En

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü  2006
    Yüksek Lisans  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı  2010
    Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı  2017