En

DR. EMRE BİLGİN SARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  2010
  Lisans  İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi B. Çift Anadal Prog.  2010
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği  2012
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORS...  2019
  2  WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM) MODEL AND OPERATIONAL PERFORMANCE INDICATORS: COMPARISON BETWEEN WCM...  2018
  3  Reflections of Industry 4.0 to Management of Service Enterprises: Smart Hotels...  2018
  4  Yalın Üretim Uygulamaları ve Kazanımları...  2018
  5  Organize Sanayi Bölgelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi...  2018
  6  Üretim Hattı Tasarımında Değer Akış Haritalama Tekniğinin Kullanılması...  2018
  7  Toplam Verimli Bakım Uygulayan Bir İşletmede Bakım Personelinin Performans Değerleme Puanların...  2017
  8  Hizmet İşlemlerinin İyileştirilmesinde Müşteri Memnuniyetsizlik Geri Dönüşlerinin Kullanıl...  2017
  9  Otomotiv Yan Sanayinde Kaizen Uygulamaları İle Üretim Alanı Problemlerinin Çözülmesi...  2017
  10  Endüstri İşletmelerinde Ar-Ge Projelerini Öncelik Sıralamasında Entropi Ağırlıklı TOPSİS ...  2017
  11  Modern Üretim Sistemlerinde Smed Ile Hazirlik Sürelerinin Iyileştirilmesine Yönelik Sanayi Uygul...  2017
 • NO AD TARİH
  1  İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi: Bir Üretim İşletmesinde Hata Türü Ve ... 05/12/2018 - 08/12/2018
  2  Üretim Süreçlerinde Sürekli İyileştirme Çalışmalarının Önemi: Bir Kaizen Uygulaması Ör... 05/12/2018 - 08/12/2018
  3  The Content Analysis for Discussion of Industry 4.0 Studies... 05/10/2018 -
  4  Yalın Üretim Uygulamaları ve Kazanımları... 27/04/2018 - 28/04/2018
  5  Reflections of Industry 4.0 to Management of Service Enterprises: Smart Hotels... 27/04/2018 - 28/04/2018
  6  Borsa İstanbul'da Yer Alan İmalat İşletmelerinin Finansal Performanslarının Entropiı Tabanlı... 13/12/2017 - 17/12/2017
  7  Organize Sanayi Bölgelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi... 17/11/2017 -
  8  Üretim Sistemlerinde İyileştirmeler: Makarna Üretim Süreci İçin Kaizen Uygulaması... 12/10/2016 - 14/10/2016
  9  İyileştirme Faaliyetlerin Yapılacağı Öncelikli Makinelerin Seçimi İçin Değiştirilmiş Bir... 12/10/2016 - 14/10/2016
  10  Dünya Klasında Üretim (WCM) Uygulamaları İle Üretim Stratejileri İlişkisi: Bir Firma Uygulam... 14/10/2015 - 16/10/2015
  11  Düşük Bakımın Maliyetinin Belirlenmesi İle Bakım İyileştirme Süreci Yönetimi... 14/10/2015 - 16/10/2015
  12  Firmaların Yalınlık Ve Çeviklik Seviyelerinin Ölçümü: Rekabet Karşılaştırmalı Bir Alan ... 03/09/2014 - 05/09/2014
 • NO AD YIL
  1  Dünya Klasında Üretim (WCM) World Class Manufacturing...  2018
 • NO AD YIL
  1  tübitak bideb  2010
  2  tübitak bideb  2012