En

DOÇ.DR. ALİ CENK GEDİK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2007
  Doktora  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik  2015
 • NO AD YIL
  1  Karl Marx'ın Müzik Dünyası: Pasajlar, Mektuplar ve Anılar...  2018
  2  Automatic Transcription of Ney Recordings in Traditional Turkish Art Music...  2018
  3  müziğin istisnai konumu ve marksizm...  2017
  4  marksizm ve müzik araştırmaları: adorno'nun ötesi...  2016
  5  Modern Müzik ve Popüler Müzik: Bir Üçüncü Yol Mümkün mü?...  2015
  6  akademik bir disiplin olarak müzik teknolojisinin anatomisine doğru...  2015
  7  Türk müziği icralarının analizi için bir MIDI projesi...  2013
  8  A computational study on divergence between theory and practice of tanbur fretting...  2013
  9  Similarity Measures for Traditional Turkish Art Music...  2013
  10  Reflections on Popular Music Studies in Turkey...  2012
  11  Sanat ve Edebiyat üzerine Marx ve Engels...  2011
  12  Turkiye'deki Politik Muziğin Değişimi uzerine Bir Tartişma Cercevesi...  2010
  13  Halkın Afyonu olarak Popüler Müzik...  2010
  14  Three dimensions of pitched instrument onset detection...  2010
  15  Türkiye'de Sınıflar ve Müzik-1...  2010
  16  editorial...  2010
  17  Pitch frequency histogram based music information retrieval for Turkish music...  2010
  18  Sınıf Mücadelesi açısından Sanat ve Zanaat...  2010
  19  Müziğin Politik Ekonomisi...  2010
  20  Marksist Sanat Kuramı Tartışmasına Giriş...  2010
  21  İnsan Doğası ve Marksistlerin Doğası...  2009
  22  Evaluation of the Makam Scale Theory of Arel for Music Information Retrieval on Traditional Turkish ...  2009
  23  Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi: Reductio Ad Absurdum...  2009
  24  Sinema ve Müzik: Merak Kediyi Öldürür Mü?...  2009
  25  Batılı bir entellektüel olmak...  2009
  26  Siyasette ve Müzikte Eşit Yedirme: Andrei Aleksandrovich Jdanov ve Ziya Gökalp...  2009
  27  editorial...  2009
  28  MATRIXism ve MARXism: makinalar ve genler...  2009
  29  Köleliğin Biyolojik Kökenleri...  2009
  30  Kitlelerin ilgisini çeken eser kötü eser midir?...  2009
  31  Sanat ve Sepet...  2008
  32  Lenin Baba ve Bulanık Mantık...  2008
  33  Pan'ın 20. Yılına Armağan...  2008
  34  editorial...  2008
  35  this is your brain on music: the science of human obsession...  2007
  36  Komünist Partisi'ne Kulaklarıyla Bağlı Bir Besteci : Aaron Copland...  2007
  37  Türkiye'de Popüler Müziğin Yol Haritası...  2007
  38  Müzikte, Sanatta ve Hayatta Deha...  2007
  39  Açıklamalı Müzik Terimleri Sözlüğü...  2006
  40  Klasik Müzik Starları...  2006
  41  Instrument Independent Musical Genre Classification using Random 3000 ms Segments...  2006
  42  Radyo Günleri :Tarih, Gerçeklik ve Akıl Üzerine...  2006
  43  Kapitalizmde makinalar düşünebilir mi?...  2005
  44  Müzik ve Madde Nasıl Yok Olur?...  2005
  45  Irak 'ulusal' Senfoni Orkestrası'nın Washington Konseri...  2004
  46  Cazlı Köşk Atlı Kahvaltı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  The Meaning of Music in Ethnomusicology and Music Information Retrieval: Obstacles Against Computati... 18/10/2018 -
  2  Marksizm ve müzik bilimleri... 10/09/2018 -
  3  21. yüzyılda kültürel yönelimler... 10/09/2018 -
  4  Müziğin metalaşması: Kültür, teknoloji ve sınıf mücadelesi... 05/09/2018 -
  5  Musical Reflections on the Discussions of Democracy in Turkey: The Replacement of Chopin's Funeral M... 12/08/2018 -
  6  Modernleşme ve Batılılaşmanın İzmir'deki Müziksel Tezahürleri: Geç Osmanlı ve Erken Cumhur... 06/04/2018 - 07/04/2018
  7  İşitsel ve Görsel Örneklerle Dünya Müzikleri üzerine Düşünmek... 17/02/2018 -
  8  marksizm ve müzik... 12/09/2017 - 16/09/2017
  9  marksizm ve kültürel çalışmalar... 12/09/2017 - 16/09/2017
  10  kapital'de müzik, müzik bilimlerinde kapital: kapital'i politik ve apolitik olarak okumak... 06/09/2017 - 10/09/2017
  11  The Spectre of Marxism Haunting Music Studies ... 07/07/2017 - 08/07/2017
  12  Etnomüzikoloji perspektifinden otomatik notaya dökme problemi... 16/02/2016 - 18/02/2016
  13  Müzik Bilimlerinde Marksist Müdahaleleri Tartışmak... 16/07/2015 - 19/07/2015
  14  Marksizm ve Kültür-Sanat... 16/07/2015 - 19/07/2015
  15  Anaakım Bilime Marksist Müdahaleler... 16/07/2015 - 19/07/2015
  16  Computational Ethnomusicology Revisited... 16/04/2015 - 17/04/2015
  17  A Computational Ethnomusicology Approach for the Automatic Transcription of Traditional Turkish Art ... 04/12/2014 - 06/12/2014
  18  Audio Engineering as a Musical Performance: Towards an Ethnomusicology of Record Production... 06/11/2014 - 06/11/2014
  19  Müzik Bilimlerinde Çatısan Paradigmalar: Bilimsel Evrenselcilik ve Tarihsel Tikelcilik... 25/10/2014 - 29/10/2014
  20  Evrimi müzik üzerinden düsünmek... 21/12/2013 - 22/12/2013
  21  Popüler müzik çalısmaları ve sınıf mücadelesiz marksizm... 04/09/2013 - 07/09/2013
  22  Marksizm ve İki Kültür... 26/07/2013 - 28/07/2013
  23  Bridging the gap between humanities and sciences for the study of music in digital media: The proble... 17/06/2013 - 19/06/2013
  24  Music and Image: Turkish popular music's resistance to conservative politics... 08/05/2013 - 10/05/2013
  25  Yeni medyada müzik teknolojisinin yeni sorunsalı: müzik bilgi erisimi... 07/05/2013 - 07/05/2013
  26  Müzigin yeni iletisim teknolojilerinde madde ve meta olarak görünümü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  27  Tarihsel, estetik ve düsünsel boyutlarıyla Türk müzigi kuramının çalgısı tanbur için bir ... 15/04/2013 - 15/04/2013
  28  Müzik teknolojisi: Toplumsal cinsiyetin yeni görünümleri... 15/11/2012 - 16/11/2012
  29  Engel(s)'siz Bir Marksizm: Marksizmin Disiplinlerarasılığını Müzik Bilimleri Üzerinden Düş... 31/08/2012 - 02/09/2012
  30  An Automatic Transcription System for Turkish Music... 20/04/2011 - 22/04/2011
  31  Türk müzigi için bir frekans analizi aracı... 06/04/2011 - 08/04/2011
  32  Overview: Computational ethnomusicology... 28/02/2011 - 28/02/2011
  33  A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings... 26/10/2009 - 29/10/2009
  34  Music Information Retrieval for Turkish Music: problems, proposed solutions and tools... 09/04/2009 - 11/04/2009
  35  Cultural relativity vs. scientific universalism: emotions, identity and the 'materials' of popular m... 03/07/2008 - 06/07/2008
  36  Automatic Classification of Turkish Classical Music Recordings by Arel theory... 02/07/2008 - 06/07/2008
  37  TMVB: A database for classical Turkish music performance analysis... 04/04/2008 - 06/04/2008
  38  Popüler müzik: Kültürel kimlik ve duygular... 21/02/2008 - 23/02/2008
  39  Müzik begenisinin beyindeki yansımaları: Fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme çalısmas... 27/10/2007 - 31/10/2007
  40  Cultural effects on musical preferences: An fMRI study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  41  Disiplinlerarası bir arastırma alanında kültürel sorunlar: Müzikoloji, nöroloji ve radyoloji ... 09/05/2007 - 11/05/2007
  42  Classification of Turkish Songs According to Makams by Using n-grams... 21/06/2006 - 21/06/2006
  43  Automatic Classification of Turkish Maqams... 06/10/2005 - 08/10/2005
  44  Instrument Independent musical genre classification using random 3000ms segments... 16/07/2005 - 17/07/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  class struggle in popular musics of Turkey: changing sounds from the left made in turkey: studies in popular music...  2017
  2  Mapping Popular Music Studies in Turkey Onto Studies in the Anglophone World popular music studies today...  2017
  3  müzik bilimleri üzerinde dolaşan bir hayalet: marksizm anaakım bilime marksist müdahaleler...  2017
  4  introduction: struggling with and discussing a republic through popular music made in turkey: studies in popular music...  2017
  5  modernist music in turkey routledge encyclopedia of modernism...  2016
  6  evrimi müzik üzerinden düşünmek evrimin ışığında...  2016
  7  engel(s)siz marksizm veya marksizmde iki kültür problemine dair bir müzik bilimcinin düşünceleri bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm ve iki kültür...  2015
  8  giriş: dr. jeykll ve mr. hyde bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm ve iki kültür...  2015
  9  marksizmin doğa bilimlerinden kopuşunu müzik bilimleri tarihi üzerinden düşünmek bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm bilime yabancı mı?...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma...  9/2007 - 9/2010
 • NO AD YIL
  1  tubitak  2007
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Temmuz 2018- Nisan 2019