En

AHMET YASİN KÜÇÜKTİRYAKİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi  2005
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı  2009
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Devletinde Tanzimat Sonrası Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararname...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Arapça Nahiv Kurallarının Türkçe Dilbilgisi Kurallarıyla Mukayeseli Öğretimi... 16/12/2016 - 18/12/2016
  2  Çankırılı Abdulkadir Sadreddin Efendinin İslam Aile Hukukuna Dair Görüşleri... 20/02/2016 - 20/02/2016
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Aile Hukuku (Gelenek ve Modern Arasında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve Sadreddin Efendi'nin ...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şeri Deliller: Kitap Fıkıh Usulü...  2018
  2  Arapça Nahiv Kurallarının Türkçe Dilbilgisi Kurallarıyla Mukayeseli Öğretimi II. Uluslararası Arapça Öğretimi Sempozyumu (Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğ...  2016
  3  İslam Anayasa ve Devletler Hukuku İslam Hukuku...  2015
 • NO AD YIL
  1  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Suriye Hükümeti  2006