En

UZM.DR. IŞIL BAŞARA AKIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Impact of Breast Tomosynthesis for Evaluating Specimen of Breast Carcinoma: Initial Results...  2017
  2  Laparoscopic Repair of Delayed Traumatic Diaphragmatic Hernia with Mesh...  2017
  3  Vertebral body bone mineral density in patients with lumbar spondylolysis: a quantitative CT study....  2017
  4  Evaluation and comparison of radiologic-pathologic findings in invasive cribriform carcinoma of the ...  2017
  5  An Unusual Presentation of Pancreatic Dorsal Agenesis...  2017
  6  Utility of chest CT after a chest X-ray in patients presenting to the ED with non-traumatic thoracic...  2017
  7  Frequency of acute aortic syndromes and other thoracoabdominal emergencies detected by CT angiograph...  2017
  8  Imaging findings of pseudomesothelioma cases resulting from two different primary tumours...  2016
  9  Intussusception and perforation due to an inflammatory fibroid polyp located in the ileum....  2016
  10  State of the art in germ cell tumor imaging...  2016
  11  Differentiation between Phyllodes Tumors and Fibroadenomas Based on Mammographic Sonographic and MRI...  2016
  12  A Rare Pattern of Lung Metastasis of Rectum Adenocarcinoma....  2016
  13  Laparoskopik Ürolojik Cerrahinin Güncel Literatür Eşliğinde Gastrointestinal Komplikasyonları...  2015
  14  Unusual perirenal metastasis from lung adenocarcinoma...  2015
  15  Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri...  2015
  16  MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient...  2015
  17  Evaluation of an unusual ossicle by multi-detector computed tomography: Oppenheimer's ossicle...  2015
  18  Peritoneal ve Subperitoneal Non-neoplastik Hastalıklar...  2015
  19  Erdheim Chester Disease Presented Isolated Breast and Axillary Involvement...  2015
  20  Abdominal sarcoidosis: cross-sectional imaging findings...  2015
  21  Isolated renal hydatid cyst: CT imaging findings...  2015
  22  Malignant mesothelioma of tunica vaginalis: an extremely rare case presenting without risk factors...  2015
  23  Contribution of Advanced Magnetic Resonance Imaging Techniques in Diagnosis of Breast Lesions...  2014
  24  Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tanı ve izleminde görüntüleme yöntemleri...  2014
  25  Androlojide erkek faktörünün girişimsel olmayan görüntüleme yöntemleri...  2014
  26  Pelvic inflammatory myofibroblastic tumour mimicking scrotal mass: an extremely rare case...  2014
  27  A case of acute appendicitis at atypical localization...  2014
  28  Perfüzyon Bilgisayarlı Tomografi ve Klinik Uygulamalar...  2014
  29  Wrist fractures: sensitivity of radiography, prevalence, and patterns in MDCT...  2014
  30  Sağ Üst Kadran Ağrısı ile Prezente Olan Pararenal Yerleşimli Retoçekal Apandisit: Bilgisayarl...  2014
  31  Spontaneous asymptomatic gallbladder perforation...  2014
  32  A rare bronchopulmonary malformation in adulthood: Bronchial atresia...  2014
  33  Magnetic resonance imaging findings of susac syndrome...  2014
  34  Comparison of different ligation techniques in laparoscopic varicocelectomy...  2014
  35  Chronic hematoma mimicing recurrent breast carcinoma and contribution of magnetic resonance imaging ...  2013
  36  Diyafram ve Göğüs Duvarı Patolojileri...  2013
  37  A rare cause of hematuria: penile metastasis of prostate cancer...  2013
  38  Is Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy Really Less Injurious Than Standart in the Midterm?...  2013
  39  Single voxel in vivo proton magnetic resonance spectroscopy of breast lesions: experience in 77 case...  2013
  40  Standart ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan hastaların böbreklerinde rezistif indeksleri...  2013
  41  Aksiller lenf nodlarının değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü...  2013
  42  Renal sinüs lipomatozu...  2013
  43  Kidney metastasis of invasive ductal carcinoma mimicing renal cell carcinoma...  2012
  44  Aksillary schwannoma mimicing lymphadenopathy: Two different case reports...  2012
  45  Diffusion weighted magnetic resonance imafing of the breast: Comparision of ADC values of normal bre...  2012
  46  Three-dimensional vasculary mapping of the breast by using contrast-enhanced MRI: association of uni...  2012
  47  Contribution of kinetic characteristics of axillary lymph nodes to the diagnosis in breast magnetic ...  2012
  48  Giant breast involvement in acute lymphoblastic leukemia: MRI findings...  2012
  49  Mesane kanseri gluteal kas metastazı...  2012
  50  Minimally invasive treatment of iatrogenic complete left uretery obstruction after hysterectomy...  2012
  51  Ewing's sarcoma metastasis into breast...  2012
  52  Findings of extensive costal and sternal metastasis of a patient with breast carcinoma by dynamic, d...  2012
  53  Urolithiasis on non-absorbable suture material: A rare case of bladder stone on polyprolene suture m...  2011
  54  The importance of radionuclide thyroid angiography in the differential diagnosis of benign and malig...  2011
  55  Diagnostic values of mammography, ultrasonography and dynamic enhanced magnetic resonance imaging in...  2011
  56  Morel Lavallee Sendromunun Radyolojik Bulguları...  2011
  57  Boyutları artmış fetal safra kesesi: Olgu sunumu...  2011
  58  Acute pancreatitis in polcystic kidney disease: Possible etiologic factor?...  2010
  59  Oil cyst mimicing intracystic neoplasm...  2009
 • NO AD TARİH
  1  EVALUATION OF MRI FINDINGS IN LIRADS-TIV LESIONS ACCORDING TO MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS... 10/05/2018 - 12/05/2018
  2  MRI FINDINGS OF PREGNANT PATIENTS WITH ACUTE ABDOMINAL PAIN... 10/05/2018 - 12/05/2018
  3  PANKREATİTİN REVİSE ATLANTA KRİTERLERİNE GÖRE LOKAL KOMPLİKASYONLARI... 31/10/2017 - 04/11/2017
  4  Soliter çekum divertiküliti; Olgu sunumu... 31/10/2017 - 04/11/2017
  5  İntrakistik Skuamoz Hücreli Meme Karsinomunda Görüntüleme Bulguları... 31/10/2017 - 04/11/2017
  6  Peritoneal Karsinomatozise Bağlı Sitoredüktif Cerrahi ve HIPEC Uygulanan Hastalarda Sarkopeninin ... 31/10/2017 - 04/11/2017
  7  PORTAL VEN EMBOLİZASYONUNDA KULLANILAN İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARACİĞER SOL LOB HACİM ARTIŞINA... 31/10/2017 - 04/11/2017
  8  MULTİFOKAL MEME KARSİNOMUDA DİJİTAL MEME TOMOSENTEZ TANIDA NE KADAR ETKİN?... 31/10/2017 - 04/11/2017
  9  Malign Meme Lezyonlarının Farklı Histopatolojik Tiplerinde Apperent Diffusion Coefficient Değerl... 25/05/2017 - 27/05/2017
  10  Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları... 25/05/2017 - 27/05/2017
  11  NADİR GÖRÜLEN BİR EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ TUTULUMU : EL BİLEĞİ ARTRİTİ... 25/05/2017 - 27/05/2017
  12  Peritoneal karsinomatozis nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi ... 16/05/2017 - 20/05/2017
  13  Sleeve Gastrektominin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi: Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi Çalı... 15/12/2016 - 17/12/2016
  14  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  15  ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ VERİLERİ ... 02/11/2016 - 06/11/2016
  16  ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN ÜRETERORENOSKOPİK LAZER ... 02/11/2016 - 06/11/2016
  17  Spesimen Değerlendirmede Tomosentez Yapılmalı mı?... 01/11/2016 - 05/11/2016
  18  Genitoüriner Fistüllerin Nadir Nedenlerinden Biri Olarak Vezikouterin Fistül: Olgu Sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  19  Rektum Karsinomlu Bir Olguda Kitle Formu Oluşturmuş Desmoplastik Reaksiyonun Görüntüleme Bulgul... 01/11/2016 - 05/11/2016
  20  Plevral Soliter Fibröz Tümör: Plevranın Nadir Görülen Tümörü... 01/11/2016 - 05/11/2016
  21  Spondilozis Saptanan Hastalarda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi ile Vertebral Kemik Yoğunluğu ... 01/11/2016 - 05/11/2016
  22  Moral Lavallee Lezyonu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  23  Enflamatuar Eklem Hastalıkları Ayırıcı Tanısında Önemli Bir Bulgu: Hatchet İşareti... 01/11/2016 - 05/11/2016
  24  Nadir Bir Olgu Sunumu: Bizarre Parosteal Osteokondromatoz Proliferasyon: NORA LEZYONU... 01/11/2016 - 05/11/2016
  25  Olgular Üzerinden İyi Sınırlı Malign Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi... 01/11/2016 - 05/11/2016
  26  'Single Energy Metal Artifact Reduction? (SEMAR) Tekniği ile Abdomen BT: Olgu Sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  27  Bir olgu eşliğinde safra kesesi duplikasyonunda görüntüleme bulguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  28  Resimlerle bir konu: Farklı etiolojilere sahip pnömomediastinum olguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  29  Resimlerle bir konu: Abdomenin lipomları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  30  Nadir görülen inguinal kitle nedeni olarak inguinal osteokondroma: Olgu sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  31  Üretral divertikül: ÇKBT görüntüleme bulguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  32  Midgut malrotasyon ile akut apendisit birlikteliği... 01/11/2016 - 05/11/2016
  33  Sarkoidozun akciğer parankimi ve mediasten tutulumunun kesitsel bulguları... 01/11/2016 - 05/11/2016
  34  Nadir görülen ince barsak kaynaklı ileus nedenlerinden periçekal internal herniasyon... 01/11/2016 - 05/11/2016
  35  Utility of Chest Computed Tomography After a Chest Radiograph in Patients Presenting to the Emergen... 10/10/2016 - 13/10/2016
  36  Volumetric Measurement of Compensation Hypertrophy of the Kidneys... 15/09/2016 - 18/09/2016
  37  Differential Diagnosis in Duodenum Pathologies with Radiological Methods... 14/06/2016 - 17/06/2016
  38  Radiologic Findings of Non-Ovarian Giant Pelvic Tumours in Females... 14/06/2016 - 17/06/2016
  39  Epigastrik Kitle ile Başvuran Anormal Uzun Ksifoid Prosesli Olguda Radyolojik Görüntüleme Bulgul... 21/10/2015 - 25/10/2015
  40  Resimlerle Bir Konu: Tuboovaryan Abselerin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  41  İnflamatuar Barsak Hastalıklarında BT Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  42  Resimlerle Bir Konu: Perirenal Metastazların Bilgisayarlı Tomografi Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  43  Pulmoner Tromboembolide BT Anjiyografi Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  44  Duodenum Patolojilerinde Radyolojik Bulgular... 21/10/2015 - 25/10/2015
  45  2011 Sınıflama Sisteminde Akciğer Adenokanserine Yeni Eklenen Lezyonlara ait Radyolojik Bulgular... 21/10/2015 - 25/10/2015
  46  Sık görülen nontravmatik akut karın nedenlerinde bilgisayarlı tomografi bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  47  Akciğer Kanserinde Güncel 7. TNM Evrelemesinin Olgularla Değerlendirilmesi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  48  Pulmoner Hidatik Embolizm ile Prezente Diffüz Perikardiyal Kist Hidatik... 21/10/2015 - 25/10/2015
  49  Epitelyal Over Tümörleri Dışında Dev Pelvik Kitleler ve Radyolojik Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  50  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  51  Akciğerde Miliyer Nodüllerle Prezente Olan Akciğer Adenokarsinomu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  52  Morgagni hernisine bağlı gecikmiş kolonik obstrüksiyon... 11/11/2014 - 16/11/2014
  53  Acil serviste torasik görüntüleme: Akciğer grafisi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  54  Benign biliyer darlık nedeni iyatrojenik safra yolu yaralanmaları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  55  Akut derin ven trombozu ile prezente olan May-Thurner Sendromu olgusu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  56  Orta kranial fossa yerleşimli araknoid kist içerisinde travmatik intrakistik hemoraji ve subdural ... 11/11/2014 - 16/11/2014
  57  Sakküler tip bronşiektaziye sekonder gelişen dev pulmoner bül; olgu sunumu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  58  Göğüs duvarında dev AVM saptanan olguda ÇKBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  59  Farklı mediastinal kitlelerin bilgisayarlı tomografi bulguları ile değerlendirilmesi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  60  Silikoziste sık görülen YRBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  61  Metastaz ön tanısı ile opera olan biliyer kistadenomun radyolojik görüntüleme bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  62  Meme karsinomuna yönelik neoadjuvan kemoterapi sonrasında kolin pikinde dramatik azalma... 11/11/2014 - 16/11/2014
  63  Meme kitlesini taklit eden nadir bir yumuşak doku kitlesi: Manyetik rezonans görüntüleme bulgula... 11/11/2014 - 16/11/2014
  64  Memede kitle ile tanınan çoklu organ tutulumlu diffüz büyük B-hücreli lenfoma olgusu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  65  ACR BI-RADS® Atlas 5. Baskıda Mamografi Bulgu Değişiklikleri... 11/11/2014 - 16/11/2014
  66  Memede benign lezyonlarla karışan malign lezyonlar... 11/11/2014 - 16/11/2014
  67  Endologix AFX endovasküler stentli olguda yalancı kaçak (endoleak) bulgusunun görüntüleme bulg... 11/11/2014 - 16/11/2014
  68  Sklerozan Enkapsüle Peritonitte ÇKBT Görüntüleme Bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  69  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  70  üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile üreterorenoskopik lazer litotripsi sonr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  71  üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulgularının üreterorenoskopik lazer litotripsi uygu... 05/11/2014 - 09/11/2014
  72  Evaluation of imaging findings in uterine sarcomas with different cases... 06/03/2014 - 10/03/2014
  73  Intra-abdominal Sarcoidosis: Radiologic Manifestations... 06/03/2014 - 10/03/2014
  74  İleum yerleşimli inflamatuar fibroid polibe bağlı gelişen invajinasyon: İki olgu sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  75  Malrotasyona bağlı atipik yerleşimli bir apandisit vakası- Olgu sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  76  Nadir bir kemikçik olan Oppenheimer Kemikçiği'nin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değer... 06/11/2013 - 10/11/2013
  77  Nadir bir olgu: İzole meme ve aksilla tutulumu ile prezente olan Erdheim-Chester Hastalığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  78  Nadir bir osteokondrom olgusu: Talar osteokondrom... 06/11/2013 - 10/11/2013
  79  Fokal nodüler hiperplazi ve hepatoselüler adenomda Gd-DTPA'nın tanıya katkısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  80  Uterin sarkomların görüntüleme bulgularının olgular eşliğinde değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  81  Groove pankreatitin çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  82  El Bileği Kırıklarında Direkt Radyografinin Tanısal Etkinliğinin Çok Kesitli Bilgisayarlı To... 06/11/2013 - 10/11/2013
  83  Comparision of Renal Resistive Index in Kidneys of Patients Between Tubeless and Standard Nephrolith... 19/09/2013 - 22/09/2013
  84  Van Der Knaap Lökoensefalopatisi: MRG Bulguları... 07/11/2012 - 11/11/2012
  85  Uterin Lipomun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları... 07/11/2012 - 11/11/2012
  86  Meme lezyonlarında single voxel in vivo proton (1H) manyetik rezonans spektroskopi: 77 olgu deneyim... 07/11/2012 - 11/11/2012
  87  Memenin difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesi: Normal meme dokusu, benign ve ma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  88  Nadir bir olgu: Mesane kanserinin gluteal kas metastazı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  89  İnvaziv duktal meme karsinomunun böbrek metastazı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  90  Meme lezyonlarında ileri manyetik rezonans görüntülemenin tanıya katkısı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  91  Dev araknoid granülasyonun MRG ile demonstrasyonu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  92  Akciğer maligniteli hastada mezenterik lenf noduna bağlı çift invajinasyon: BT demonstrasyonu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  93  Parafarengeal lipomun MRG bulguları: Olgu sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  94  Contribution of Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging to The Diagnosis in Axillary Lymphanen... 01/03/2012 - 05/03/2012
  95  Safena Magna ve Uyluğu Drene Eden Ana Dallarının İzole veya Kombine Yetmezliği... 28/10/2011 - 02/11/2011
  96  Nadir bir klinik olgu: Trakeosel... 28/10/2011 - 02/11/2011
  97  İki Olguda Parsiyel Tromboze Popliteal Ven Anevrizmasının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Demon... 28/10/2011 - 02/11/2011
  98  Dev Meme Metastazı ile Prezente Olan Akut Lenfoblastik Löseminin Konvansiyonel ve İleri Manyetik ... 28/10/2011 - 02/11/2011
  99  Kontrastlı Meme MRG: Meme Tümörlerinde 3D Vasküler Haritalama... 28/10/2011 - 02/11/2011
  100  Nadir bir olgu: Ewing sarkom meme metastazı... 28/10/2011 - 02/11/2011
  101  Aksiller Lenfadenopatilerde Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katk... 28/10/2011 - 02/11/2011
  102  Osteopoikilozis... 28/10/2011 - 02/11/2011
  103  The importance of Radionuclide Thyroid Angiography in the Differential Diagnosis of Benign and Malig... 15/10/2011 - 19/10/2011
  104  Obez Olmayan ve Genç Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Endotel Fonksiyonu... 17/04/2011 - 22/04/2011
  105  Contribution of Diffusion Weighted Imaging in Evaluating the Breast... 03/03/2011 - 07/03/2011
  106  Malign lenfadenopatiyi taklit eden iki farklı aksiller schwannom olgusu... 08/11/2010 - 11/11/2010
  107  Bir filloid tümör olgusunun ultrasonografi, dinamik manyetik rezonans görüntüleme ve proton man... 08/11/2010 - 11/11/2010
  108  Meme Karsinomunda Rekürren Kitle-Geç Dönem Hematom Ayrımında Dinamik Manyetik Rezonans Görünt... 08/11/2010 - 11/11/2010
  109  Meme lezyonlarında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin tanıya katkısı... 08/11/2010 - 11/11/2010
  110  Meme lezyonlarında spektroskopik incelemenin tanıya katkısı... 08/11/2010 - 11/11/2010
  111  Kronik Morel Lavallee Sendromunun Radyolojik Bulguları... 08/11/2010 - 11/11/2010
  112  Susac sendromlu bir olgunun manyetik rezonans görüntüleme bulguları... 08/11/2010 - 11/11/2010
  113  Meme Lezyonlarında Ultrasonografi, Mammografi ve Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüle... 08/11/2010 - 11/11/2010
  114  Dinamik meme manyetik rezonans görüntülemede aksiller lenf nodlarının kinetik özellikleri ve t... 08/11/2010 - 11/11/2010
  115  Primeri Akciğer Karsinomu Olan Spinal kord Metastazı... 04/11/2009 - 09/11/2009
  116  Nöroanemik Sendrom- Olgu Sunumu... 04/11/2009 - 09/11/2009
  117  Nadir görülen bir displazi: Psödoakondroplazi olgu sunumu... 04/11/2009 - 09/11/2009
  118  Renal sinüs lipomatozis ve pararenal patolojilere multimodalite görüntüleme yaklaşımları... 04/11/2009 - 09/11/2009
  119  Polikistik Böbrek Hastalıklı Olguda Akut Pankreatit Atağı... 01/10/2008 - 05/10/2008
  120  Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi: Anjio-BT ve 3D Helikal BT Bulguları... 01/10/2008 - 05/10/2008
  121  Renal Sinüs Lipomatozis : Farklı Derecede Olgu Örneklerinin Bilgisayarlı tomografi ilr Demonstra... 01/10/2008 - 05/10/2008
  122  İntrakistik Neoplazmı Taklit Eden Yağ Kisti... 01/10/2008 - 05/10/2008
  123  Tümör Dışı Skrotum Patolojilerine US İnceleme ile Genel Bir Bakış... 11/10/2006 - 15/10/2006
  124  Portal Ven Anevrizması : Dört Olguya Ait Ultrasonografik Görüntüleme Bulgularının Multifazik ... 11/10/2006 - 15/10/2006
  125  Yeni Kırpışma Artefaktı Nedenler: Tanıya Katkı Sağlayabilir mi?... 11/10/2006 - 15/10/2006
 • NO AD TARIH
  1  Dens Memede Mamografi ve Tomosentezin Etkinliği...  2/2012 - /