En

YASEMİN SELEKOĞLU OK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  2013
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  2  -Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  3  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  4  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  5  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  6  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  7  Kafa Travması...  2016
  8  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  9  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  10  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  11  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Elektronik Sigara Kullanim Sonuç Beklenti Ölceği'nin Türkce Formunun Geçerlilik ve Güvenirliğ... 29/11/2018 - 02/12/2018
  2  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  3  Adölesanların Eğitim Stresi ve Okul Tükenmişlik Düzeylerinin Tütüne Yönelik Algı ve Tütü... 09/09/2018 - 12/09/2018
  4  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  5  Ortaokul öğrencileirinin kontrol odağı ve problem çözme becerilerinin sigaraya yönelik algıl... 23/11/2017 - 26/11/2017
  6  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  7  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  8  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  9  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  10  İntörnlük Eğitiminin Pediatri Öğrencilerinin Çocuk Hastaya Yönelik Algılarına Etkileri... 16/06/2014 - 18/06/2014
  11  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
  12  SOMALİLİ KADINLARIN KÜLTÜREL HEMŞİRELİK BAKIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ... 03/06/2013 - 05/06/2013
  13  DUYGUSAL EMEK MODELİ, ÇERÇEVESİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN HEMŞİRELİĞE ETKİSİ;BİR İÇER... 19/04/2013 - 21/04/2013
  14  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİĞE KÜLTÜREL ANLAMDA BAKIŞ AÇILARI... 26/04/2012 - 28/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  2  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  3  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
 • NO AD YIL
  1  DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Birincilik Ödülü...  2017
 • NO AD YIL
  1  2017/5 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı  2018