En

UZM.DR. GİZEM ATAKUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2015
  Yandal ihtisas  Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Çocuklarda atopik dermatit tedavisi...  2017
  2  Lateks alerjisi...  2017
  3  Anafilaksi...  2017
  4  Levothyroxine replacement in primary congenital hypothyroidism: the higher the ınitial dose the hig...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  2  Yumurta alerjisine bağlı anafilaksi... 23/04/2018 - 23/04/2018
  3  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  4  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  5  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  6  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  7  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  8  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  9  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  10  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  11  Kistik fibrozisli çocuk ve adlesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti ilişki... 20/10/2017 - 22/10/2017
  12  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  13  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  14  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  15  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  16  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  17  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  18  Retrospective Evaluation of the Efficiency of Metformin Therapy in Obese Children with Insulin Resis... 10/09/2016 - 12/09/2016
  19  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  20  Levothyroxine Replacement in Primary Congenital Hypothyroidism: The Higher the Initial Dose the High... 01/10/2015 - 03/10/2015
  21  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  22  İdrar kaçırmanın sebebi olarak vezikovajinal reflü.... 29/04/2015 - 03/05/2015
  23  Konjenital Primer Hipotiroidizimde Başlangıç Tedavisinde En Güvenilir Doz Nedir?... 04/11/2014 - 08/11/2014
  24  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
 • NO AD YIL
  1  BİLGİ YARIŞMASI...  2014
  2  PAAM 2017 travel grant...  2017