En

UZM.DR. GİZEM ATAKUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2015
  Yandal ihtisas  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Çocuklarda atopik dermatit tedavisi...  2017
  2  Lateks alerjisi...  2017
  3  Anafilaksi...  2017
  4  Levothyroxine replacement in primary congenital hypothyroidism: the higher the ınitial dose the hig...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Bir yaş altı kedi alerjenlerine duyarlılığı saptanan olgularımız... 17/11/2018 - 21/11/2018
  2  Kedi alerjili olgularımızın özellikleri... 17/11/2018 - 21/11/2018
  3  Respiratuvar Sinsityal Virüs dışı viral etken kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ... 17/11/2018 - 21/11/2018
  4  OLGU SUNUMU: OMENN SENDROMU... 14/11/2018 - 18/11/2018
  5  Comparison of sit-to-stand test and six-minute walk test in asthmatic and healthy children... 15/09/2018 - 19/09/2018
  6  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  7  Yumurta alerjisine bağlı anafilaksi... 23/04/2018 - 23/04/2018
  8  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  9  Kavrama Kuvveti Düşük ve Yüksek Olan Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Quadriceps Kas Kuvveti, ... 11/04/2018 - 15/04/2018
  10  Comparasion of the tree-dimensional posture between children with cystic fibrosis and healthy childr... 22/03/2018 - 24/03/2018
  11  Relationship between Vertical Jump and Muscle Strength, Nutritional Status in Children with Cystic F... 22/03/2018 - 24/03/2018
  12  Muscle Strength Capacity in Children and Adolesents with Cystic Fibrosis... 22/03/2018 - 24/03/2018
  13  Çocukluk Çağı Astımı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları... 22/11/2017 - 25/11/2017
  14  Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Kavrama Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyon Değerl... 22/11/2017 - 25/11/2017
  15  Astımlı Hastaların Fiziksel Aktivite Öz-Yeterliliklerinin, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  16  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  17  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  18  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  19  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  20  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  21  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  22  Kistik fibrozisli çocuk ve adlesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti ilişki... 20/10/2017 - 22/10/2017
  23  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  24  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  25  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  26  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  27  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  28  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  29  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  30  Retrospective Evaluation of the Efficiency of Metformin Therapy in Obese Children with Insulin Resis... 10/09/2016 - 12/09/2016
  31  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Levothyroxine Replacement in Primary Congenital Hypothyroidism: The Higher the Initial Dose the High... 01/10/2015 - 03/10/2015
  33  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  34  İdrar kaçırmanın sebebi olarak vezikovajinal reflü.... 29/04/2015 - 03/05/2015
  35  Konjenital Primer Hipotiroidizimde Başlangıç Tedavisinde En Güvenilir Doz Nedir?... 04/11/2014 - 08/11/2014
  36  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
 • NO AD YIL
  1  BİLGİ YARIŞMASI...  2014
  2  PAAM 2017 travel grant...  2017