En

DR. BURCU CENGİZ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu  2008
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği  2017
 • NO AD YIL
  1  The effects of patient care results of applied nursing intervention to individuals with stoma accor...  2018
  2  Cultural attitudes of society towards tuberculosis patients: A qualitative study...  2018
  3  Hemşirelik Alanında Deneysel Türde Yapılan Doktora Tezlerinin Araştırma Etiği Açısından İ...  2018
  4  Sağlık Bilimlerinde Eğitim Alan Doktora Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri"...  2018
  5  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Skin Cancer and Sun Knowledge Scale in Nursing St...  2018
  6  İnsülin Uygulama Tekniği Hataları Sonucu Gelişen Hiperglisemi...  2017
  7  Kadınlarda Uterin Fibroid Semptomlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...  2017
  8  Perceived Barriers and Home Care Needs When Adapting to a Fecal Ostomy...  2017
  9  Stomanın Evde Bakımı...  2015
  10  Stoma Bakımında Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Sağlık Alanında Bağışıklama İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Özelliklerinin İnce... 07/02/2019 - 09/02/2019
  2  Yetişkinlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi... 29/11/2018 - 01/12/2018
  3  THE EFFECTS OF PATIENT CARE RESULTS OF APPLIED NURSING INTERVENTION TO THE INDIVIDUALS WITH STOMA AC... 23/11/2017 -
  4  Hemşire Akademisyenlerin Akademik Ortamdaki Kültürlerarası Duyarlılıkları... 21/10/2017 - 24/10/2017
  5  The effect of postgraduate nursing ınterventions of graduates comments and experience regarding hom... 22/06/2016 -
  6  Determination of compliance to medication of ındividual with a diagnosed of hypertension... 22/06/2016 -
  7  Evaluating the doctoral theses in the field of public health nursing in Turkey... 10/03/2016 -
  8  TÜBERKÜLOZ HASTALARINA TOPLUMUN KÜLTÜREL YAKLAŞIMI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA... 05/10/2015 - 09/10/2015
  9  AIDS HASTALARINA TOPLUMUN KÜLTÜREL BAKIŞI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA... 05/10/2015 - 09/10/2015
  10  The Observation of The Attitude of PhD Students in Nursing Towards Scientific Research... 16/04/2015 - 18/04/2015
  11  Deri Kanseri Ve Güneş Bilgi Ölçeği'nin Türk Genç Yetişkinlerde Kullanımı: Geçerlik ve Gü... 20/10/2014 - 24/10/2014
  12  Use of the Health Belief Model in screening methods for colorectal cancer.... 18/09/2014 - 19/09/2014
  13  Problem Solving Skills of The Postgraduate Students Who Are Getting Education In Medical Sciences... 03/04/2014 - 05/04/2014
  14  Critical Thinking Level of Phd Students Who Are Educated In The Field of Healthcare... 03/04/2014 - 05/04/2014
  15  Cost-Effectiveness and Home Care of Chronic Diseases... 03/07/2013 - 06/07/2013
 • NO AD YIL
  1  ileostomi ile yaşam...  2017
  2  İleostomi İle Yaşam...  2017
  3  Kolostomi İle Yaşam...  2017
  4  kolostomi ile yaşam...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kolorektal Kanser Taraması ve Bireylerin Sağlık İnançları Kolorektal Kanser Taraması ve Bireylerin Sağlık İnançları...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Stomalı Bireylere Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisi...  5/2015 - 5/2017
 • NO AD YIL
  1  POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2016
 • NO AD YIL
  1  tübitak  2015