En

UZM.DR. CENK UMAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2008
 • NO AD YIL
  1  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  2  Correlation Between CT-Simulator and Dynamic Magnetic Resonance Images in Determining The Location o...  2019
  3  Dosimetric comparison of anterior posterior?posterior anterior 2?field three?dimensional conformal r...  2018
  4  The prognostic value of morphologic findings for lung squamous cell carcinoma patients...  2016
  5  The effects of enteral glutamine on radiotherapy induced dermatitis in breast cancer....  2015
  6  Baş Boyun Radyoterapisi Uygulanan hastalarda Glutamin Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi...  2015
  7  Lokal İleri Rektum Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Radyoterapi Uygulamaları...  2013
  8  distribution of zonula occludens-1 and occludin and alterations of testicular morphology after in ut...  2012
  9  Jinekolojik Tümörlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Deneyim...  2012
  10  Hippocampal Neuronal Damage in Rats Exposed to a Double Hit: Irradiation and Hyperthermia...  2011
  11  the impact of trastuzumab on radiation-induced pulmonary fibrosis: results of an experimental study...  2010
  12  the effects of tamoxifen on radiation-induced pulmonary fibrosis in wistar albino rats: results of a...  2006
 • NO AD TARİH
  1  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  2  Evaluation of Thyroid Functions in Survivors of Childhood Head and Neck Cancers Treated with İrradi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  3  Baş boyun radyoterapisi uygulanmış kanserli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlen... 17/04/2019 - 21/04/2019
  4  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  5  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  6  Radyasyonun Neden Olduğu Testis Hasarında Apocynin'in Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  7  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  8  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  9  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  10  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  11  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  12  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  13  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  14  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  15  Synaptic Alterations in the Rat Hippocampus after Irradiation and Hyperthermia... 18/05/2017 - 21/05/2017
  16  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  17  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  18  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  19  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  20  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  21  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  22  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  23  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  24  PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... 20/04/2016 - 24/04/2016
  25  The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... 12/04/2015 - 14/04/2015
  26  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  27  Boyun ve Mediastene Yönelik Radyoterapi Verilen Kadın Lenfoma Hastalarında AP-PA 2 Alan 3B-KRT, 4... 23/04/2014 - 27/04/2014
  28  AKCİĞER KANSERİ RADYOTERAPİ PLANLAMASINDA GROSS TÜMÖR VOLÜM KONUMUNUN BELİRLENMESİNDE BT-S... 21/11/2013 - 24/11/2013
  29  Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... 20/06/2013 - 22/06/2013
  30  Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... 20/06/2013 - 22/06/2013
  31  Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  32  İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... 19/04/2012 - 23/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Alt Gastrointatinal Sistem Kanserleri Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El kitabı...  2018
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - /
  2  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016