Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  131  Brusella enfeksiyonu ile ilişkili Steven-Johnson Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  132  Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Ailenin İhmali mi var?... 08/11/2005 - 12/11/2005
  133  Çocuklarda astım tedavi seçeneklerinin etkinliği ve İnterlökin-13 ve İnterferon-? düzeyleri ... 27/09/2005 - 01/10/2005
  134  Akut Bronşiolit Geçiren İnfantlarda Serum IL-4, IL-13 ve IFN-gama Düzeyleri ile Tekrarlayan Hı... 27/09/2005 - 01/10/2005
  135  Primer İmmun Yetmezlikli Olgularda Pulmoner Komplikasyonlar... 27/09/2005 - 01/10/2005
  136  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ orta lob Sendromu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  137  Umblikal Kord Kanında İnterlökin-13 ve İnterferon Gama Düzeyleri ve Atopi İle İlişkisi... 27/09/2005 - 01/10/2005
  138  The Coexistence of Homocystinuria Type I and Prothrombin Allele G20210A... 14/09/2005 - 17/09/2005
  139  Interleukin-12 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis... 14/09/2005 - 19/09/2005
  140  Frequency of gastroesophageal reflux and Helicobacter pylori (HP) serology in children with bronchi... 26/06/2005 - 01/07/2005
  141  The effectivity of asthma therapy alternatives and evaluating the effectivity of asthma therapy by I... 26/06/2005 - 01/07/2005
  142  Comparison of nebulized salbutamol, nebulized fluticasone propionate and systemic glucocorticoids in... 18/05/2005 - 20/05/2005
  143  Akut Bronşiolitli Çocuklarda Nebulize Salbutamol, Nebulize Glukokortikoid ve Sistemik Glukokortiko... 11/05/2005 - 13/05/2005
  144  Supure BCG Lenfadenitli Bir Olguda IL-12 Reseptör Beta 1 Eksikliği... 04/04/2005 - 07/04/2005
  145  İndirekt Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Lipid peroksidasyonu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  146  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi... 04/04/2005 - 07/04/2005
  147  HiperIgE, Atopik Dermatit ve Langerhans Hücre İnfiltrasyonu ile Seyreden Familyal Özellik Göster... 04/04/2005 - 07/04/2005
  148  İnfantil Hemanjiyoendotelyoma Olgusu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  149  Ev Tozu Alerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi... 07/10/2004 - 10/10/2004
  150  Astımlı ve/veya hışıltılı çocuklarda helicobacter pylori ve gastroözefageal reflü sıklı... 06/10/2004 - 10/10/2004
  151  The level of adhesion molecules before and after steroid treatment in peditaric bronchial asthma... 12/06/2004 - 16/06/2004
  152  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 years old children in Izm... 12/06/2004 - 16/06/2004
  153  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  154  Bronşial astımlı çocuklarda dolaşımdaki adezyon molekül düzeyleri ve inhale steroidlerin etk... 07/04/2004 - 10/04/2004
  155  Yaygın periferik lenfadenopati nedeni olarak sarkoidoz... 07/04/2004 - 10/04/2004
  156  Hafif ve /veya orta persistan astımlı çocuklarda inhale kromolin sodyum ve inhale budesonid kulla... 11/10/2003 - 14/10/2003
  157  Uluslararası çocukluk çağı astım ve alerjileri (ISAAC) esaslarına göre İzmir ili 9-11 yaş ... 11/10/2003 - 14/10/2003
  158  İzmir ili 9-11 yaş okul çocuklarında lateks duyarlılığı prevalansı... 11/10/2003 - 14/10/2003
  159  Astımlı çocuklarda serum total ve serbest karnitin düzeyleri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  160  Bronşiyal astmalı çocuklarda formoterol kullanımının klinik etkileri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  161  Evaluation of Montelukast sodium in 8-14 years old children with mild persistent asthma and comparis... 01/04/2002 - 06/04/2002
  162  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region... 01/04/2002 - 06/04/2002
  163  Sekiz-On Dört Yaş Arası Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda Montelukast Sodyum Kullanımının D... 30/10/2001 - 02/11/2001
  164  Ege Bölgesindeki Hastalarda Yapılan Epidermal Deri Testlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi... 30/10/2001 - 02/11/2001
  165  Eskişehir İlköğretim Okulu Çocuklarında Sistinüri Prevalansı... 04/09/2000 - 08/09/2000
  166  Serum Concentrations of E-Selectin, ICAM-1 in childhood malignancy with chemotherapy-induced leucope... 09/08/1998 - 14/08/1998
  167  A case of Short Rib Polydactyly... 09/08/1998 - 14/08/1998
  168  Polimikrogri ile birlikte görülen Trizomi 4p+ sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  169  Parsiyel faktör IX eksikliği ve basit kemik kisti ile birlikte görülen Noonan Sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  170  Hepatit C virus infection, venoocclusive disease of the liver and pancreatitis... 20/11/1997 - 22/11/1997
  171  Late hemorrhagic disease of newborn... 20/11/1997 - 22/11/1997
  172  Tuberculous osteomyelitis (A case report)... 20/11/1997 - 22/11/1997
  173  Effects of recombinant granülocyte-colony stimulating factor on neutrophenia induced by cytotoxic c... 20/11/1997 - 22/11/1997
  174  Tüberküloz Osteomyeliti (bir olgu nedeniyle)... 27/06/1997 - 30/06/1997
  175  Short-Ribpolydactly sendromlu bir olgu sunumu... 27/06/1997 - 30/06/1997
  176  Yenidoğan geç hemorajik hastalığının değerlendirilmesi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  177  Benign Familyal İnfantil Epilepsi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  178  Serebral arteritise bağlı geçici hemiplejik atak... 21/09/1995 - 22/09/1995
  179  Hepatit C virüs infeksiyonu karaciğerin venooklüzif hastalığı ve pankreatit... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Astımlı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Çocuk Sağlığında Astım...  2015
  2  Kronik Öksürük Çocukluk Çağında Allerji Astım İmmunoloji...  2015
  3  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2000