En

MEHMET OZAN ÖZDEMİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  2  Türkiye'de Yerli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  3  Türkiye'de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili...  2015
  4  Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncel...  2014
 • NO AD TARİH
  1  türkiye'de hastane yatış süresini etkileyen demografik özelliklerin analizi:ekonometrik yaklaş... 07/05/2015 - 12/05/2015
  2  Türkiye'deki Siyasi ve Ekonomik Politikaların Döviz Kuru Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Koşu... 22/05/2014 - 25/05/2014
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2017