En

MEHMET OZAN ÖZDEMİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye'nin CDS Primi Oynaklığının Analizi...  2020
  2  Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  3  Türkiye'de Yerli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  4  Türkiye'de Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Demografik Özelliklerin Sayma Verisi Modelleriyle...  2016
  5  Türkiye'de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili...  2015
  6  Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncel...  2014
 • NO AD TARİH
  1  VOLATILITY TRANSMISSION AMONG CDS, EQUITY AND OIL MARKETS: EVIDENCE FROM TURKEY... 10/05/2019 - 12/05/2019
  2  türkiye'de hastane yatış süresini etkileyen demografik özelliklerin analizi:ekonometrik yaklaş... 07/05/2015 - 12/05/2015
  3  Türkiye'nin Enerji Yoksulluğu Profili ve Modern Enerji Tüketiminin Bölgesel Analizi... 12/06/2014 - 14/06/2014
  4  Türkiye'deki Siyasi ve Ekonomik Politikaların Döviz Kuru Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Koşu... 22/05/2014 - 25/05/2014
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2017