En

PROF.DR. BÜLENT SERHAN YURTLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2018
  2  Propofol Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Deksketoprofen ve Tenoksikamın Etkileri ...  2018
  3  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Digoxin Intoxication: An Experimental Study...  2018
  4  Çoklu ilaç intoksikasyonunda intravenoz lipid emulsiyonu uygulaması (Olgu Sunumu)...  2018
  5  Pseudocholinesterase levels in patients under electroconvulsive therapy...  2018
  6  Effect of Sevoflurane ? Nitrous Oxide Induction on the Incidence of Rocuronium Injection Pain in Adu...  2017
  7  Acute Postoperative Pain Control...  2017
  8  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe...  2017
  9  Anesthesia methods used by anesthetic specialists for circumcision cases. National survey study for ...  2017
  10  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  11  Non-invasive mechanical ventilation and epidural anesthesia for an emergency open cholecystectomy...  2016
  12  Evaluation of the Effects of Intra-Arterial Sugammadex and Dexmedetomidine: An Experimental Study...  2016
  13  Effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury...  2016
  14  Intravenous lipid emulsion prolongs survival in rats intoxicated with digoxin...  2016
  15  Effects of peroperative intravenous paracetamol and lornoxicam for lumbar disc surgery on postoperat...  2016
  16  The effect of gender on reversal of nondepolarizing block...  2016
  17  An Atypical Presentation of Organophosphate Intoxication: Extrapyramidal Sings...  2016
  18  Haemodynamic responses to tracheal intubation using propofol, etomidate and etomidate - propofol co...  2015
  19  Impact of the practising anesthesiologist team member on the laryngeal mask cuff pressures and adver...  2015
  20  Intraocular Pressure Changes Associated With Tracheal Extubation: Comparison of Sugammadex With Conv...  2015
  21  Sinir Stimülatörleri ve Rejyonel Anestezide Kullanımı...  2015
  22  Kalça Kırığı Operasyonlarında Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Nedenler: Retrospektif Bir De...  2015
  23  Oral Intoxication by Fertilizer with Ammonium Nitrate and Ammonium Sulfate: Atypical Intake (Case Re...  2015
  24  Evaluation of Precipitation Characteristics of Commonly Used Non-Steroidal Anti-Inflammatory Analges...  2015
  25  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlen...  2015
  26  Effects of various anesthesia maintenance on serum levels of selenium, copper, zinc, iron and antiox...  2015
  27  Rectal Application of Dexmedetomidine: Anesthetic and Mucosal Effects....  2015
  28  Effects of smoking on venous cannulation pain: a randomized prospective trial...  2015
  29  Mirtazapin İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Kullanımı...  2015
  30  Anaesthesia-related outcome after hip fracture...  2014
  31  Uzun etkili kalsiyum kanal blokeri zehirlenmeleri (Olgu sunumu)...  2014
  32  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
  33  Efficiency of levobupivacaine and bupivacaine for supraclavicular block: a randomized double-blind c...  2014
  34  Rejyonel anestezi komplikasyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi...  2014
  35  The Comparison Of Levobupivacaine In Continuous Or Single Dose Spinal Anesthesia For Transurethral R...  2014
  36  The effects of nitrous oxide on vitamin B12 and homocysteine levels in methyltetrahydrofolate reduct...  2013
  37  Comparison of Propofol-Dexmedetomidine, Tiopental-Dexmedetomidine and Etomidate-Dexmedetomidine Comb...  2013
  38  Effects of esmolol, lidocaine and fentanyl on Pwd, QT, QTc intervals to endotracheal intubation duri...  2013
  39  Evaluation of the effectiveness of sugammadex for verapamil intoxication...  2013
  40  The effect of Levobupivacaine and Bupivacaine on QT, corrected QT (QTc), and P wave dispersions in c...  2013
  41  Effect of ghrelin on inflammatory response in lung contusion...  2013
  42  Dexmedetomidine did not reduce the effects of turniquet-induced ischemia-reperfusion injury during g...  2013
  43  Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protami...  2013
  44  Comparison of the Effects of Bupivacaine, Lidocaine, and Tramadol Infiltration on Wound Healing in R...  2012
  45  Postoperative Pain in Children....  2012
  46  Postoperative Analgesic Effects of Wound Infiltration With Tramadol and Levobupivacaine in Lumbar Di...  2012
  47  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi ögrencilerinin ötenaziye bakışı...  2012
  48  Intravenous lipid infusion restores consciousness associated with olanzapine overdose....  2012
  49  The Effects Of Ketamıne In Subhypnotıc Dose On Neuromuscular Block Characterıstıcs Of Rocuronıu...  2012
  50  Effects on hypotension incidence: hyperbaric, isobaric, and combinations of bupivacaine for spinal a...  2012
  51  The effects of dexmedetomidine on mesenteric arterial occlusion-associated gut ischemia and reperfus...  2012
  52  Protective effect of dexmedetomidine in a rat model of ?-naphthylthiourea-induced acute lung injury....  2012
  53  Tramadol as an adjunct for levobupivacaine in axillary plexus blockade: a prospective, randomized, d...  2012
  54  Gliserol Trinitrat, Esmolol ve Lidokainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanıt Üzeri...  2012
  55  Epidural Anesthesia for a Parturient with Superior Vena Cava Syndrome...  2012
  56  The analgesic effect of dexketoprofen when added to lidocaine for intravenous regional anaesthesia: ...  2011
  57  Tıpta uzmanlık öğrecilerinin eğitiminde temel yaşam desteği uygulamalarının etkinliği....  2011
  58  Preoperative abnormal P and QTc dispersion intervals in patients with metabolic syndrome....  2011
  59  A subhypnotic dose of ketamine reduces pain associated with injection of propofol and rocuronium....  2011
  60  Effects of acute carbon monoxide poisoning on the P-wave and QT interval dispersions....  2011
  61  Evaluation of the antimicrobial effects of atracurium, rocuronium and mivacurium. Antimicrobial effe...  2011
  62  Non-invasive mechanical ventilation with spinal anesthesia for cesarean delivery....  2010
  63  Anesthesia induction with sevoflurane and propofol: evaluation of P-wave dispersion, QT and correcte...  2010
  64  Çocuklarda peroral midazolam, ketamin ve tarmadolün sevoflurana bağlı ajitasyon üzerine etkiler...  2010
  65  Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akım...  2010
  66  Effect of low-flow anesthesia education on knowledge, attitude and behavior of the anesthesia team....  2010
  67  Brief report: the effects of the menstrual cycle on the hemodynamic response to laryngoscopy and tra...  2010
  68  Comparison of the analgesic effects of dexketoprofen and diclofenac during shockwave lithotripsy: a ...  2010
  69  Effects of fentanyl-lidocaine-propofol and dexmedetomidine-lidocaine-propofol on tracheal intubation...  2010
  70  Levobupivakain sıcaklığının düşmesi, spinal anestezide yayılımını kısıtlar...  2010
  71  Effect of menstrual cycle on the injection pain due to propofol....  2010
  72  Zonguldak bölgesinde deli bal zehirlenmesi: 72 olgunun analizi...  2010
  73  Çocuklarda sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonu: QT ve QTc süresi üzerine etkileri...  2010
  74  Perkütan nefrolitotomide opioid infüzyonunun stres yanıt üzerine etkisi....  2010
  75  Tiroid ve paratiroid hastalıkları ve anestezi...  2010
  76  An evaluation of P wave dispersion, QT, corrected QT and corrected QT dispersion intervals on the el...  2010
  77  Effect of dexmedetomidine on testicular torsion/detorsion damage in rats....  2010
  78  Effects of dexmedetomidine pretreatment on bupivacaine cardiotoxicity in rats....  2009
  79  İki değişik taze gaz akım hızının vücut ısısı ve postanestezik titreme üzerine etkinlikl...  2009
  80  Anestezi çalışanlarınca pilot balonun palpasyonu ile ayarlanan endotrakeal tüp kaf basınçlar...  2009
  81  İntraarteriyel feniramin enjeksiyonunun başarılı tedavisi...  2009
  82  Sezaryen operasyonlarında intratekal levobupivakaine eklenen fentanil ve morfin kombinasyonlarını...  2009
  83  Santral venöz kateterizasyona bağlı nadir bir komplikasyon: kılavuz tel ayrılması...  2008
  84  Spinal cerrahide peroperatif ve postoperatif kullanılan intravenöz parasetamolün postoperatif mor...  2008
  85  Düşük ve yüksek akımlı desfluran anestezisinin hemodinamiye ve anestezik gaz tüketimine etkil...  2008
  86  Fibromyalji ve Myofasiyal ağrı sendromunda tanı ve tedavi....  2007
  87  The effects of intravenous fentanyl and lidocaine infiltration on the hemodynamic response to skull ...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  2  Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Nitröz Oksit Kullanımı Hakkındaki Tutum ... 25/10/2017 - 29/10/2017
  3  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in gastrik ülser üzerine etkileri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  4  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
  5  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe... 21/09/2016 - 21/09/2016
  6  Evaluatıon Of The Effıcacy Of Norepınephrıne And Dobutamıne In Ropıvacaıne Cardıotoxıcıty:... 18/05/2016 - 21/05/2016
  7  Evaluatıon of the effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury... 18/05/2016 - 21/05/2016
  8  Serebral İskemi Reperfüzyon Hasarına Sugammadeksin Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  9  İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini u... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  11  Propofol enjeksiyon ağrısının önlenmesinde deksketoprofen ve tenoksikamın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  12  Total Kalça Protezi Operasyonlarına Giren Yaşlı Hastalarda Serebral Oksijen Saturasyon Takibi Ve... 25/10/2014 - 29/10/2014
  13  Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Sünnet Vakalarında Uyguladıkları Anestezi Yöntemleri.... 25/10/2014 - 29/10/2014
  14  Anestezi indüksiyonunda kullanılan propofol, etomidat ve propofol - etomidat kombinasyonunun entü... 25/10/2014 - 29/10/2014
  15  The anesthetic management of cesarean section in Turkey: National research survey... 03/09/2014 - 06/09/2014
  16  Farklı Genel Anestezi Uygulamalarının Serum Selenyum, Bakır, Çinko, Demir Seviyeleri İle Antio... 20/11/2013 - 24/11/2013
  17  Dıgoksın İntoksıkasyonunda Sugammadeks Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 20/11/2013 - 24/11/2013
  18  Non Depolarızan Bloğun Gerı Döndürülmesı Üzerıne Cınsıyetın Etkısı... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Ketamin-Midazolam Anestezisi Ve Penil Blok Uygulanan Sirkümsizyon Operasyonlarında Bispektral İnd... 07/11/2012 - 11/11/2012
  20  Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  Elektrokonvülsif Tedavi Uygulanan Hastalarda Psödokolinesteraz Seviyelerinin Retrospektif İncelen... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  Preemptif deksketoprofenin tiroidektomi operasyonlarında postoperatif analjezi üzerine etkisi.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  23  Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Sevofluranın Etkisi... 07/11/2012 - 11/11/2012
  24  Sık kullanılan non steroıdal antı inflamatuar ilaçların (nsaii) presıpıtasyon özellıklerı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  25  Myastenia gravis olgularında dexmedetomidin-propofol ile kas gevşetici kullanılmaksızın anestez... 01/03/2012 - 04/03/2012
  26  İlk Uyanık Kraniotomi Deneyimimiz... 28/10/2011 - 30/10/2011
  27  Genel Anestezi sonrası horner sendromu (olgu sunumu)... 26/10/2011 - 30/10/2011
  28  Epidural morfin ve ogilvie sendromu.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  29  Nadir bir brakial arter kanulasyon komplikasyonu: Kanül kopması.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  30  Zor havayolu ve sugammadeks.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  31  Ciddi pulmoner hipertansiyonu ve eisenmenger sendromu olan hastada epidural anestezi.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  32  Non invasive ventilation together with epidural anesthesia for an emergency cholecystectomy operatio... 02/09/2011 - 06/09/2011
  33  Massive prilocaine overdose successfully treated with methylene blue.... 02/09/2011 - 06/09/2011
  34  The analgesic effect of dexketoprofen when added to lidocaine for intravenous regional anaesthesia: ... 02/09/2011 - 06/09/2011
  35  Mirtazapin intoksikasyonunda intravenöz lipid emülsiyonu (olgu sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  36  Çoklu ilaç intoksikasyonunda intravenöz lipid emülsiyonu tedavisi (olgu sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  37  Akut baklofen zehirlenmesi (olgu sunumu)... 18/05/2011 - 21/05/2011
  38  Organofosfat intoksikasyonunda atipik bir prezentasyon: Ekstrapiramidal bulgular (Olgu Sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  39  Rejyonel anestezi ile birlikte non-invaziv mekanik ventilasyon (olgu sunumu)... 24/03/2011 - 27/03/2011
  40  Gliseol trinitrat, esmolol ve lidokainin hemodinami, derlenme ve analjezik tüketimi üzerine etkile... 27/10/2010 - 31/10/2010
  41  Deksketoprofenin laringoskopi ve trakeal entübasyona hemodinamik yanıt üzerine etkisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  42  Genel anestezi altında turnikeye bağlı iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde deksmedetomi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  43  Sezaryende levobupivakain ve bupivakainin p dalga, QT, QTC ve transmural repolarizasyon dispersiyonl... 27/10/2010 - 31/10/2010
  44  İntravenöz rejyonel anestezide lidokaine deksketoprofen eklenmesinin etkinliği... 27/10/2010 - 31/10/2010
  45  Lomber disk cerrahisinde parasetamol ve lornoksikamın postoperatif opioid tüketimi üzerine etkile... 27/10/2010 - 31/10/2010
  46  Larengeal maske basınçları doğru ayarlana biliyor mu?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  47  Propofol ve rokuronyum ile indüksiyonda subanestezik dozda ketamin: enjeksiyon ağrısı ve nöromu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  48  Lomber disk cerrahisinde tramadol ve levobupivakainin cerraki yaraya infiltrasyonunun postoperatif a... 27/10/2010 - 31/10/2010
  49  Kas gevşeticisiz entübasyonda propofol-deksmedetomidin, tiopental-deksmedetomidin ve etomıidat-de... 27/10/2010 - 31/10/2010
  50  Bispektral indeks monitörizasyonu eşliğinde azot protoksitli ve azot protoksitsiz düşük akıml... 27/10/2010 - 31/10/2010
  51  Olanzepin intoksikasyonunda lipid tedavisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  52  Preoperatif Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı (Ön Çalışma)... 27/10/2010 - 31/10/2010
  53  Charlson ko-morbidite indeksi preoperatif değerlendirmede kullanılabilir mi? (ön çalışma)... 27/10/2010 - 31/10/2010
  54  Rokuronyum, atrakuryum ve mivakuryumun antimikrobiyal etkinliklerinin değerlendirilmesi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  55  Çocuklarda sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonunun QT ve QTC süresi üzerine etkilerin... 28/10/2009 - 01/11/2009
  56  Sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonu: p dalga dispersiyonu QT, QTc sürelerinin değerle... 28/10/2009 - 01/11/2009
  57  Akut karbonmonoksit zehirlenmesinin p dalga ve QT dispersion süreleri üzerine etkisi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  58  Zonguldak bölgesinde deli bal zehirlenmeleri: 72 olgunun analizi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  59  Alfa-naftiltioüre tarafından indüklenen akut akciğer hasarlanmasında deksmedetomidinin etkinli... 28/10/2009 - 01/11/2009
  60  Myastenia gravisli bir hastada deksmedetomidin propofol kombinasyonu ile kas gevşeticisiz entübasy... 28/10/2009 - 01/11/2009
  61  Deksmedetomidin ve midazolam premedikasyonunun elektrokardiogramda p dalga dispersiyonu, QT, QTC, QT... 28/10/2009 - 01/11/2009
  62  Aksiler blokta levobupivakaine ilave olarak tramadol kullanımı... 28/10/2009 - 01/11/2009
  63  TUR-P cerrahisinde uygulanan tek doz ve devamlı spinal anestezinin etkilerinin karşılaştırılma... 28/10/2009 - 01/11/2009
  64  Süperior vena kava sendromu olan gebede epidural anestezi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  65  Charcot-Marie-Tooth hastalığında deksmedetomidin propofol kombinasyonu ile kas gevşeticisiz ent... 28/10/2009 - 01/11/2009
  66  Propofol enjeksiyonu sonrası kardiak arrest ve başarılı resüsitasyon... 28/10/2009 - 01/11/2009
  67  Mitokondriyal miyopatili olguda yoğun bakım ve anestezi uygulaması... 28/10/2009 - 30/10/2009
  68  Morbid obesite cerrahisinde BİS ve TOF monitörizasyonu eşliğinde anestezi yönetimi... 28/10/2009 - 30/10/2009
  69  Comparison of the analgesic effects of Dexketoprofen and Diclofenac during shockwave lithotripsy: A ... 11/09/2009 - 12/09/2009
  70  Komplike gebede acil sezeryan için noninvaziv ventilasyon ve spinal anestezi uygulaması... 15/05/2009 - 18/05/2009
  71  Konjenital adrenal hiperplazi, diabetes mellitus ve preeklampsi; Olgu sunumu... 26/10/2008 - 29/10/2008
  72  Gübre zehirlenmesi: atipik bir alım yolu (olgu sunumu)... 26/10/2008 - 29/10/2008
  73  Endotrakeal tüp kaf basınçları palpasyon ile doğru ayarlanabiliyor mu?... 26/10/2008 - 29/10/2008
  74  Anestezi çalışanlarının düşük akım anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve davran... 26/10/2008 - 29/10/2008
  75  Çocuklarda peroral midazolam, ketamin ve tarmadolün sevoflurana bağlı ajitasyon üzerine etkiler... 26/10/2008 - 29/10/2008
  76  West sendromlu iki hastada anestezi yaklaşımlarımız... 28/08/2008 - 30/08/2008
  77  Uzun etkili kalsiyum kanal blokeri zehirlenmeleri (Olgu sunumu)... 30/04/2008 - 02/05/2008
  78  Sezaryen operasyonlarında sevofluran ve desfluranı remifentanil ve fentanil ile kombinasyonların... 28/10/2007 - 30/10/2007
  79  Spinal Cerrahide Peroperatif ve Postoperatif Kullanılan İntravenöz Parasetamolün Postoperatif Mo... 28/10/2007 - 30/10/2007
  80  Düşük ve yüksek akımlı desfluran anestezisinin hemodinami ve anestezik gaz tüketimine etkiler... 26/10/2007 - 29/10/2007
  81  Epidural anestezide prilokaine eklenen neostigmin ve fentanilin klinik etkileri... 28/10/2001 - 30/10/2001
  82  Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz... 28/09/2000 - 30/09/2000
  83  Comparison of clinical findings and bone scintgraphy of stellate ganglion blockade and salmon calcit... 18/10/1999 - 23/10/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anesthesia for the pregnant patient with intrathoracic tumor Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions...  2018
  2  Günübirlik Anestezide Rejyonal Anestezi UygulamalarıGünübirlik Anestezi E-kitap...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Midazolam, Propofol ve Tiyopental’in Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  5/2014 - 5/2015
 • NO AD YIL
  1  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) 2009 poster yarışması...  2009
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Ocak 2019
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2014- Temmuz 2017