En

DOÇ.DR. MURAT YILMAZ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Nöroşirurji  2016
 • NO AD YIL
  1  A large primary dumbbell hydatid cyst causing neural foraminal widening of the thoracic spine: A cas...  2015
  2  Asymmetric Posterior Thoracolumbar Fixation following a Posterolateral Transpedicular Approach for U...  2015
  3  Fatal Posttraumatic tension pneumocephalus: a case report...  2015
  4  Chronic Subdural Hematomas: A Review of 94 Cases...  2015
  5  Decompression of The Foramen Magnum Without Burr Hole For Treatment of Chiari Malformation Type 1: R...  2014
  6  A Generous Exchange ?From Senior, to Junior?: Remembering Dr. Charles Drake...  2014
  7  Surgical or Conservative Treatment For Calcified Chronic Subdural Hematomas: Report of Two Cases...  2014
  8  Surgical or Conservative Treatment For Calcified Chronic Subdural Hematomas: Report of Two Cases...  2014
  9  Extrusion of the Ventricular Component of a Ventriculo-Peritoneal Shunt Into the Subgaleal Space: Ca...  2014
  10  Maksillo Fasial Girişi Olan Delici Kafa Travması...  2014
  11  Kalsifiye Fokal Kortikal Displazi...  2014
  12  Morphometric Analysis of the Thoracic Cage in Adults: Anatomical Considerations in Relation to Neuro...  2014
  13  Treatment of aneurysms arising from the proximal (A1 segment) anterior cerebral artery...  2014
  14  Assessment of Regeneration in Peripheral Nerve Lesıon Compared With Conventional Suture Technique a...  2013
  15  Malignant peripheral nerve sheath tumor developed on the background of neurofibroma originating from...  2013
  16  Lumbar spinal stenosis in a young individual as a result of ligamantum flavum ossification: A case r...  2013
  17  Difficult Diagnosis of an Atypical Amyotrophic Lateral Sclerosis Case with Foot-drop...  2013
  18  Ruptured distal middle cerebral artery aneurysm: Case report...  2013
  19  Visual Loss After Lumbar Discectomy Due to Cortical Infarction: Case Report...  2013
  20  Biomechanics of Cervical"Skip' Corpectomy versus Standard Multilevel Corpectomy....  2012
  21  Ossified thoracic spinal menimgioma in childhood:a case report and review of the literature....  2001
  22  Ameliyat sonrası gelişen siringomiyelinin cerrahi tedavisi...  1997
  23  Surgical Treatment of Postoperative Syringomyelia...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Santral Nörositom... 20/04/2018 - 24/04/2018
  2  metastatik omurga görünümlü vertebral hemanjiyom... 20/04/2018 - 24/04/2018
  3  intradural nöroendokrin tümör metastazı... 20/04/2018 - 24/04/2018
  4  NÖRO-ONKOLOJİK MOLEKÜLER GELİŞMELER... 12/10/2017 - 15/10/2017
  5  Spontan Regresyon Gösteren Lomber Disk Hernisi: 2 Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  6  Lomber Disk Kliniği ile Gelen Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  7  lomber dar kanalda nasıl karar verelim... 25/10/2014 - 28/10/2014
  8  torakolomber omurga kırıkları ve omurga cerrahisinde güncel yaklaşımlar... 18/04/2014 - 19/04/2014
  9  Nöroşirürjikal Torakoskopik Prosedürlerle Bağlantılı Toraks Kafesinin Erişkin Anatomik Ölç... 04/04/2014 - 08/04/2014
  10  Chiari Tip 1 Malformasyonu Tedavisinde Burr Hole Kullanılmadan Foramen Magnumun Dekompresyonu: Tekn... 04/04/2014 - 08/04/2014
  11  Kronik Subdural Hematomlar : 94 olgunun incelenmesi... 04/04/2014 - 08/04/2014
  12  Maksillofasiyalgirişi olan delici kafa travması : Olgu sunumu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  13  vertebroplastinin komplikasyonları : 601 olgunun sunumu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  14  Kalsifiye Kronik Subdural Hematomda Cerrahi mi Yoksa Konservatif Tedavi mi: İki Olgunun Sunumu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  15  vertebroplastinin komplikasyonları... 04/04/2014 - 08/04/2014
  16  servikal omurgada çift plak uygulaması... 22/09/2011 - 25/09/2011
  17  aynı hastada alt ve üst torakal yerleşimli çift konjenital dorsal spinal dermal sinüs traktı... 22/09/2011 - 25/09/2011
  18  lomber disk hernisi kliniğiyle başvuran als olgusu... 22/09/2011 - 25/09/2011
  19  çok seviyeli servikal disk hastalığında anterior servikal hibrit konstrüksiyonu... 22/09/2011 - 25/09/2011
  20  torakolomber posterior dinamik stabilizasyon (kadavra workshop)... 01/10/2009 - 04/10/2009
  21  torakolomber posterior dinamik stabilizasyon... 01/09/2009 - 04/09/2009
  22  servikal artrolasti... 07/10/2008 - 10/10/2008
  23  servikal artroplasti : kadavra kursu... 07/10/2008 - 10/10/2008
  24  bayan hastalarda üst servikal disk herniasyonu gelişmesinde bir risk faktörü olarak vücut kitle... 07/10/2008 - 10/10/2008
  25  patolojik vertebrakompresyonkırıklarında minimal invaziv tedavi... 18/04/2008 - 22/04/2008
  26  yeni transpediküler vida yerleştirme tekniğiyle yardımcı bir cihaza gerek duyulmadanvidaların ... 18/04/2008 - 22/04/2008
  27  Tarlov (perinöral) kistlerin cerrahi tedavisi : Uzun izlem süreli 12 olgunun sunulması... 18/04/2008 - 22/04/2008
  28  patolojik omurga kırıklarında vertebroplastinin yeri... 18/04/2008 - 22/04/2008
  29  toraolomber yaralanmalarda anterior yaklaşım... 06/09/2007 - 09/09/2007
  30  The cotrubution of cervical dynamic MR I maging in surgical treatment of spondilopathic myelopathies... 03/09/2007 - 07/09/2007
  31  Biomechanics of cervical skip corpectomy versus standart multilevel corpectomy... 30/11/2006 - 02/12/2006
  32  multisegmental servikal spondilotik cerrahide atlayarak korpektomi... 28/04/2006 - 02/05/2006
  33  acil lomber disk cerrahisi... 17/05/2000 - 21/04/2000
  34  s106 b valproic acid sodium-induced chiari2 malformation in the rat: phase 1... 17/05/1999 - 19/05/1999
  35  Multiple ossifiye meningiom : olgu sunumu... 17/05/1999 - 19/05/1999
  36  çocuklarda ekstra-aksiyel sıvı kolleksiyonları... 15/05/1998 - 19/05/1998
  37  fenestre optik kiazma... 15/05/1998 - 19/05/1998
  38  posttravmatik primer kranial çatı lenfoması... 15/05/1998 - 19/05/2019
  39  Lipomyelomeningocele with rare spondylocostal dysostosis: a case report... 15/05/1998 - 19/05/1998
  40  nöroendoskopik uygulamalar... 16/05/1997 - 20/04/1997
  41  bir occult intrasacral meningosel olgus... 16/05/1997 - 20/05/1997