En

DR.ÖĞR.ÜYESİ. NİLHAN KIZILDAĞ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ DENİZ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve TEknolojisi Bölümü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2014
 • NO AD YIL
  1  Bodrum Yarımadası Kıyılarının Yanal Taramalı Sonar Araştırması...  2017
  2  Archaeological and Geophysical Investigation of Submerged Coastal Structures in Kekova, Southern Coa...  2013
  3  Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları 2012...  2013
  4  Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları 2011...  2012
  5  Late Pleistocene and Holocene Sea Level Changes in the Hisaronu Gulf, Southeast Aegean Sea...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Marine Geoarchaeological Research along the Southwestern Anatolian Coasts... 12/09/2016 - 16/09/2016
  2  A Study on Late Quaternary Sedimentation of Gökova Bay, Southwestern Turkey... 12/09/2016 - 16/09/2016
  3  Submerged Landscape Archaeological Features of the Caria Region... 12/09/2016 - 16/09/2016
  4  Türkiye Kıyılarında Denizel Jeoarkeoloji Çalışmaları... 31/05/2016 - 03/06/2016
  5  Ege-Akdeniz Bölgesi Arkeolojik Sualtı Araştırmaları, 2015... 23/05/2016 - 27/05/2016
  6  Some submerged coastal remains in Caria and Lycia... 16/03/2015 - 22/03/2015
  7  Submerged Remains of Ancient Kekova in Antalya, Turkey... 16/03/2015 - 22/03/2015
  8  Batıklarda Ele Geçen Pişmiş Toprak Ürünlere Örnekler ve Ticari İlişkiler... 10/12/2014 - 10/12/2014
  9  Late Holocene sea level changes along the coast of Southwestern Turkey... 27/04/2014 - 02/05/2014
  10  The archaeogeophysical survey on the ancient harbour of Patara... 11/11/2013 - 13/11/2013
  11  Hisarönü Körfezi ve Çevresinde Deniz Seviyesi Değişimleri... 14/11/2012 - 17/11/2012
  12  Ege-Akdeniz Bölgesi Arkeolojik Sualtı Araştırması 2010 Yılı Çalışmaları... 23/05/2011 - 27/05/2011
  13  Holocene Sea Level Changes of Hisaronu Gulf, Southeastern Aegean Sea... 10/05/2010 - 14/05/2010
  14  Deniz Sismik Verileri Işığında Bodrum Yarımadası ve Civarının Depremselliği... 06/03/2008 - 09/03/2008
  15  Güneybatı Anadoluda Yer Alan Hisarönü Körfezinin Tektoniği ve Sedimanter Gelişimi... 08/11/2007 - 09/11/2007
  16  Güneydoğu Ege Denizi-Gökova Körfezinde Yer Alan Ören Deltasının Yapısı ve Depremselliği... 25/10/2007 - 28/10/2007
  17  The Seismicity and Active Faulting Around the Gulf of Gökova in The Southwestern Turkey... 08/04/2007 - 13/04/2007
  18  Gökova Körfezinin Güncel Tektoniği... 02/11/2006 - 04/11/2006
  19  17 Ekim 2005 Seferihisar Depremlerinin Anatomisi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  20  Gökova Körfezi ve Çevresi Anatomisi ve Depremleri Üzerine... 05/05/2005 - 07/05/2005
  21  Gökova Körfezinde Yeralan Ören Deltasının Geç Kuvaterner Sedimanter Evrimi... 07/12/2004 - 10/12/2004
  22  Gökova Körfezinin Denizaltı Aktif Tektonik Yapısı... 20/10/2003 - 24/10/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  The Archaeogeophysical Survey on the Ancient Harbour of Patara Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Byzantine Period: Recen...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Bozukkale Sualtı Kazısı, 2017 Sezonu...  8/2017 - 10/2017
  2  Antalya-Adrasan Doğu Roma Dönemi Tabak Batığı Kazısı 2016 Sezonu...  5/2016 - 6/2016
  3  Hisarönü Körfezi Tunç Çağı Batığı Kazısı 2016 Sezonu...  7/2016 - 9/2016
  4  Antalya-Adrasan Doğu Roma Dönemi Tabak Batığı Kazısı 2015 Sezonu...  6/2015 - 6/2015
  5  Batı Karadeniz Kefken Açıkları Kıtasal Şelfinin Morfolojik ve Sismo-Akustik Yapısı...  11/2015 - 11/2017
  6  Hisarönü Körfezi Tunç Çağı Batığı Kazısı 2015 Sezonu...  7/2015 - 8/2015
  7  Antalya-Adrasan Doğu Roma Dönemi Tabak Batığı Kazısı 2014 Sezonu...  8/2014 - 9/2014
  8  Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması...  1/2014 - 12/2016
  9  AE2 The Silent Anzac Project...  6/2014 - 6/2014
  10  Turkish Shipwreck Survey 2013 (2015 Çanakkale Deniz Savaşı'nın 100. Yılı Kapsamında Arkeolojik Sualtı Araştırması, Institute of Nautical Archaeology USA ile)...  7/2013 - 8/2013
  11  Sinop Offshore Survey for Sinop Nuclear Power Plant Project...  9/2013 - 10/2013
  12  2012 Nautilus Black Sea Expedition...  7/2012 - 9/2012
  13  Muğla ve Antalya İlleri Arkeolojik Sualtı Araştırması / Ege-Akdeniz Bölgesi Sualtı Kültür Mirası...  9/2012 - /
  14  Telmessos Körfezi Eski Çağ Sualtı Kalıntıları ile Deniz Seviyesi Değişimlerinin Jeoarkeolojik Araştırması...  9/2012 - 9/2014
  15  Karya-Likya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırması...  9/2012 - 9/2014
  16  Patara Limanı Arkeojeofiziksel Çalışma...  5/2011 - 7/2011
  17  Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi "Ölü Deniz Alanı" Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
  18  Gelidonya Tunç Çağı Batığı Kazı Projesi...  7/2010 - 9/2010
  19  Nemport Liman İşletmesi Tarama İşlemi Kapsamında Arkeo-Jeofizik Deniz Etüdleri...  6/2010 - 6/2010
  20  İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Ataköy Turizm Merkezi Arkeojeofiziksel Ön Araştırma Çalışması...  6/2009 - 6/2009
  21  Hisarönü Körfezindeki Deniz Seviyesi Değişimi Sedimantasyonu ve Bölgedeki Eski Çağ Yerleşimleri Üzerindeki Etkileri...  4/2009 - 4/2011
  22  Türkiye Batık Envanteri Projesi...  7/2008 - 7/2012
  23  Akdeniz Bölgesi Sualtı Arkeolojisi, Sualtı Araştırma Projesi: Sualtı Kültür Mirası ve Batıklar...  6/2006 - 6/2009
  24  Bodrum Antik Limanı Röleve Çalışması...  7/2006 - 9/2006
  25  İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Antalya İlleri Arkeolojik Sualtı Araştırması / Ege-Akdeniz Bölgesi Sualtı Kültür Mirası...  4/2005 - 12/2011
  26  Marine discharge of effluents of the zinc recovery plant in Aliağa...  2/2005 - 2/2005
  27  Blue Stream Pipeline System, Topographic and Shore Approach Surveys, Turkish Landfall...  12/2003 - 12/2003
  28  Hisarönü ve Gökova körfezleri (Güneydoğu Ege Denizi) geç kuvaterner evrimi: tektonizma, delta sedimentasyonu ve deniz seviyesi değişimi...  10/2002 - 10/2002
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK SOBAG  2006
 • NO Görev
  1 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2017-Devam ediyor