En

PROF.DR. MEHMET REFİK MAS (Emeklilik Tarihi : 01/07/2019 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GERİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
  Doçent  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1997
  Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Hepatoloji Programı  2004
  Profesör  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi  2008
  Yandal ihtisas  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriyatri Bilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  A New Combination Therapy in Severe Acute Pancreatitis: Hyperbaric Oxygen Plus 3-Aminobenzamide: An ...  2015
  2  Demans Önlenebilir mi?...  2015
  3  Üriner İnkontinans...  2015
  4  Effects of rapamycin treatment on pancreatic fibrosis, cellular apoptosis and oxidative stress in ex...  2015
  5  The Volume Prediction on the Experimental Design Hippocampus Using Stereological Method....  2014
  6  Effects of infliximab on bacterial translocation in experimental acute necrotizing pancreatitis....  2012
  7  Alzheimer Hastalarında Görülen Dahili Problemler...  2011
  8  Alzheimer Hastalarında Görülen Dahili Problemler...  2011
  9  Alzheimer Hastalığının Güncel Tedavisi...  2011
  10  The prevalance of prescribing antibiotics by primary care physicians in Turkey : A multi-centered su...  2009
  11  Accidents of the elderly living in Kocaeli Region (Turkey)...  2009
  12  Curcumin ameliorates impaired insulin/IGF signalling and memory deficit in a streptozotocin-treated ...  2009
  13  A case of pancreatic Burkitt lymphoma: radiological findings ....  2009
  14  Does the 3-aminobenzamide effect on bacterial translocation affect experimental acute necrotizing pa...  2009
  15  Ultrastructural changes in hepatocytes after taurine treatment in CCl4 induced liver injury...  2008
  16  Combination of allopurinol and hyperbaric oxygen therapy, a new choice of treatment in experimental ...  2007
  17  Allopurinol in rat chronic pancreatitis: effects on pancreatic stellate cell activation....  2007
  18  Is There Any Relation Between Insulin Resistance And Cognitive Function?...  2007
  19  Pegylated Interferon-alpha Plus Taurine Treatment In Rat Liver Fibrosis...  2007
  20  Ursodeoxycholic acid treatment improves hepatocyte ultrastructure in rat liver fibrosis...  2007
  21  Effects of long term hydrophilic bile acid therapy on in vitro contraction of gallbladder muscle str...  2007
  22  Yaşlılıkta gripal enfeksiyonlar...  2007
  23  Erişkin still hastalığında indometazine bağlı fulminan karaciğer yetmezliği ve başarılı k...  2007
  24  The Role of Allopurinol on Bacterial Translocation in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis....  2006
  25  Antioxidant treatment with taurine ameliorates chronic pancreatitis in an experimental rat model....  2006
  26  The role of allopurinol in experimental acute necrotizing pancreatitis....  2006
  27  Evaluation of Falls in Geriatric Patients....  2006
  28  Acinar cell ultrastructure after taurine treatment in rat acute necrotizing pancreatitis....  2006
  29  Rat liver fibrosis regresses better with pegylated interferon alpha2b and ursodeoxycholic acid treat...  2006
  30  Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi....  2006
  31  Hyperbaric oxygen-induced changes in bacterial translocation and acinar ultrastructure in rat acute ...  2005
  32  The Relationship Between Age and Caroid Artery Intima-Media Thickness, Hemoglobin A1c in Nondiabetic...  2005
  33  The Effect of Activated Protein C on Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis....  2005
  34  Subacute cholestatic hepatitis likely related to the use of senna for chronic constipation....  2005
  35  The relationship between age and carotid artery intima-media thickness, hemoglobin A1c in nondiabeti...  2005
  36  Severe esophageal stricture probably resulting from chronic detergent exposure....  2005
  37  Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında klinik tanı ve tedavi....  2005
  38  Successful ABO-incompatible liver transplantation with pre- and postoperative plasmapheresis, triple...  2005
  39  Akut Pankreatitin gidişi üzerine kontrast tomografi etkili mi?...  2005
  40  Polycystic Kidney Disease with Highly Elevated Gama Glutamyl Transpeptidase....  2005
  41  The effect of the timing of hip fracture surgery on the activity of daily living and mortality in el...  2004
  42  The effect of taurine treatment on oxidative stress in experimental liver fibrosis....  2004
  43  Yaşlılarda Sık Görülen İnfeksiyon Hastalıkları....  2004
  44  Yaşlılarda İlaç Kullanım İlkeleri...  2004
  45  Birinci basamak saglık hizmetlerinde geriatrik yaklaşım....  2004
  46  Yaşlılarda gastrointestinal Hastalıklar....  2004
  47  Akut nonvarisyel gastrointestinal kanamalarda tedavi....  2004
  48  The effect of combination therapy of hyperbaric oxygen, meropenem, and selective nitric oxide syntha...  2004
  49  Deferoxamine and meropenem combination therapy in experimental acute pancreatitis....  2003
  50  Is late antibiotic prophylaxis effective in the prevention of secondary pancreatic infection....  2003
  51  Brucella: a rare causative agent of spontaneous bacterial peritonitis?...  2003
  52  The effect of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress in experimental acute necrotizing panc...  2003
  53  The role of inducible nitric oxide synthase inhibitor, meropenem, and taurine in experimental acute ...  2003
  54  The effect of antibiotic and probiotic combination therapy on secondary pancreatic infections and ox...  2003
  55  The relationship between carotid atherosclerosis and platelet aggregation in elderly....  2003
  56  Comparison of effects of cholecystokinin and erythromycin on bile chemistry and gallstone formation ...  2002
  57  Penetration of meropenem and cefepin into pancreatic tissue during the course of experimental acute ...  2002
  58  Deneysel bir modelde histopatolojik olarak akut pankreatitin şiddeti ile sodyum taurokolat konsantr...  2002
  59  The evaluation of diagnostic methods for the detection of helicobacter pylori in gastric biopsy spec...  2002
  60  Has the oxidative stress an important role in late phase of experimental acute necrotizing pancreati...  2002
  61  Transfusion-transmitted virus prevalence in subjects at high risk of sexually transmitted infection ...  2002
  62  Accessory suprarenal gland; report of case....  2001
  63  Insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis...  2001
  64  Karaciğerde kitle lezyonuna yol açan nadir bir durum: Fasciola hepatica....  2001
  65  Detection of Helicobacter pylori colonization in dental plaques and tongue scrapings of patients wit...  2001
  66  Inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces bacterial translocation in a rat model of acut...  2001
  67  CA-125; a new marker for diagnosis and follow-up of patients with tuberculous peritonitis....  2000
  68  Behçets disease with a cecal perforation....  2000
  69  Fulminant hepatic failure as the initial manifestation of primary hepatocellular carcinoma....  2000
  70  Hepatoselüler karsinomalı bir hastada nokardioz....  2000
  71  Yaşlı Türk popülasyonunda üriner inkontinans: görülme sıklığı, muhtemel klinik tipleri ve...  2000
  72  Evaluation of Hepatocyte Function After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy With Hepotobiliary Sci...  1998
  73  Hepatitis G virus infection among patients undergoing hemodialysis....  1998
  74  Hepatit G virüsü....  1998
  75  Kızamık enfeksiyonuna bağlı antifosfolipid sendromu (bir olgu nedeniyle)....  1998
  76  Sindaktili Tip II İle Hipertansiyon Arasındaki İlişki....  1998
  77  The relation of age, sex, smoking, body mass index to carotid intima-media thickness in patients wit...  1997
  78  ESWL öncesi ve sonrasında safra kesesi molitilesinin değerlendirilmesi....  1997
  79  The relation of arterial blood pressure and serum lipids to carotid intima-media thickness in patien...  1997
  80  Geriatrik Sağlığın Korunması....  1997
  81  Creutzfeldt- Jakob Hastalıgının Yeni bir Varyantı....  1997
  82  İnsulinoma....  1997
  83  Salmonella paratyphi-A ya bağlı splenik absenin perkütan drenajı....  1997
  84  Safra keselerine metil-tert-bütil-eter infüzyonu yapılan tavşanlarda, biliyer ve gastrointestina...  1997
  85  Safra taşı implante edilmiş köpeklerde metil tert bütil eter (MTBE)?nin kolelitolitik ve biyolo...  1997
  86  The relation of vascular complications to carotid intima-media thickness in patients with type II di...  1997
  87  Effects of oral cholestyramine on gallbladder motility in gallstone patients....  1996
  88  Hiperinsülinemik öglisemik glikoz klemp teknigi kullanılarak hipertansif hastalarda insülin rezi...  1996
  89  Lipoprotein (a) levels in hemodialysis patients with chronic renal failure....  1996
  90  Kronik karaciğer hastalarında serum kompleman ve immun globulin düzeyleri....  1996
  91  The changes of plasma lipoproteins in patient with viral hepatitis....  1996
  92  Behçetli hastalarda sinovial sıvı özellikleri....  1996
  93  Toxoplasma infections in patients with SLE....  1996
  94  Parvovirus B19 antibodies in diseases associated with vasculitis. ....  1996
  95  Behçet hastalığında solubl CD44 düzeyleri....  1996
  96  Effects of erythromycin on gallbladder function in diabetic patients with autonomic neuropathy....  1996
  97  Paget hastalığı....  1996
  98  Poliarteritis nodozalı iki hastada spontan bilateral renal rüptür....  1996
  99  İskemik kalp hastalığı ile ABO kan grubları arasındaki ilişki....  1996
  100  Romatizmal hastalıklarda insülin rezistansı....  1996
  101  Effect of dexfenfluramine on obesity....  1996
  102  Behçet hastalığında superoksid dismutaz ve glutatyon peroksidaz aktivitesi....  1996
  103  Hemodiyaliz hastalarında anti-hepatit C virüs antikorları....  1996
  104  Effect of erythromycin on gallbladder motility in subjects with gallstones....  1996
  105  Effects of dexfenfluramine on laboratory parameters....  1996
  106  The levels of intercellular adhesion molecule - 1 in Behçets disease. ....  1995
  107  Selenyum ve glutatyon peroksidaz aktivitesi düzeylerinin iskemik kalp hastalıkları ile ilişkiler...  1995
  108  Sistemik lupus eritematosusta lupus aktivite indeksi ile bazal prolaktin düzeyleri arasındaki ili...  1995
  109  Diyabetik ketoasidozu presipite Eden faktörler....  1995
  110  Kalp hastalığı yönünden asemptomatik diyabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının mug...  1995
  111  Grade-I reflü özefajitte mukayeseli bir çalışma: Yüksek doz ranitidine ve cisapride ile kombin...  1995
  112  Kronik inflamatuar artritli hastalarda serum bakır, çinko ve selenyum düzeyleri....  1994
  113  Helikobakter Pilori eradikasyonunda klaritromisin omeprazol kombinasyonu....  1994
  114  Semptomatik Kolelitiazisli Olgunun ESWL Sonuçları....  1994
  115  Kartagener sendromu ile birlikte bulunan konjenital megakolon....  1994
  116  Hiperfibrinojenemi ve diyabetik vasküler komplikasyonlar....  1994
  117  Diyabet hastalarında karotik aterosklerozun ultrasonografik ölçümü....  1994
  118  Orantılı boy kısalığı, normal zeka ve yüz görünümü, aort stenozu, multiple iskelet deform...  1993
  119  Diabetes mellitustaki santral nöropatinin prognozunun tayininde işitsel beyin sapı cevaplarının...  1993
  120  Soft tissue chondroma as a cause of calcinosis in a patient with CREST syndrome....  1993
  121  Mukozal nöromalar sendromu (men II b veya III) bir klinikopatolojik olgu raporu....  1993
  122  Kronik Pulmoner Embolizm (Bir olgu nedeniyle)...  1993
  123  Kortikosteroid tedavisi uygulanmamış ve uygulanmış sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hastalard...  1993
  124  Yaşlılarda Ölüm Habercisi olarak QTc ve kalp hızının değeri....  1991
 • NO AD TARİH
  1  Aciner cell senesence of the national course of the pancreatitis in a murine model... 02/09/2016 - 03/09/2016
  2  The effect of sulphasalazine on pancreatic stellate cell activation in chronic pancreatitis... 02/09/2016 - 03/09/2016
  3  The Effect Of Curcumin On Cellular Senescence In Rats' Hippocampus and Subventricular Zone... 19/10/2015 - 22/10/2015
  4  Engelli çocukların gereksinimleri: Aile merkezli yaklaşım... 14/05/2015 - 14/05/2015
  5  Effects Of Cholinesterase Inhibitors On Gait and Balance In Elderly People With Alzheimer?s Disease.... 13/07/2013 - 18/07/2013
  6  Are Cardiac Effects of Cholinesterase Inhibitors Important For Demented Elderly ?... 14/07/2012 - 19/07/2012
  7  The prevalence of chronic gastritis and helicobacter pylori infection in nephrotic patients. 3rd Con... 05/05/2008 -
  8  The association of intestinal iNOS expression and oxidative stress in the intestine in experimental ... 01/09/2007 -
  9  Effects of pentoxyfyline on established liver fibrosis and hepatic stellate cells after bile duct li... 01/09/2007 -
  10  Colloidal bismuth subcitrate (CBS) treatment in combination with sodium lodide (Nal) for helicobacte... 09/09/2004 -
  11  Acute tissue response of biliary and gastrointestinal system to methyl tertiary butyl ether (MTBE)In... 09/09/2004 -
  12  Investigation of cholelitholytic and biologic effects of methyl tertiary butyl ether (MTBE) in dogs ... 09/09/2004 -
  13  Effects of 3-amino benzamide in experimental acute necrotizing pancreatitis.... 01/09/2004 -
  14  Allopurinol and hyperbaric oxygen in experimental acute necrotizing pancreatitis.... 01/09/2004 -
  15  Allopurinol and 3-amino benzamide in experimental acute necrotizing pancreatitis. Falk Symposium,... 01/09/2004 -
  16  The investigation of the hair and fingernails in the iron deficiency... 26/08/2004 - 30/08/2004
  17  Tissue penetration and behaviour of antibiotics in acute pancreatitis.... 01/06/2004 -
  18  Atherosklerotik kalp hastalığı bulunan geriatrik olgularda risk faktörlerinin damar endoteli üz... 30/10/2002 - 03/11/2002
  19  Evaluation of pancreatic morphology in non-insulin dependent diabetes mellitus patients... 13/09/2001 - 15/09/2001
  20  Inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces bacterial translocation in a rat model of acut... 01/11/2000 - 07/11/2011
  21  The prevalance of cholelithiasis mid-anatolia.... 01/07/2000 -
  22  Ca-125; a new marker for diagnosis and follow-up of patients with tuberculous peritonitis.... 01/11/1999 -
  23  Splenic involvement in familial Mediterranean fever.... 01/11/1999 -
  24  High dose alpha-ınterferon plus lamivudine therapy for chronic hepatitis B infection.... 08/10/1999 -
  25  The eosinophil cationic protein (ECP) in synovial fluid in inflamatory arthritis and its diagnostic ... 05/05/1998 -
  26  Prevalence of hepatitis G virus in patients with non-A-E hepatitis.... 01/11/1997 -
  27  Hepatitis G virus infection among patients undergoing hemodialysis.... 01/11/1997 -
  28  Effect of octreotide at the complications of diabetes mellitus (Diabetic rats). 9th Balkan Congress ... 09/09/1997 -
  29  Effect of ursodeoxycholic acid (UDCA) therapy in chronic hepatitis.... 01/09/1997 -
  30  Octreotide, a somatostatin analogue: Can inhibit the myointimal hyperplasia in diabetic wistar rats.... 05/05/1997 -
  31  The changes of the lipid profile in hepatitis patients.... 01/09/1996 -
  32  Effect of age Cholecystokinin and erythromycin on Gallstone and/or Biliary Sludge Formation in the g... 01/09/1996 -
  33  Effect of oral cholestyramine on motility in gallstone patients.... 01/09/1995 -
  34  Pancreatic ultrasonographic measurement in non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) patients.... 01/09/1995 -
  35  The evaluation of Gall Bladder Motility before and after Extracorporeal Shock-Wave Lithotripsy (ESWL... 09/09/1994 -
  36  Effect of oral erythromycin on gall bladder motility in subjects with gallstones.... 09/09/1994 -
  37  Ultrosonographic abnormalities of the pacreas in insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) patients... 09/09/1994 -
  38  Effects of Erythromycin on Gall Bladder Function in Diabetic patients with autonomic Neuropathy.... 09/09/1994 -
  39  Antibodies against hepatitis C virus in haemodialysis patients.... 01/01/1993 -
  40  Plasma dopamine beta-hydroxylase activity in familial Mediterranean fever.... 01/01/1993 -
 • NO AD YIL
  1  New Horizons in Geriatric Medicine. Volume 2...  2014
  2  New Horizons in Geriatric Medicine. Volume 1...  2013
  3  Pathophysiology of Late Onset Alzheimer Disease...  2011
  4  GERİATRİ...  2008
  5  Sepsiste Yeni Ufuklar...  2007
  6  Geriatrik Olgularda Bası Yaralarına Yaklaşım...  2006
  7  Spontan Bakteriyel Peritonit...  2004
  8  Kolestazın Hücresel ve Moleküler Mekanizmaları...  2004
  9  Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Konfüzyon değerlendirme ölçeği Geriatri pratiğinde Ölçekler...  2016
  2  Yaşlanma ve yaşlılık Geriatri Pratiğinde ilaç tedavisi...  2015
  3  İnkontinans Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  4  Deliryum: Geçmişten Günümüze Geriatrik Olgularda Deliryum...  2014
  5  Pathophysiology of Late Onset Alzheimer Disease Alzheimer's Disease Pathogenesis-Core Concepts, Shifting Paradigms And Therapeutic Targets...  2011
  6  Hepatosit temelli stratejiler Hepatoloji...  2004
  7  Portal hipertansiyonun hücresel ve moleküler temeli Hepatoloji...  2004
  8  Hepatik mikrosirkülasyonun anatomisi ve hemodinamiği Hepatoloji...  2004
 • NO AD TARIH
  1  OBJEKTİF BELLEK YAKINMASI OLAN GERİATRİK OLGULARDA BEYİNOMURİLİK SIVISI BİYOBELİRTEÇLERİNİN BELİRLENMESİ...  5/2016 - 5/2019
  2  iNBH Tanılı Olgularda Tekrarlayan Miller-Fisher Testinin Klinik ve Nörokognitif testler Temelinde Ventriküloperitoneal Şant Uygulaması ile Karşılaştırılması...  8/2014 - /
  3  RATLARDA HİPOKAMPUS VE SUBVENTRİKÜLER ZONDA HÜCRESEL SENESENS ÜZERİNE KURKUMİNİN ETKİSİ...  6/2012 - 6/2013
  4  Demir eksikliği anemili hastalarda saç ve tırnak değişikliklerinin elektron mikroskobik yöntemle ortaya konulması?? Hacettepe Arş Projesi proje no: 0201101023 İlgi S, Mas N, Erbil M, Mas R, Tuncel M,Beyan C, Beyan E. Görevi: Yardımcı araştırmacı....  1/2002 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Effectiveness of early versus late antibiotic prophylaxis on the prevention of secondary pancreatic ...  2000
  2  Akut pankreatit oluşturulmuş ratlarda INOS inhibitörlerinin bakteriyel translokasyon üzerine etk...  2000
  3  Deneysel akut pankreatitte antibiyotik ve probiyotik kombinasyon tedavisinin sekonder pankreatik enf...  2001
  4  Detection of Helicobacter Pylori colonizaton in dental plaques and tongue scrapings of patients with...  2001
  5  Deneysel akut nekrotizan pankreatitte inducible nitrik oksit sentetaz inhibitörü meropenem ve hipe...  2002
  6  The evaluation of diagnostic methods for the detection of helicobacter pylori in gastric biopsy spec...  2002
  7  Taurin aminoasidinin deneysel akut nekrotizan pankreatitin geç fazında asiner hücre ultrastrükt...  2003
  8  Somatostatin analoğu olan oktreotit, diabetik ratlarda myointimal hiperplaziyi engelleyebilirmi?te...  1999
  9  Deneysel karaciğer fibrozisinde peginterferon alfa 2b ve taurin tedavilerinin spontan gerilemeye ka...  2004
  10  Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunan Hekimlerin Geriatrik Hastalara Antibiyotik Tercihini Etkileye...  2004
  11  Geriatrik Olgularda Medeni Durumun Geriatrik değerlendirme testlerine Yansıması. (En iyi sözlü ...  2005
  12  İnsülin rezistansı ve kognitif fonksiyon arasında bir ilişki var mı? (En iyi sözlü bildiri ...  2006
  13  Streptozotosinle oluşturulan Alzheimer hastaliğı modelinde curcumunin etkinliği(Birincilik Ödü...  2006
  14  Deneysel Kronik Pankreatitte GFP İle Transfekte Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrenin Rolü(En İyi D...  2007
  15  Evaluation of hepatocyte functions after extracorporeal shock Wave lithotripsy with hepatobiliary sc...  2000
  16  Bacterial translocation in cirrhotic rats: Therapeutic role of iNOS inhibitor S-methylisothiourea. L...  2007
 • NO AD YIL
  1  Gülhane Askeri TIp Akademisi  1998
  2  Gülhene Askeri Tıp Akademisi  2002
  3  Gülhene Askeri Tıp Akademisi  2005
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Mart 2018- Ekim 2018
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2014- Temmuz 2016
  3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2014- Temmuz 2016
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2014- Mart 2015
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2012- Mart 2014
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2012- Mart 2014
  8 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  9 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Ağustos 2012- Ağustos 2016
  10 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  11 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Temmuz 2012- Kasım 2012
  12 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  13 Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ekim 2014
  15 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2011- Eylül 2014
  16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2011- Ekim 2011