En

DOÇ.DR. HALE AKSU ERDOST TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO AD YIL
  1  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
  2  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  3  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  4  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  5  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  6  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
  7  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  8  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  9  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  10  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  11  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
  12  Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli? How to Train for Cricoid Pressure?...  2009
  13  Combination of Ultra-Low Dose Bupivacaine and Fentanyl for Spinal Anaesthesia in Out-Patient Anorect...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  2  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Karaciğer nakli sonrası gelişen de novo maligniteler: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  4  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  5  Non invazif santral ısı ölçümünün timpanik ve ösefajiyal ısı ölçümü ile kıyaslanıp h... 02/12/2015 - 06/12/2015
  6  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
  7  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  8  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  9  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  10  Fenılketonürılı Bır Olgumuzda Anestezı Uygulaması: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
  11  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
  12  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  AQnesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  2  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  3  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
  4  Antikolinerjik İlaçlar Güncel anestezi ders notları...  2016
  5  Vasküler cerrahide anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015