En

DR. ASLI AKDENİZ KUDUBEŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Hemşireliği Bilim Dalı  2014
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Nurses Attitudes Towards Death and Their Effects on Spirituality and Spiritual Care...  2020
  2  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  3  The Effect of Fatigue-Related Education on Pediatric Oncology Patients? Fatigue and Quality of Life...  2018
  4  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  5  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  6  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  7  Determination of Medication Use Habits of Adults Living in Rural Area...  2017
  8  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  9  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi...  2017
  10  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  11  Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu...  2017
  12  Toraks Travması...  2016
  13  İmplante Port Kateter Sistemi Bulunan Kanserli Hastaların Portu Günlük Yaşamda Kullanım Davran...  2016
  14  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  15  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  16  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  17  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme...  2016
  18  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  19  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  20  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  21  Developing a Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 - Children and Paren...  2015
  22  Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler...  2015
  23  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  24  Developing Scales for the Assessment of Fatigue in Turkish Pediatric Oncology Patients Aged 13-18 an...  2014
  25  Çocuğun kansere bağlı yaşadığı yorgunluk ve hemşirelik bakımı...  2014
  26  Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar...  2014
  27  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  2  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüst... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  Kanserli Çocuklarda Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamalarının Semptom ve Ya... 25/09/2019 - 28/09/2019
  5  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi ve Yaşa... 18/04/2019 - 21/04/2019
  6  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  7  TÜRKİYE'de HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM MÜFREDATINDA HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ DER... 20/09/2018 - 21/09/2018
  8  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  9  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  10  Çocuk İşçiliğinin ve Çalışan Çocukların Türkiye'deki Lisansüstü Çalışmalardaki Yeri... 03/12/2015 - 04/12/2015
  11  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  12  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  13  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  14  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme... 06/04/2015 - 07/04/2015
  16  The examination of the daily port use behaviours of cancer patients with implantable catheter port... 18/09/2014 - 19/09/2014
  17  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci... 18/06/2014 - 20/06/2014
  18  Türkiye'de Erkek Hemşirelerin Yeri... 18/06/2014 - 20/06/2014
  19  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
  20  Kanserli Çocuğun Okul Yaşantısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 13/06/2014 - 13/06/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Determining the Factors Affecting the School Life of Children with Cancer Health Sciences Research in the Globalizing World...  2018
  2  PLACES OF TALES IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES...  2016
  3  AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF THE CLINICAL SKILLS PERFORMANCE IN NURSING EDUCATION: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMS education at the beginning of the 21st century...  2015
  4  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  5  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  6  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  11/2015 - 11/2017
 • NO AD YIL
  1  Yılın Araştırma Görevlisi...  2014
  2  Bildiri Teşvik Ödülü...  2015
  3  SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2019
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK-3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  2015