En

YUNUS EMRE ÖZAYRANCI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü  2012