En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü  2010
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Den.Emn.Güv.ve Çev.Yön.Prog.  2013
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Deterministic-Based Ship Anti-Collision Route Optimization with Web-Based Application...  2019
  2  A Research on Techniques, Models and Methods Proposed for Ship Collısion Avoidance Path Planning Pr...  2018
  3  A Research on Concept of Ship Safety Domain...  2018
  4  Konteyner Terminallerinde Rıhtım Vinci Çizelgeleme Probleminin Çözümüne Yönelik Önerilen Mo...  2017
  5  A research on relationship between ABO blood groups and body mass index among Turkish seafarers...  2017
  6  The Current Profile of Merchant Marine Officers' Manpower In Turkey...  2017
  7  A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process...  2016
  8  İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığ...  2016
  9  Comparing Collision Avoidance Systems of Different Type of Transportation Mode...  2016
  10  Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri ve Ülkelere Göre Durum Analizi...  2016
  11  1940 - 1980 Dönemi Karadeniz Bölgesi Denizyolu Yolcu Taşımacılığına Genel Bir Bakış...  2015
  12  Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma...  2015
  13  An Analysis of the Effects of Major Oil Companies on Crew Selection Criteria for Tanker Operating Sh...  2015
  14  A Research on Obesity Among Turkish Seafarers...  2014
  15  "Safety Science" Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi...  2013
  16  A Content Analysis of the "International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportati...  2013
 • NO AD TARİH
  1  A Fuzzy Ship Domain-Based Method for Collision Avoidance at Sea... 11/09/2019 - 15/09/2019
  2  Spatial Analysis of Marine Accidents in the Region of Antalya Using Geographic Information System... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  Simulation of Anti-Collision Manoeuvre Optimization at Sea with Web-Based Application... 20/09/2018 - 23/09/2018
  4  Denizde Çatışmadan Kaçınma Manevrası Optimizasyonu için Deterministik Bir Yaklaşım ve Web T... 26/06/2018 - 29/06/2018
  5  Denizde Çatışmadan Kaçınma Manevrası Planlama ve Optimizasyonu için Akıllı Karar Destek Sis... 19/04/2018 - 21/04/2018
  6  A Qualitative Research on Master/Pilot Information Exchange... 27/10/2017 - 28/10/2017
  7  An Analysis of Accidents Occurred on Tugboats... 27/10/2017 - 28/10/2017
  8  The Concept of "Green Ship": New Developments and Technologies... 21/06/2017 - 23/06/2017
  9  A Research on the Concept of Ship Safety Domain... 21/06/2017 - 23/06/2017
  10  Gemi Rotalama ve Çizelgeleme Çalışmaları Üzerine bir Araştırma... 08/12/2016 - 09/12/2016
  11  Konteyner terminallerinde rıhtım vinci çizelgeleme probleminin çözümüne yönelik önerilen mo... 08/12/2016 - 09/12/2016
  12  A Brief Study on Turkish Marine Officers... 24/10/2016 - 25/10/2016
  13  A Review on Models Proposed for Maritime Collision Avoidance Route Optimization Problem... 24/10/2016 - 25/10/2016
  14  A Qualitative Analysis of Journal of ETA Maritime Science (JEMS) and Its Managemenet Process... 24/10/2016 - 25/10/2016
  15  Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri ve Ülkelere Göre Durum Değerlendirmesi... 26/02/2016 - 27/02/2016
  16  Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma... 05/11/2015 - 06/11/2015
  17  1940-1980 Dönemi Karadeniz Bölgesi Denizyolu Yolcu Taşımacılığına Genel Bir Bakış... 29/04/2015 - 01/05/2015
 • NO AD TARIH
  1  Collision Avoidance Route Planning and Optimization at Sea...  5/2017 - 5/2018
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK  2018