En

DOÇ.DR. SEFA KURT TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  SSK Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanes Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1995
  Yandal ihtisas  Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kadın Hastalıkları ve Doğum  2018
 • NO AD YIL
  1  Influence of preoperative enema application on the return of gastrointestinal function in elective C...  2019
  2  Microinvasive breast cancer with supraclavicular lymph node and ovarian metastasis as clinical findi...  2019
  3  Are there any preventable risk factors for women who had surgery for Pelvic Organ Prolapse and stres...  2018
  4  Effects of mature cystic teratoma on reproductive health and malignant transformation: A retrospecti...  2018
  5  Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunum...  2017
  6  Ovaryum Matür Kistik Teratomdan Gelişen Strumal Karsinoid Tümör...  2017
  7  Adneksiyal Kitleler: 424 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi veLiteratürün Gözden Geçirilmes...  2016
  8  Bilateral Ovarian Metastasis Of the Klatskin Tumor: A Rare Case Report...  2016
  9  A case of a gastrointestinal stromal tumor diagnosed at the postpartum period...  2016
  10  A Case of Type 2 Youssef's Syndrome following Caesarean Section for Placenta Previa Totalis...  2016
  11  Sulcus Nervi Dorsalis Penis / Clitoridis: Anatomik Bir Çalışma...  2016
  12  Maternal serbest testosteron ve dehidroepiandrosteron sülfatın preeklampsideki rolü....  2016
  13  Obstetrik ve Jinekolojide Proflaktik Antibiotik Kullanımı...  2016
  14  A novel marker for the assesment of the treatment result in pelvic inflammatory disease...  2016
  15  Hemostatic Techniques for Laparoscopic Management of Cornual Pregnancy: Double-Impact Devascularizat...  2016
  16  Vitamin D deficiency in pregnancy is not associated with diabetes mellitus development in pregnant w...  2016
  17  Eş Zamanlı Primer Endometrial Karsinom Ve Ovaryan Kistik Teratomda Gelişen Metastatik Malign Mela...  2015
  18  Is Anal Smear Necassary in Turkish Women with Vulvar Condyloma Who Are at A Low Risk of Devoloping A...  2015
  19  Frequency of recurrent urinary tract infection in patients with pelvic organ prolapse....  2015
  20  Comparison of ferquency of asymptomatic microhematuria in patients with stage 2-4 versusu stage 0-1 ...  2015
  21  Üriner inkontinans ve risk faktörleri...  2015
  22  Adenomyozis ve Adenomyozise Eşlik Eden Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Kli...  2015
  23  Association between stage 2 or higher pelvic organ prolapse and bone mineral density in postmenapaus...  2015
  24  Treatment of uterine prolapse with bilateral hydronephrosis in a young nulliparous woman; a new mini...  2014
  25  Can striae be used as a marker for the prediction of pelvic organ prolapse?...  2014
  26  A Case of Cervical Ectopic Pregnancy: Management and Review of the Literature...  2014
  27  Prune - Belly Sendromlu bir olguda erken prenatal girişim ile başarılı tedavi...  2014
  28  Potential additional effect of surgical removel of omental fat on metabolic markers and body mass in...  2014
  29  Correlation Between Peritoneal Fluid,Peripheral Blood Vascular Endothelial Growth Factor Levels And ...  2014
  30  Erken membran rüptürü tanısında vajinal yıkama sıvısında beta human koryonik gonadotropin, ...  2014
  31  Twin pregnancy with complete hydatidiform mole and coexisting normal fetus complicated by molar prev...  2014
  32  Mean platelet volüme in diagnosis of gestational diabetes....  2013
  33  Diagnosis Of Primary Langerhans Cell Histiocytosis Of The Vulva In A Postmenopousal Woman.. Case Rep...  2013
  34  Acute Pelvic Pain: Evaluation of 503 Cases...  2013
  35  Treatment of Premenstrual Syndrome with Progesterone in Women with Polycystic Ovary Syndrome....  2013
  36  Meme kanserli hasta overindeki matür kistik teratom kötücül dönüşümü: Skuamoz Hücreli Kars...  2013
  37  Sistemik Methotrexate Sonrası Vakum Küretajla Tedavi Edilen Sezaryen Skar Gebeliği: İki Olgu Sun...  2013
  38  A New Surgical Method of Suprapubic and Extraperitoneal Approach with Uterine Preservation for Pelvi...  2013
  39  Gebelikte Tiroid Fonksiyon Bozuklukları...  2012
  40  Evaluation of The Histopathological Diagnosis Complience of The Patients Preoperative Diagnosed With...  2012
  41  Granulosa cell tumors of the ovary: review of 43 cases...  2012
  42  HPV Tip 16'nın Eşlik Ettiği Primer Skuamöz Hücreli Vajinal Kanser...  2012
  43  Kronik pelvik ağrının nadir bir nedeni olan nonkomünike rudimenter horn'un laparoskopik tedavisi...  2012
  44  Menorajiyi Önlemede Levonorgestrelli Rahim İçi Araç Etkinliği: Üçüncü Basamak Merkez Sonuç...  2012
  45  Gebelikte İmmatür Teratom: Olgu Sunumu...  2012
  46  Post Menepozal Dönemde Overin Granülosa Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden G...  2012
  47  Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: 171 Olgunun Retrospektif Analizi....  2012
  48  Perinatoloji Kliniğimize Başvuran Tarama Testi Pozitif Gebelerde Genetik Amniyosentez Sonuçlarım...  2011
  49  Servikal Ektopik Gebelik: Bir Olgu Sunumu...  2011
  50  İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları EAH'deki 5 Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endika...  2011
  51  Meme Kanseri Nedeni İle Kemoterapi Gören Hastada Spontan Gebelik Ve Meme Kanseri Sonrası Fertiliz...  2011
  52  Gebelik ve Serviks Kanseri...  2011
  53  Assessment of preoperative serum prolidase activity in epithelial ovarian cancer...  2009
  54  Serum prolidase activity and oxidative stress markers in pregnancies with intrauterine growth restri...  2009
  55  Assessment of serum paraoxonase and arylesterase activity in patients with endometrial cancer....  2009
  56  Serum Prolidase Activity and Oxidative Status in Patients With Stage I Endometrial Cancer...  2009
  57  Umbilical metastasis of serous component as a first sign of mixed type epithelial ovarian cancer...  2009
  58  Serum Paraoxonase and Arylesterase Activities in Patients with Epithelial Ovarian Cancer....  2009
  59  Conservative Management of Endometrial Cancer Permitting Subsequent Triplet Pregnancy: A Case Report...  2006
  60  Depression and anxiety levels in infertile Turkish women...  2006
  61  Epitelyal Ovaryum Kanserlerine Eşlik Eden Ovaryan Endometriozis...  2006
  62  Comparison of the accuracy of hysteroscopy and hysterosalpingography in evaluation of the uterine ca...  2005
  63  Tek taraflı nonkomminikan uterus didelfis...  2005
  64  A Case With Giant Vulvar Skin Tag: Fibroepithelial Polyp (Acrochordon)...  2004
  65  Mullerian Agenesis Coexisting with Serous Borderline tumor Of Ovary: ACase Report. Gynecol Obstet Re...  2003
  66  Vulva Kanserleri: 74 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Turkish J of Gynecol Oncol 2003; 6: 41...  2003
  67  Germ Hücreli Over Tümörleri: 10 Yıllık Deneyimimiz...  2003
  68  Peripartum Cardiomyopathy Presenting As Pulmonary Edema At Emergency Cesarean Section. Gyneeol Obste...  2003
  69  Abortus İmminensli Olgularda İlk Trimester Ultrasonografi Bulguları...  2002
  70  Adolesan Çağ Malign Ovaryum Tümörleri (27 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi). ...  2002
  71  Tuba Uterina Maligniteleri: SSK Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Deneyimi....  2000
  72  Makrozomik Doğumlarda Obstetrik Sorunlar...  1999
  73  İkiz Gebeliklerde Doğum...  1999
  74  Postmortem Sezaryen...  1999
  75  Gebe İşçi Kadınlarda Antenatal Bakım ve Obstetrik Sorunlar...  1998
  76  İşçi Kadınların Jinekolojik Sorunları...  1997
  77  Ektopik Gebelik Sonrası Tekrar Gebelik Oranları Ve Etkileyen Faktörler...  1996
  78  Gebelikle Birlikte Kronik Myelositer Lösemi (Olgu...  1996
  79  SSK Ege Doğumevinde Maternal Mortalite Oranı...  1996
  80  Gebelikte ESWL...  1996
  81  Yapışık İkizler (Olgu)...  1996
  82  Ege Bölgesinde Toxoplasma Seropozitifliği...  1996
  83  Puerperal Mastitlerin Klinik İzlemi...  1996
  84  Nadir Görülen Bir Endometriozis...  1995
  85  Prolaktinomaların Tanısında MRG Yönteminin Önemi...  1994
  86  Elektif ve Acil Peptik Ülser Cerrahisinde Son On Yıldaki İnsidans Değişimi...  1993
  87  Tekrarlayan Abortuslarda Luteal Yetmezliğin Rolü...  1993
  88  İzmir Bölgesinde Kanser Sıklığı Üzerine Bir Çalışma...  1992
  89  Grand Multipar Doğumlar, Yaklaşım ve Obstetrik Sorunlar...  1992
  90  1983-1991 Yılları Arasında Sezaryen Klinik Analizi...  1992
  91  Hodgkin Lenfoması Patoloji, Yeni Görüşler...  1991
  92  Aktinolit Asbeste Bağlı Yeni Bir Asbestoz Bölgesi...  1988
 • NO AD TARİH
  1  Genitoüriner Fistüllerin Nadir Nedenlerinden Biri Olarak Vezikouterin Fistül: Olgu Sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
 • NO AD YIL
  1  Araştırma ödülü...  2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2014- Mart 2015