Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

DR. YAĞMUR SOYLU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prog.  2009
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)  2011
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme...  2018
  2  Şiddet Mağduru Kadını Anlamak...  2017
  3  Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet De...  2017
  4  Okul Zorbalığı ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının De...  2017
  5  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm...  2016
  6  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunu Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi...  2016
  7  Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği'nin Geliştirilmesi...  2015
  8  Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stilerine Göre Yordanması...  2015
  9  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Toplumsal Cinsiyet Yoğunlaşması: Ergenliğin Cinsiyet Davranışlarıyla Bağlantısı... 09/05/2018 - 11/05/2018
  2  Ergenlere Yönelik Yaşam Becerileri Programlarına İlişkin Sistematik Bir Gözden Geçirme... 09/05/2018 - 11/05/2018
  3  Investigating Psychological Counselors' Homophobia Levels in Terms of Different Variables... 18/04/2018 - 22/04/2018
  4  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  5  Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Mutluluk Düzeyleri ve Entelektüel Becerile... 12/05/2017 - 14/05/2017
  6  Terör Olayları Sonrası Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcı... 12/05/2017 - 14/05/2017
  7  Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme... 12/05/2017 - 14/05/2017
  8  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen ve Psikolojik Danışman Eğitimi... 20/04/2017 - 23/04/2017
  9  Öğretmen Adaylarında GÜvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doy... 20/04/2017 - 23/04/2017
  10  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi... 27/10/2016 - 29/10/2016
  11  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm... 27/10/2016 - 29/10/2016
  12  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  13  Investigating of Teachers' Opinions on Adolescence Period... 03/09/2014 - 06/09/2014
  14  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması... 08/09/2013 - 11/09/2013
  15  Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, Algılanan Aile İçi İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine ... 08/09/2013 - 11/09/2013
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
 • NO AD YIL
  1  Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı  2011
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017-Devam ediyor