En

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programı  2005
    Yüksek Lisans  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı/Prehistorya Bilim Dalı  2009
  • NO AD YIL
    1  Tübitak  2005