En

DR. YAĞMUR SOYLU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prog.  2009
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)  2011
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ergenlik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi...  2018
  2  Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelektüel Becerileri ve Mutluluk Düzeyle...  2018
  3  Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme...  2018
  4  Şiddet Mağduru Kadını Anlamak...  2017
  5  Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet De...  2017
  6  Okul Zorbalığı ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının De...  2017
  7  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm...  2016
  8  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunu Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi...  2016
  9  Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği'nin Geliştirilmesi...  2015
  10  Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stilerine Göre Yordanması...  2015
  11  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnc... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  4  Toplumsal Cinsiyet Temalı Eğitim Programlarına İlişkin Sistematik Bir Gözden Geçirme... 04/10/2018 - 05/10/2018
  5  Ergenlere Yönelik Yaşam Becerileri Programlarına İlişkin Sistematik Bir Gözden Geçirme... 09/05/2018 - 11/05/2018
  6  Toplumsal Cinsiyet Yoğunlaşması: Ergenliğin Cinsiyet Davranışlarıyla Bağlantısı... 09/05/2018 - 11/05/2018
  7  Investigating Psychological Counselors' Homophobia Levels in Terms of Different Variables... 18/04/2018 - 22/04/2018
  8  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  9  Terör Olayları Sonrası Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcı... 12/05/2017 - 14/05/2017
  10  Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme... 12/05/2017 - 14/05/2017
  11  Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Mutluluk Düzeyleri ve Entelektüel Becerile... 12/05/2017 - 14/05/2017
  12  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen ve Psikolojik Danışman Eğitimi... 20/04/2017 - 23/04/2017
  13  Öğretmen Adaylarında GÜvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doy... 20/04/2017 - 23/04/2017
  14  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi... 27/10/2016 - 29/10/2016
  15  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm... 27/10/2016 - 29/10/2016
  16  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  17  Investigating of Teachers' Opinions on Adolescence Period... 03/09/2014 - 06/09/2014
  18  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması... 08/09/2013 - 11/09/2013
  19  Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, Algılanan Aile İçi İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine ... 08/09/2013 - 11/09/2013
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
 • NO AD YIL
  1  Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı  2011
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017- Ocak 2019