En

PROF.DR. SUNA ASİLSOYTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Allerjisi Bilim Dalı  2003
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Knowledge, perspectives and attitudes about allergen-specific immunotherapy for respiratory allergic...  2016
  2  Risk of systemic allergic reactions to allergen immunotherapy in a pediatric allergy clinic in Turke...  2016
  3  Local and systemic reactions to subcutaneous allergen immunotherapy: Ten years' experience in a pedi...  2016
  4  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  5  Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Children with Asthma and Isolated Chronic Cough...  2016
  6  Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?...  2015
  7  A different cause for respiratory disorder in children: cases with pulmonary Langerhans cell histioc...  2015
  8   Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis...  2015
  9  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in a Case with Hereditary Spherocytosis...  2015
  10  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  11  The assessment and management of chronic cough in children according to the British Thoracic Society...  2014
  12  Burun Tıkanıklığı ile Gelen Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu....  2014
  13  Okul öncesi çocuklarda hava yolu direncini saptamada kullanılan interrupter tekniği için normal...  2014
  14  Eritematöz Döküntü ile Başvuran Bir Olgu....  2014
  15  İnek sütü Allerjisi....  2014
  16  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  17  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  18  Common features of anaphylaxis in children...  2013
  19  Serum Vitamin D Levels Among Recurrently Wheezy Infants....  2013
  20  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  21  An Uncommon Cause of a Cervical Mass in a Child: Case Report....  2013
  22  Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir....  2013
  23  Aspiration of foreign bodies that allow air passage through....  2013
  24  Perceptions of parents and physicians concerning the Childhood Asthma Control Test...  2012
  25  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  26  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  27  Vitamin D ve Allerjik Hastalıklar....  2011
  28  Effects of Air Quality and Climate Change on Airway Hyperreactivity in Children (A Multi-Centered St...  2011
  29  Yaygın Ödemle Gelen Akut Mediastinitli Bir Olgu...  2010
  30  Revisiting Human IL-12R Beta 1 deficiency A Survey of 141 Patients From 30 countries....  2010
  31  A Novel Scoring System for Pediatric Intensive Care Unit Patients: Modified APACHE II and Comparison...  2010
  32  Pulmoner Alveolar Proteinozisli Bir Olgu....  2010
  33  Two Serious Complications of Organophosphate Poisoning in The Same Patient: Acute Pancreatittis and ...  2010
  34  Allerjik Hastalıklarda Spesifik IgE'nin Tanısal Değeri...  2009
  35  Antikor eksikliği olan çocuklarda alerji sıklığı....  2009
  36  Gastroözofajiyal reflülü çocuklarda atopi sıklığı...  2009
  37  A case of autoimmune lymphproliferative syndrome with Kimura's disease like histopathology...  2009
  38  Prevalence of obesity and overweight among children in Izmir, Turkey: effects of nutritional and soc...  2009
  39  Interleukin-12/-23 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis?...  2009
  40  Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema during asthmatic attacks in three patients....  2009
  41  Serum total and free carnitine levels in children with asthma...  2009
  42  Geç Başvurulu konjenital diyafragma hernili bir olgu...  2009
  43  Oxidant status in children after febrile seizures....  2009
  44  Prevalence of cystinuria among elementary schoolchildren in Eskisehir, Turkey....  2008
  45  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis...  2008
  46  Parental Knowledge and Practices Regarding Febrile Convulsions in Turkish Children...  2008
  47  Krup Bulguları ile Gelen Yabancı Cisim aspirasyonu...  2008
  48  Çocuklarda Yabancı cisim Aspirasyonu...  2007
  49  Stevens-Johnson syndrome associated with Brucella infection...  2007
  50  Toksik Epidermal Nekrozisli Bir Olgu: Olgu Sunumu...  2007
  51  Arachnoid cyst with growth hormone deficiency...  2007
  52  Febril Konvülzyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi...  2007
  53  Lokal Glikokortikoid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu...  2007
  54  Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti:Olgu Sunumu...  2007
  55  İnek Sütü Alerjisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Özellikleri...  2007
  56  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 year-old children in the ...  2006
  57  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  58  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma...  2006
  59  A Rare Presentation Of Sarcoidosis In An Adolescent...  2006
  60  Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2005
  61  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi...  2005
  62  Tanınız Nedir?...  2004
  63  Evaluation of montelukast in 8 to 14 year old children with mild persistent asthma and compared with...  2004
  64  Venom Allerjileri...  2003
  65  Venom Alerjileri...  2003
  66  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region...  2003
  67  Anafilaksi...  2003
  68  Bronşial Astımlı Çocuklarda Formoterol Kullanımının Klinik Etkileri...  2003
  69  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  70  İmmunoterapi sonrasında anafilaksi gelişen bir olgu sunumu...  2003
  71  İzmir ili ve çevresinde allerjen duyarlılık oranları...  2003
  72  Kardiyomegalinin belirlenmesinde kullanılan Radyografik yöntemlerin etkinliği...  2000
  73  Late hemorrhagic disease of the newborn...  2000
  74  Short Rib Polydactyly Sendromu...  1999
  75  Turkish Bloom Syndrome Case with Bladder Cancer...  1998
  76  Diabetes insipidus in a pediatric patient with systemic lupus erythematosus...  1997
  77  Benzatin penisilin enjeksiyonuna bağlı vasküler ve nörolojik komplikasyonlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 27/04/2017 - 27/04/2017
  2  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 27/04/2017 - 27/04/2017
  3  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 27/04/2017
  4  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 27/04/2017
  5  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 27/04/2017
  6  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 27/04/2017
  7  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  8  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  9  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  10  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  11  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  12  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  13  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  14  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  15  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  16  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  17  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  18  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  19  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  20  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  21  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -
  22  Risk factors for systemic and local reactions to subcutaneous allergen immunotherapy... 06/06/2015 - 10/06/2015
  23  51 systemic reactions in 15 year follow up after subcutaneous immunotherapy injections... 06/06/2015 - 10/06/2015
  24  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  25  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  26  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  27  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  28  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  29  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  30  Çocuklarda Subkutan İmmunoterapi Deneyimi:15 yılda 51 sistemik reaksiyon... 16/04/2015 - 19/04/2015
  31  Tedaviye dirençli veya rekürren krup vakalarında ayırıcı tanı,3 olgu... 16/04/2015 - 19/04/2015
  32  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  33  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  34  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  35  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  36  2013 Yılında Dokuz Eylül Üniversitewsi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğ... 26/04/2014 -
  37  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  38  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  39  Kostokondral bileşkede kitlenin nadir bir nedeni:Tüberküloz... 23/04/2014 - 26/04/2014
  40  Defining Severe Asthma In Childhood: A Descriptive Multicenter Study In Turkey... 28/02/2014 - 04/03/2014
  41  Ensefalopati ile başvuran primer karnitin eksikliği.... 10/06/2013 - 13/06/2013
  42  Treatment of Nijmegan breakage syndrome (NBS) and gamma delta T-cell lymphoma by using allogeneic st... 07/04/2013 - 10/04/2013
  43  Kaşıntı ve ImmunglobulinE yüksekliği ile başvuran olgu sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  44  Tekrarlayan otit ve cilt döküntüsü ile gelen bir olgu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  45  Seroprevalence of Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pneumoniae in Children with Chronic Cough... 12/10/2012 - 15/10/2012
  46  The Etiology of peripheral lymphadenopathy in children.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  47  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in an Immunocompetent Adolescent.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  48  A Case Report; Brucellosis trigerring hemolytic anemia in glucoose-6-phosphate dehidrogenase deficie... 05/10/2012 - 09/10/2012
  49  A Case Report of KARTAGENER's SYNDROME Assaciated with nasal polyps.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  50  Food allergy profile in tertiary clinics in southeast part of Turkey: 'a multi center study'... 16/06/2012 - 20/06/2012
  51  Bir olgu nedeniyle nazal polip ve Kartagener Sendromu... 03/05/2012 - 07/05/2012
  52  Astımlı Hastalarımızda Vitamin D Düzeyi.... 03/05/2012 - 05/05/2012
  53  Tekrarlayan Hışıltılı solunumu olan hastalarımızda Serum Vitamin D düzeyi.... 01/11/2011 - 04/11/2011
  54  Astımlı Hastalarda BDNF düzeyleri... 01/11/2011 - 04/11/2011
  55  Türkiyenin Güneydoğu İllerinde Üçüncü Basamakta Son Bir Yılda İzlenen Besin Allerjili Hast... 01/11/2011 - 04/11/2011
  56  Efficacy of nebulised budesonide in infants with viral wheezing... 11/06/2011 - 15/06/2011
  57  Urine leukotriene E4 levels in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  58  Bronchial hyperactivity in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  59  Bronchial hyperactivity in patients with rhinitis who consulted due to chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  60  Does bee pollen cause eosinophilic gastroenteropathy?... 11/06/2011 - 15/06/2011
  61  Evaluation of the patients with recurrent croup... 11/06/2011 - 15/06/2011
  62  Cow's milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir... 11/06/2011 - 15/06/2011
  63  Serum vitamin D levels in wheezy infants... 11/06/2011 - 15/06/2011
  64  Viral vizingi olan infantlarda nebulize budezonid kullanımının etkinliği... 03/11/2010 - 07/11/2010
  65  Kronik öksürük ile başvuran rinitli hastalarda bronşhiperreaktivitesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  66  Kronik öksürüklü çocuklarda idrar lökotrien düzeyi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  67  Tekrarlayan kruplu hastaların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  68  Arı poleni Eozinofilik Gastroenteropati Yapar mı?... 03/11/2010 - 07/11/2010
  69  Awareness level of parents of children who suffer from anaphylaxis P-836... 05/06/2010 - 09/06/2010
  70  What is the contribution of the childhood asthma control test to asthma care?... 05/06/2010 - 09/06/2010
  71  Common features of anaphylaxis in children.... 05/06/2010 - 09/06/2010
  72  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/05/2010 - 09/06/2010
  73  Çukurova Bölgesinde Paederus Dermatiti: 20 hastada klinik ve demografik özellikler... 03/11/2009 - 07/11/2009
  74  Nikelle kirlenmiş besine bağlı ürtiker olgusu.... 03/11/2009 - 07/11/2009
  75  İnek sütü alerjili 50 olguda eliminasyonun değerlendirilmesi... 03/11/2009 - 07/11/2009
  76  İmmunoterapi yeni duyarlanmaları önlüyor mu?... 03/11/2009 - 07/11/2009
  77  Yoğun eozinofilik infiltrasyon içeren bir kutanöz mastositoma olgusu... 03/11/2009 - 07/11/2009
  78  Kronik öksürüklü çocuklarda bronşial hiperreaktivite... 03/11/2009 - 07/11/2009
  79  Effects of air pollution on airway hyperresponsiveness in children (a multicenter study).... 05/06/2009 - 09/06/2009
  80  Çocuklarda Kronik Akciğer Hastalıklarının Dağılımı... 09/04/2009 -
  81  İnterrupter Tekniğin Hışıltılı İnfantın Havayolu Direncini Saptamada Kullanılabilirliği... 08/04/2009 - 12/04/2009
  82  Kronik öksürüklü çocuklarda klamidya ve mikoplazma seroprevalansı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  83  Küf Mantarı Duyarlılığı ve Kronik Adenoidit... 18/11/2008 - 22/11/2008
  84  Cerebritis Due To Group B STREBTOCOCCAL MENINGITIS; A KEY POINT FOR THE DIAGNOSIS... 13/05/2008 - 17/05/2008
  85  Reaktif Havayolu Hastalığı Olan Çocuklarda İnhale Steroid Kompliyansının Araştırılması... 23/04/2008 - 27/04/2008
  86  Multipl Kavernöz Malformasyonlu Bir Olgu Sunumu... 08/04/2008 - 12/04/2008
  87  Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar... 17/02/2008 - 20/02/2008
  88  Kronik parasetamol Entoksikasyonlu Bir olgu... 08/02/2008 - 12/04/2008
  89  Reaktif Hava Yolu Hastalarında Risk Faktörlerinin Araştırılması... 16/10/2007 - 20/10/2007
  90  Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri... 16/10/2007 - 20/10/2007
  91  İnek Sütü Allejisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  92  What families know about febrile convulsion and how they approach the problem... 26/09/2007 - 29/09/2007
  93  Retrospective evaluation of the febrile convulsions in a paediatric emergency department... 26/09/2007 - 29/09/2007
  94  Longitudinal Transverse Myelitis Case Approving with Guillain-Barre Symptoms... 15/09/2007 - 19/09/2007
  95  Late Presenting Congenital Diaphragmatic Hernia: Case Report... 15/09/2007 - 19/09/2007
  96  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis... 01/07/2007 - 04/07/2007
  97  Atipik Cilt Bulgusu ile Gelen Henoch Schönlein Vaskülitli Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  98  Üç Olguda Astım Atağı Sırasında Görülen Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum... 21/05/2007 - 26/05/2007
  99  Laringomalazi Ön Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Alan Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  100  Krup bulguları ile gelen iki yabancı cisim aspirasyonu olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  101  Jeneralize Ödemle Gelen Bir Akut Mediastinit Olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  102  JRA ya Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Bir Olgu... 04/04/2007 - 07/04/2004
  103  Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi... 19/02/2007 - 22/02/2007
  104  Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  105  Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu... 19/02/2007 - 22/02/2007
  106  Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız... 19/02/2007 - 22/02/2007
  107  Guillain Barre Kliniği ile Başvuran Longitudinal Tutulumlu Transvers Miyelit Olgusu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  108  Acil servislerin ortak sorunu: hasta yakınları acil kavramını kötüye mi kullanıyor?... 08/11/2006 - 12/11/2006
  109  Febril konvülzyonlu olgularımızın değerlendirilmesi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  110  Aileler Febril Konvülsiyon Hakkında Neler Biliyorlar, Nasıl Yaklaşıyorlar... 08/11/2006 - 12/11/2006
  111  Toksik Epidermal Nekrosizli Bir Olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  112  Tip I hiperlipoproteinemili bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  113  Primer hipomagnezemiye sekonder hipokalsemi tanılı olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  114  Herediter anjioödem tip-II li bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  115  Alerjik hastalıkların tanısında invivo ve invitro yöntemlerin karşılaştırılması... 04/11/2006 - 08/11/2006
  116  Primer immun yetmezlikli hastalarda alerji sıklığı... 04/11/2006 - 08/11/2006
  117  Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  118  Brusella enfeksiyonu ile ilişkili Steven-Johnson Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  119  Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Ailenin İhmali mi var?... 08/11/2005 - 12/11/2005
  120  Çocuklarda astım tedavi seçeneklerinin etkinliği ve İnterlökin-13 ve İnterferon-? düzeyleri ... 27/09/2005 - 01/10/2005
  121  Akut Bronşiolit Geçiren İnfantlarda Serum IL-4, IL-13 ve IFN-gama Düzeyleri ile Tekrarlayan Hı... 27/09/2005 - 01/10/2005
  122  Primer İmmun Yetmezlikli Olgularda Pulmoner Komplikasyonlar... 27/09/2005 - 01/10/2005
  123  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ orta lob Sendromu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  124  Umblikal Kord Kanında İnterlökin-13 ve İnterferon Gama Düzeyleri ve Atopi İle İlişkisi... 27/09/2005 - 01/10/2005
  125  The Coexistence of Homocystinuria Type I and Prothrombin Allele G20210A... 14/09/2005 - 17/09/2005
  126  Interleukin-12 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis... 14/09/2005 - 19/09/2005
  127  Frequency of gastroesophageal reflux and Helicobacter pylori (HP) serology in children with bronchi... 26/06/2005 - 01/07/2005
  128  The effectivity of asthma therapy alternatives and evaluating the effectivity of asthma therapy by I... 26/06/2005 - 01/07/2005
  129  Comparison of nebulized salbutamol, nebulized fluticasone propionate and systemic glucocorticoids in... 18/05/2005 - 20/05/2005
  130  Akut Bronşiolitli Çocuklarda Nebulize Salbutamol, Nebulize Glukokortikoid ve Sistemik Glukokortiko... 11/05/2005 - 13/05/2005
  131  Supure BCG Lenfadenitli Bir Olguda IL-12 Reseptör Beta 1 Eksikliği... 04/04/2005 - 07/04/2005
  132  İndirekt Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Lipid peroksidasyonu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  133  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi... 04/04/2005 - 07/04/2005
  134  HiperIgE, Atopik Dermatit ve Langerhans Hücre İnfiltrasyonu ile Seyreden Familyal Özellik Göster... 04/04/2005 - 07/04/2005
  135  İnfantil Hemanjiyoendotelyoma Olgusu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  136  Ev Tozu Alerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi... 07/10/2004 - 10/10/2004
  137  Astımlı ve/veya hışıltılı çocuklarda helicobacter pylori ve gastroözefageal reflü sıklı... 06/10/2004 - 10/10/2004
  138  The level of adhesion molecules before and after steroid treatment in peditaric bronchial asthma... 12/06/2004 - 16/06/2004
  139  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 years old children in Izm... 12/06/2004 - 16/06/2004
  140  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  141  Bronşial astımlı çocuklarda dolaşımdaki adezyon molekül düzeyleri ve inhale steroidlerin etk... 07/04/2004 - 10/04/2004
  142  Yaygın periferik lenfadenopati nedeni olarak sarkoidoz... 07/04/2004 - 10/04/2004
  143  Hafif ve /veya orta persistan astımlı çocuklarda inhale kromolin sodyum ve inhale budesonid kulla... 11/10/2003 - 14/10/2003
  144  Uluslararası çocukluk çağı astım ve alerjileri (ISAAC) esaslarına göre İzmir ili 9-11 yaş ... 11/10/2003 - 14/10/2003
  145  İzmir ili 9-11 yaş okul çocuklarında lateks duyarlılığı prevalansı... 11/10/2003 - 14/10/2003
  146  Astımlı çocuklarda serum total ve serbest karnitin düzeyleri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  147  Bronşiyal astmalı çocuklarda formoterol kullanımının klinik etkileri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  148  Evaluation of Montelukast sodium in 8-14 years old children with mild persistent asthma and comparis... 01/04/2002 - 06/04/2002
  149  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region... 01/04/2002 - 06/04/2002
  150  Sekiz-On Dört Yaş Arası Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda Montelukast Sodyum Kullanımının D... 30/10/2001 - 02/11/2001
  151  Ege Bölgesindeki Hastalarda Yapılan Epidermal Deri Testlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi... 30/10/2001 - 02/11/2001
  152  Eskişehir İlköğretim Okulu Çocuklarında Sistinüri Prevalansı... 04/09/2000 - 08/09/2000
  153  Serum Concentrations of E-Selectin, ICAM-1 in childhood malignancy with chemotherapy-induced leucope... 09/08/1998 - 14/08/1998
  154  A case of Short Rib Polydactyly... 09/08/1998 - 14/08/1998
  155  Polimikrogri ile birlikte görülen Trizomi 4p+ sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  156  Parsiyel faktör IX eksikliği ve basit kemik kisti ile birlikte görülen Noonan Sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  157  Hepatit C virus infection, venoocclusive disease of the liver and pancreatitis... 20/11/1997 - 22/11/1997
  158  Late hemorrhagic disease of newborn... 20/11/1997 - 22/11/1997
  159  Tuberculous osteomyelitis (A case report)... 20/11/1997 - 22/11/1997
  160  Effects of recombinant granülocyte-colony stimulating factor on neutrophenia induced by cytotoxic c... 20/11/1997 - 22/11/1997
  161  Tüberküloz Osteomyeliti (bir olgu nedeniyle)... 27/06/1997 - 30/06/1997
  162  Short-Ribpolydactly sendromlu bir olgu sunumu... 27/06/1997 - 30/06/1997
  163  Yenidoğan geç hemorajik hastalığının değerlendirilmesi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  164  Benign Familyal İnfantil Epilepsi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  165  Serebral arteritise bağlı geçici hemiplejik atak... 21/09/1995 - 22/09/1995
  166  Hepatit C virüs infeksiyonu karaciğerin venooklüzif hastalığı ve pankreatit... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Astımlı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Çocuk Sağlığında Astım...  2015
  2  Kronik Öksürük Çocukluk Çağında Allerji Astım İmmunoloji...  2015
  3  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2000