En

DOÇ.DR. DİLEK ÖMÜR ARÇA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma HAstanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Readability of internet-sourced patient education material related to "labour analgesia"...  2017
  2  Comparison of Different Stylets Used for Intubation with the C-MAC D-Blade® Videolaryngoscope: A Ra...  2017
  3  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe...  2017
  4  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  5  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  6  Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve Standartları...  2016
  7  The analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block on postoperative pain ...  2016
  8  Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey....  2015
  9  Evaluation of Precipitation Characteristics of Commonly Used Non-Steroidal Anti-Inflammatory Analges...  2015
  10  SUPRASKAPULER SİNİR TUZAKLANMASI OLGU SUNUMU...  2015
  11  The Effect of Intraoperative Sounds of Saw and Hammer on Psychological Condition in Patients with To...  2015
  12  Effects of smoking on venous cannulation pain: a randomized prospective trial...  2015
  13  Evaluation of the Precipitation Characteristics of Ertapenem, Tigecycline, Colistin, Daptomycin, Van...  2014
  14  Genel Anesteziye Bağlı Ses Değişikliklerinin Analizi...  2014
  15  The p-wave Dispersion and QTc Durations in the Patients with Acute Pancreatitis...  2014
  16  In Vitro Evaluation of Antimicrobial Features of Sugammadex...  2014
  17  YİRMİSEKİZ HAFTALIK GEBEDE NON-OBSTETRİK CERRAHİ VE ANESTEZİ YÖNETİMİ...  2014
  18  Serviko-Torasik Omurga Bileşkesinin Kistik Scwannomu: Olgu sunumu...  2014
  19  Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basinç Ölçümü Uygulamalari: Bir Anket Çalışması...  2013
  20  Clinical Picture, Radiological Findings, and Physical Examination in Tracheobronchial Foreign Body A...  2013
  21  The effect of anesthesia technique on maternal and cord blood ischemia-modified albumin (IMA) levels...  2013
  22  Ischemia Modified Albumin Can Predict Necrosis at Incarcerated Hernias...  2013
  23  Detection of fetal keratin with high molecular weightcytokeratin immunostaining in lung biopsy mater...  2013
  24  Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp ile Tek Akciğer Ventilasyonu...  2013
  25  Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protami...  2013
  26  Postoperative Pain in Children....  2012
  27  Post Operative Effects: Anesthesia....  2012
  28  Pnömosefali: Epidural Kateter Takılmasının Ender Bir Komplikasyonu...  2011
  29  Propofolün Neden Olduğu Nöbet Benzeri Aktivite...  2011
  30  Uygun entübasyon koşullarının sağlanmasında remifentanil rokuronyuma alternatif olur mu?....  2006
  31  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu...  2006
  32  Major ortopedik cerrahi uygulanan hastalarda ek beslenme desteğinin etkileri...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Unexpected intraoperative cardiac arrest ? an unexpected happy end... 19/09/2019 - 21/09/2019
  2  Elektrolit yönetiminde pratik uygulamaların değerlendirilmesi: Bir anket çalışması... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Nitröz Oksit Kullanımı Hakkındaki Tutum ... 25/10/2017 - 29/10/2017
  4  Türkiye'de Akademik görevlerde yer alan Anestezistlerin cinsiyet analizi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  5  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
  7  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe... 21/09/2016 - 21/09/2016
  8  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  9  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  10  LaborAnalgesia ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin De... 04/12/2015 - 06/12/2015
  11  Storz C-MAC D bleyd videolaringoskop ile entübasyonda farklı stilelerin kullanılmasının karşı... 26/10/2015 - 29/10/2015
  12  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  13  Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Premedikasyon Tutumları Anketi.... 25/10/2014 - 29/10/2014
  14  The anesthetic management of cesarean section in Turkey: National research survey... 03/09/2014 - 06/09/2014
  15  The preemptive analgesic efficancy on postoperative pain and morphine consumption of ultrasound-guid... 03/09/2014 - 06/09/2014
  16  Use of C-Mac videolaryngoscope with D-blade during difficultintubation in two cases... 05/12/2013 - 07/12/2013
  17  Parekoksibin Anestezi Ve Yoğun Bakım Pratığinde Kullanılan İlaçlar İle Presipitasyonunun Ara... 20/11/2013 - 24/11/2013
  18  Traneksamik Asitin Anestezi Ve Yoğun Bakım Pratığinde Kullanılan İlaçlar İle Presipitasyonun... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Volatile anesteziklerden Sevofluranenin koku identifikasyonu üzerine etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  20  Trakeostomisi olan bir hastada çift lümenli tüp ile tek Akciğerventilasyonu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  Sık kullanılan non steroıdal antı inflamatuar ilaçların (nsaii) presıpıtasyon özellıklerı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  Sugammadeksın antıbakterıyel etkınlığının araştırılması.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  23  Norepinefrin ile anestezi pratiğinde kullanılan ilaçların presipitasyonunun araştırılması.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  24  Türk Yoğun Bakım Hekımlerının İntra-Abdomınal Basınç Ölçümü Uygulamaları.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  25  Deksmedetomıdının Anestezı Ve Yoğun Bakım Pratığınde Kullanılan İlaçlar İle Presıpıta... 07/11/2012 - 11/11/2012
  26  The effect of anesthesia technique on maternal and cord blood ischemia-modified albümin (IMA) level... 05/09/2012 - 08/09/2012
  27  Wolff-parkinson-white sendromlu gebede spinal anestezi deneyimimiz.... 01/03/2012 - 04/03/2012
  28  Conn sendromlu olguda laparoskopik surrenalektomi ve anestezi yönetimi olgu sunumu... 01/03/2012 - 04/03/2012
  29  Narkolepsi ve anestezi yönetimi; olgu sunumu.... 01/03/2012 - 04/03/2012
  30  Propofolün Neden Olduğu Nöbet Benzeri Aktivite... 25/09/2010 - 28/09/2010
  31  Supraskapular sinir tuzaklaması: Olgu sunumu... 14/05/2010 - 18/05/2010
  32  Serviko-torasik omurga bileşkesinin kistik schwannomu: olgu sunumu... 14/05/2010 - 18/05/2010
  33  Orta etkili nöromüsküler blokerlerin tek doz kullanımı sonrası gelişen rezidüel paralizi ins... 25/09/2007 - 28/09/2007
  34  Çocuklarda sevofluran indüksiyonu altında düşük dozlarda rokuronyum uygulamasının yaş grupl... 25/10/2006 - 28/10/2006
  35  İlaç veya madde ile zehirlenme olgularının üç yıllık retrospektif incelenmesi.... 23/11/2005 - 27/11/2005
  36  Karbonmonoksit olgularının Retrospektif değerlendirirlmesi... 23/11/2005 - 27/11/2005
  37  Pediatrik hastalarda desfluran/fentanil ve desfluran/remifentanil... 25/09/2005 - 28/09/2005
  38  Major ortopedik cerrahi uygulanan hastalarda ek beslenme desteğinin etkileri... 06/09/2004 - 10/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  1.6. Hata bildirim sistemleri-raporlama ve öğrenme sistemleriANESTEZİDE HASTA GÜVENLİĞİ...  2018
  2  Ağrı Kontrolü Ortopedi Anestezisi - 2...  2016
  3  Anestezi sonrası derlenme ve bakım Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  4  Testis tümörlerinde ve metastazlarında ağrı Üroljide Ağrı...  2011
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Acil Tıp Konresi 2015 - En iyi poster bildiri...  2015