En

UZM.DR. GİZEM ATAKUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2015
  Yandal ihtisas  Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Çocuklarda atopik dermatit tedavisi...  2017
  2  Lateks alerjisi...  2017
  3  Anafilaksi...  2017
  4  Levothyroxine replacement in primary congenital hypothyroidism: the higher the ınitial dose the hig...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Yumurta alerjisine bağlı anafilaksi... 23/04/2018 - 23/04/2018
  2  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  3  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  4  Kavrama Kuvveti Düşük ve Yüksek Olan Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Quadriceps Kas Kuvveti, ... 11/04/2018 - 15/04/2018
  5  Çocukluk Çağı Astımı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları... 22/11/2017 - 25/11/2017
  6  Astımlı Hastaların Fiziksel Aktivite Öz-Yeterliliklerinin, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  7  Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Kavrama Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyon Değerl... 22/11/2017 - 25/11/2017
  8  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  9  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  10  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  11  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  12  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  13  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  14  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  15  Kistik fibrozisli çocuk ve adlesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti ilişki... 20/10/2017 - 22/10/2017
  16  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  17  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  18  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  19  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  20  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  21  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  22  Retrospective Evaluation of the Efficiency of Metformin Therapy in Obese Children with Insulin Resis... 10/09/2016 - 12/09/2016
  23  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  24  Levothyroxine Replacement in Primary Congenital Hypothyroidism: The Higher the Initial Dose the High... 01/10/2015 - 03/10/2015
  25  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  26  İdrar kaçırmanın sebebi olarak vezikovajinal reflü.... 29/04/2015 - 03/05/2015
  27  Konjenital Primer Hipotiroidizimde Başlangıç Tedavisinde En Güvenilir Doz Nedir?... 04/11/2014 - 08/11/2014
  28  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
 • NO AD YIL
  1  BİLGİ YARIŞMASI...  2014
  2  PAAM 2017 travel grant...  2017