En

DR. SEVCAN FATA HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Böl.  2011
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2014
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2019
 • NO AD YIL
  1  Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study...  2019
  2  The Traditional Practices Used by Couples with Fertility Problems, Affecting Factors, Expected Benef...  2019
  3  Development of Fertility Preparedness Scale for Women Receiving Fertility Treatment...  2019
  4  The Relationship between Fatigue and Breastfeeding Self'efficacy...  2018
  5  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Derneklerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Üye Ol...  2018
  6  Fertilite Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar: Dünya'dan Örnekler...  2018
  7  Fertilite Desteği Alan Kadınların Stresini Azaltmada Hipnofertilite'nin Kullanımı...  2017
  8  İnfertilite Tedavisi Jinekolojik Kanser Riskini Arttırıyor mu?...  2017
  9  İNFERTİLİTE SÜRECİNİN TANI VE TEDAVİ AŞAMALARINDA KADINLARIN STRES YAŞAMA DURUMLARI, NEDENL...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  2  Spontan veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile Gebe Kalma: Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranı... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçi Öğrenme: Eğitim Oyunları... 04/09/2019 - 06/09/2019
  4  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  5  Hipnofertilite Felsefesine Dayalı Destek Programının Kortizol Düzeyi, Fertilite Hazıroluşluk v... 08/11/2018 - 11/11/2018
  6  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  7  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  8  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  9  VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİNDEN MEMNUNİYETİ İLE DOĞUM SONU KONFO... 01/12/2017 - 03/12/2017
  10  Riskli Gebelerde Fetal Sağlık Kontrol Odağı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 01/12/2017 - 03/12/2017
  11  Communication in Infertility Clinic: What Do Women and Nurses Think?... 11/09/2017 - 12/09/2017
  12  Common Used Non-medical Practice and Perceived Benefits in Couples with Fertiliy Problems in Turkey... 17/08/2017 - 18/08/2017
  13  Riskli ve Riskli Olmayan Gebelerde Stres Düzeyinin Karşılaştırılması... 29/06/2017 - 01/07/2017
  14  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  15  Examination of Knowledge Level Related to Association Membership, Membership Status and Factors Affe... 13/04/2017 - 16/04/2017
  16  Use of Hypnofertility in Reducing Stress of Women Taking Fertility support... 24/11/2016 - 26/11/2016
  17  Developing The Fertility Readiness Scale Based On Hypnofertility For Women Who Take Fertility Suppor... 24/11/2016 - 26/11/2016
  18  İnfertilite Hemşireliği ve İnovasyon... 16/11/2016 - 18/11/2016
  19  İnfertil Kadınların İnfertilite Sürecinin Farklı Aşamalarında Yaşadıkları Stres ve Nedenl... 07/10/2016 - 08/10/2016
  20  Importance of Stress in Infertility Treatment and Methods Can Be Used to Reduce Stress... 17/09/2015 - 20/09/2015
  21  BESLENMENİN KADIN VE ERKEK FERTİLİTESİNDEKİ YERİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  22  Doğum Sonrası Dönemde Annelerdeki Yorgunluğun Emzirme Öz-Yeterliliğine Etkisi... 18/12/2014 - 19/12/2014
  23  Emotions, thoughts and experiences of women living fertility problem in Turkey: A qualitative study... 04/12/2014 - 07/12/2014
  24  Fertilite Yogasının Fertilite Oranlarını Artırmada Etkilimidir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  25  Doğum Sonu Ebeveynliğe Geçiş... 20/06/2013 - 22/06/2013
  26  Hemşirelik, Şiddet ve Mobbing... 11/04/2013 - 12/04/2013
  27  Doğuma Hazırlıkta Güncel Yaklaşımlar Doğuma Hazırlık Eğitim Modelleri... 07/03/2013 - 10/03/2013
  28  Doğumda Bel Ağrısının Azaltılmasında Steril Su Enjeksiyonlarının Kullanımı... 21/09/2012 - 23/09/2012
 • NO AD TARIH
  1  Hipnofertilite felsefesine dayalı eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluşlukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi...  7/2017 - /
  2  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Sertifika Programı...  5/2015 - /
  3  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Programı (Aileler için)...  5/2015 - /