En

DR.ÖĞR.ÜYESİ HAKAN ÖZKAYA SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler YO  2016
 • NO AD YIL
  1  Effect of Demand Uncertainty on Cost Structure of Turkish Manufacturing Firms...  2019
  2  Effect of Mandatory IFRS Adoption on Cost of Debt in Turkey...  2018
  3  Film Yapımcılığında Birleşik Mamuller Uygulaması...  2017
  4  Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI'da 20 Yılı...  2015
  5  Cost Behavior in Turkish Firms: Are Selling, General and Administrative Costs and Operating Costs 's...  2011
  6  İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye'nin İhracatı Üzerindeki Etkisi...  2011
  7  Does Corporate Reputation Improve Stock Performance in an Emerging Economy? Evidence from Turkey...  2011
  8  Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma...  2006
  9  Kurumsal İmaj Oluşturulmasına İlişkin Bir Literatür Taraması...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Informative Earnings Management: Evidence from Turkey... 05/04/2019 -
  2  Effect of Demand Uncertainty on Cost Structure of Turkish Manufacturing Firms... 27/04/2018 -
  3  Film Yapımcılığında Hasılat-Gider Eşleştirilmesi: Türkiye ve A.B.D. Uygulamaları ve Bir Ö... 01/06/2012 -
  4  Can Insurance of Financial Statements Be the Future Auditing System?... 15/10/2010 -
  5  Forecast of Future Inflation Rates: Can Survey Data Help?... 17/06/2010 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otel İşletmelerinde Muhasebe Otel İşletmeciliği...  2017
 • NO Görev
  1 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor