En

DOÇ.DR. YASEMİN SOYSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  1996
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıbbi Biyoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Comparison of The Effect of 13-cis Retinoid Acid and Melatonin on The Viabilities of SH-SY5Y Neurob...  2015
  2  İnfertil bir olguda homozigot perisentrik inversiyon 9...  2014
  3  Serebrovasküler olay geçiren genç hastalarda protrombotik gen polimorfizmleri...  2013
  4  Transplantasyon ve Genetik...  2013
  5  Age related macular degeneration and association of CFH Y402H and LOC387715 A69S polymorphismd in a ...  2012
  6  Muscle hemangiomatosis presenting as a severe feature in a patient with the PTEN mutation: expanding...  2012
  7  Hypoxia and cytokines regulate carbonic anhydrase 9 expression in hepatocellular carcinoma cells in ...  2012
  8  Modulator effects of the Methylenetetrahydrofolate Reductase 677C/T polymorphism on response to vita...  2012
  9  Molecular characterization of microdublication 22q11.2 in a girl with hypernasal speech...  2011
  10  A 10.46 Mb 12p11.1-12.1 interstitial deletion coincident with a 0.19 Mb NRXN1 deletion detected by a...  2011
  11  Birinci basamakta temel genetik kavramlar...  2011
  12  Turner sendromlu hastaya birinci basamakta yaklaşım ve olgu sunumu...  2010
  13  Yaşlanma ve Genetik...  2010
  14  Characterization of a double ring chromosome 4 mosaicism associated with bilateral hip dislocation, ...  2009
  15  Analysis of PTEN gene mutations in a Turkish patient with Cowden syndrome...  2009
  16  Lösemilerin genetik tanısında sitogenetik ve floresan in situ hibridizasyon yöntemlerinin etkinl...  2009
  17  İnsan lenfosit hücre kültüründe melatonin ve ß-karotenin mitomisin C ile indüklenmiş kardeş...  2008
  18  Repair of osteochondral defects with autologous chondrocyte implantation clinical study on the stifl...  2006
  19  Investigating the in vitro effect of taurine on the infant lymphocytes by sister chromatid exchange...  2006
  20  The cell based dressing with living allogenic keratinocytes in the threatment of foot ulcers: a case...  2005
  21  Tissue engineered cartilage on collagen and PHBV matrices...  2005
  22  In vitro IL-1beta release from gingival fibroblasts in response to pure metals, dental alloys and ce...  2005
  23  MEFV gene is a probable susceptibility gene for Behcet's disease...  2005
  24  Screening the Women with Habitual Abortions for Factor II G20210A and Factor V G1691A Mutations in T...  2005
  25  The importance of Genetic Counseling in Couples Complaining from Habitual Abortions...  2005
  26  Investigation of DNA damage in lymphocytes exposed to benzathine penicillin G...  2004
  27  Ailesel akdeniz ateşi düşünülen 110 vakada sık görülen MEFV gen mutasyonları analiz sonuçl...  2004
  28  Müsküler distrofi tanısı almış olgularda distrofin gen mutasyon analiz sonuçları ve klinik b...  2003
  29  Prolongation of skin xenograft survival with modified cultured fibroblasts...  2003
  30  Amniyotik hücre kültüründe flaskta ve lamelde kültür yöntemlerinin karşılaştırılması...  2000
  31  Double trizomi (Klinefelter-Edwards Sendromu) Prenatal Tanısında Bilateral Koroid Pleksus Kistleri...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Hypoxia-induced transcriptional regulation of the N-Myc down regulated gene 1 (NDRG1) in human brain... 07/07/2018 - 12/07/2018
  2  The effects of curcumin on EPO, HIF1alpha, VEGF, and CRAF in breast cancer: in vitro research... 26/10/2017 - 29/10/2017
  3  Modulation of the NDRG1 gene expression in a time and oxygen concentration dependent manner in human... 05/10/2017 - 07/10/2017
  4  Anti-Migration Effects of Bevacizumab on the Breast Cancer Cell Lines... 22/05/2017 - 25/05/2017
  5  Molecular validation analysis of GAPDH as a reference gene for tumour gene expression studies under ... 10/05/2017 - 12/05/2017
  6  Functional regulation of hypoxia induced genes in human brain cancer... 03/08/2016 - 08/08/2016
  7  Adli Bilimler ve RNA Dünyası... 27/04/2016 - 30/04/2016
  8  Maintaining the quality of experimental results when analyzing the expression of gene expression in ... 04/07/2015 - 09/07/2015
  9  Importance of volumetric data on brain in a PTEN mutation positive Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome... 04/07/2015 - 09/07/2015
  10  Effects of Amygdalin on Apoptosis in Liver Cancer Cell Lines... 20/05/2015 - 22/05/2015
  11  Age related macular degeneration and association of CFH Y402H, rs1410966, LOC387715 A69S, rs11200638... 08/06/2013 - 11/06/2013
  12  Prothrombotic gene polymorphisms in young patients with cerebrovascular accident... 08/06/2013 - 11/06/2013
  13  Muscle hemangiomatosis presenting as a severe feature in a patient with the PTEN mutation: expanding... 23/06/2012 - 26/06/2012
  14  A 10 46 Mb 12p11 1 12 1 interstitial deletion coincident with a 0 19 Mb NRXN1 deletion detected by a... 28/05/2011 - 31/05/2015
  15  16p11 kromozom bölgesinde mikrodelesyon saptanan multiple konjenital anomalili olgu sunumu... 19/02/2010 - 19/02/2010
  16  Tiroidektomi öyküsü olan bir graves hastasında tiroglobulin genine ait E33SNP C/C polimorfizmi... 28/10/2009 - 31/10/2009
  17  Azospermili hastada saptanan 46, XY del(Yp) genotipi... 20/05/2009 - 23/05/2009
  18  46,XY[92]/47,XY,+mar[8] karyotipi saptanan, spina bifida ve meningomiyolosel fetal anomalili olgu su... 21/11/2008 - 21/11/2008
  19  Yumuşak Doku Dolgu Maddesi Olarak Otolog Fibroblast ve Hyaluronik Asit Kullanımı: Deneysel Çalı... 14/09/2005 - 17/05/2005
  20  Spinal Müsküler Atrofi Ön Tanısı Alan Olgularda Moleküler Analiz Sonuçları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  21  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Genetik BD'nın 1999-2003 Yılları Arasındaki Amniosentez So... 21/04/2004 - 24/04/2004
  22  p210 BCR-ABL Füzyon Geni Saptanan Bir Akut Promyelositik Lösemi Olgu Sunumu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  23  Spontan Gebelik Kayıplarında Sitogenetik Sonuçlarımız... 21/04/2004 - 24/04/2004
  24  FMF Ön Tanısı ile Başvuran 788 Hastanın Mutasyon Analiz Sonuçları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  25  120 Oligospermik ve Azospermik Hastada Yq Mikrodelesyon Analiz Sonuçları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  26  İnmemiş Testisli Olgularda Y Kromozom Mikrodelesyon Analiz Sonuçları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  27  Tissue engineered cartilage on collagen and PHBV8 Matrices... 15/06/2002 - 18/06/2002
  28  Mitomisin C ile indüklenmiş lenfosit hücre kültürlerinde melatonin ve Beta-karotenin in vitro s... 18/09/2001 - 21/09/2001
  29  The role of prenatally diagnosed bilateral choroid plexus cysts in double trisomy Klinefelter Edwar... 07/07/2001 - 10/07/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anatomic origin and molecular genetics in neuroblastoma Neuroblastoma...  2017
  2  Anatomical, Biological, and Surgical Features of Basal Ganglia Human Anatomy - Reviews and Medical Advances...  2017
  3  Cellular Aging In: New Horizons in Geriatric Medicine...  2013
  4  Spor ve Genetik Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı...  2011
  5  Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıklarına Genetik Yaklaşım Hepatopankreatobiliyer Cerrahi...  2010
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Mart 2018- Kasım 2018