En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turist Rehberliği  2009
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları (Türk Sanatı)  2011
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2013
 • NO AD YIL
  1  The relationship between tourism and commodification: A conceptual approach...  2017
  2  Mobil Çağda Mobil Uygulamalar: Türkiye'deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti...  2017
  3  Alışveriş Merkezlerinin Fiziksel Engeller Açısından İncelenmesi: İzmir Örneği...  2014
  4  Müzelerin Sessiz ve Karanlık Dünyası: "Herkes için Müzeler" Mümkün mü?...  2014
  5  Visitor Local People Communication: An Application in Pamukkale Destination...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Krizin Kısa Dönemli Yansımalarının Turizm İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamalarına Etkis... 09/11/2017 - 12/11/2017
  2  Terör Riskine Yönelik Seyahat Uyarıları: Türkiye ye Turist Gönderen Ülkelerin Yaklaşımı... 18/10/2017 - 22/10/2017
  3  Evaluation of Crisis Management Practices in Turkish Tourism Industry... 06/09/2017 - 09/09/2017
  4  Is it Safe to Travel Anywhere in the World? Terrorism-related Travel Warnings Issued by U.S. and U.K... 31/05/2017 - 03/06/2017
  5  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR: YEŞİL YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİ... 20/10/2016 - 23/10/2016
  6  The User Generated Content Evaluations of Chinese Restaurants in Turkey in Terms of Customer Satisfa... 01/06/2016 - 04/06/2016
  7  Tourism and Commodification Relationship in the Globalized World: A Conceptual Proposal Model... 01/06/2016 - 04/06/2016
  8  MÜZELERİN SESSİZ VE KARANLIK DÜNYASI: "HERKES İÇİN MÜZELER" MÜMKÜN MÜ?... 13/11/2014 - 16/11/2014
  9  Alışveriş Merkezlerinin Fiziksel Engeller Açısından İncelenmesi: İzmir Örneği... 13/11/2014 - 16/11/2014
  10  İzmir İli Örneğinde Otel İşletmelerinin Ulaşılabilirlik Standartlarına Uygunluğu Üzerine ... 03/04/2014 - 06/04/2014
  11  Otellerin Ulaşılabilirlik Standartlarına Uygunluğu Üzerine Bir Durum Analizi: İzmir İli Örne... 31/10/2013 - 03/11/2013
  12  Konaklama İşletmelerinde Engellilerle Doğru İletişim... 30/10/2013 - 03/11/2013
  13  Sustainability praxis on destinations: Case of Doomsday in Şirince village on 21th of December... 28/06/2013 - 30/06/2013
  14  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Yönelik Sosyal Medyadaki Kullanıcı Yorumlarının Değerl... 10/06/2013 - 13/06/2013
  15  Destinasyon İmajına ve Tekrar Ziyaret Niyetine Yönelik Turist Tutumları: Pamukkale Örneği... 01/12/2011 - 04/12/2011
  16  Rehberlerin Pamukkale Destinasyonuna Yönelik Algılamaları... 01/12/2011 - 04/12/2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar Turizmin Ahlaki Sorumluluğu Olabilir mi? Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar Turizmin Ahlaki Sorumluluğu Olabilir mi?...  2017
  2  Evaluation of the Social Media Users' Comments Towards Eco-Friendly Accommodation Establishments Tourism, Environment and Ecology in Mediterranean Region...  2014