En

UZM.DR. İLHAMİ ER TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  2  The Effects of the Amount of Bladder Filling on Normal Tissue Doses in 3-dimensional HDR Vaginal Cuf...  2019
  3  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
 • NO AD TARİH
  1  Radikal radyoterapi uygulanmış anal kanser hastalarında uzun dönem tedavi sonuçlarımız: Dokuz... 17/04/2019 - 21/09/2019
  2  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  3  Factors affecting urethral dose in intracavitary brachytherapy using multichannel vaginal applicator... 23/08/2018 - 25/08/2018
  4  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  5  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  6  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  7  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  8  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  9  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  10  Effect of the amount of bladder filling on normal tissue doses in 3D-HDR vaginal vault brachytherapy... 05/05/2017 - 09/05/2017
  11  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  12  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  13  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  14  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  15  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  16  Akciğer Kanserlerinde Farklı Ağırlıkta YART ve VMAT Bileşeni İçeren Hibrit Tekniklerin 3B-KR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  17  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  18  PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... 20/04/2016 - 24/04/2016
  19  Üç-Boyutlu HDR Vajinal Kaf Brakiterapisinde Mesane Doluluk Miktarının Normal Doku Dozları Üzer... 20/04/2016 - 24/04/2016
  20  Vertebra komşuluğundaki akciğer kanserlerinde farkklı ağırlıkta YART ve VMAT bileşeni içere... 16/05/2015 - 19/05/2015
  21  RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANAN ÖZEFAGUS KANSERLİ HASTALARDAKİ SAĞKALIM SONUÇLARIMIZ: DOKUZ EYL... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Radyoterapi Uygulanan Anal Kanser Hastalarında Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarımız: Dokuz Eylül Ün... 23/04/2014 - 27/04/2014