En

BUKET ÇELİK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  The Effect of Selected Risk Factors onPerioperative Pressure Injury Development...  2019
  2  Investigation of Inadvertent Hypothermia Incidence and Risk Factors...  2018
  3  The Learning Experiences of Nursing Students in Surgical Clinics Reflected in Reflection Reports...  2018
  4  Cerrahi Kliniklerdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Yansıtma Raporlarından Elde Edilen Öğrenme De...  2018
  5  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  6  Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Lenfödem Belirti Şiddet ve Sıkıntı Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması... 03/10/2019 - 06/10/2019
  2  CERRAHİ HASTALARDA BASINÇ YARASI İNİSİDANSI VE ÖNGÖRÜLEN RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRKİYE DENEY... 02/11/2017 - 05/11/2017
  3  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasında Rehber Hemşire Uygulaması: Öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  4  Kalça Kırığı Olan Hasta Yakını Olmak Rotasız Bir Gemide İlerlemek Gibi: Kalitatif Bir Çal... 02/11/2017 - 05/11/2017
  5  GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE'deKİ UYGULAMALAR VE CERRAHİ EKİBİN ... 02/11/2017 - 05/11/2017
  6  Investigation of Hypothermia Incidence and Risk Factors in Patients Undergoing Surgery... 04/05/2017 - 07/05/2017
  7  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  8  The pressure sores incedence in surgi cal patients and effects of selected risk fa ctors for intraop... 04/05/2017 -
  9  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  10  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak... 19/05/2015 - 23/05/2015
 • NO AD TARIH
  1  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
 • NO AD YIL
  1  2...  2017