En

PROF.DR. SERPİL UĞUR BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1979
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
  Doçent  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1990
  Profesör  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü  1996
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakımı  2011
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil  2011
 • NO AD YIL
  1  Recent Developments in School - Based Health Services in Turkey...  2018
  2  Sphingomonas paucimobilis: Az Rastlanan bir Menenjit Etkeni...  2018
  3  Exposure to environmental tobacco smoke by healthy children aged below five(Preliminary study)...  2018
  4  Sıfır- Beş Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanma Risklerinin Güvenlik Kontrol Listesi ile Belirlenme...  2017
  5  A Retrospective Study with ICAST-R (ISPCAN Child Abuse Screening Tools- Retrospective)Questionnaire ...  2017
  6  Yeni annenin psikolojisi üzerine...  2017
  7  Physical activity and physical fitness in obese, overweight, and normal-weight children....  2016
  8  Road Safety in the Twenty-First Century: Researches and Policies...  2015
  9  Çocuklarda Yanık Yaralanmaları ve Önleme Burn Injuries in Children and Prevention...  2015
  10  Yaralanmaların Önlenmesi ve Kontrolü: Kanıta dayalı girişimler Injury Prevention and Control:...  2015
  11  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Önlenmesi. Güvenlik Kontrol Listesi...  2015
  12  Müziğin çocuk gelişimine etkisi. Çocuk Gelişimi....  2015
  13  Traffic injury mortality trends in children and adolescents in Lithuania by road users...  2014
  14  Similarities between self-reported road safety behavior of teenage drivers and their perceptions co...  2014
  15  Çocuklarda gelişim geriliği....  2013
  16  Premature thelarche cases attending well-child care surveillance unit...  2012
  17  Pediatric risk and index of mortality in an intensive care unit. ...  2010
  18  Enuresis; Risk factors and family responses....  2009
  19  Çocuklarda fluorid kullanımının fayda ve zararlarının değerlendirilmesi....  2009
  20  Çocukluk çağında yaralanma kontrolü. Ailenin rolü ve güvenlik danışmanlığı. İstanbul Ü...  2008
  21  Çocuk istismarı ve ihmali konusunda iki toplantının ardından....  2008
  22  Bir çocuk sağlığı izlem polikliniğinde izlenen bebeklerin ve ailelerinin özellikleri....  2008
  23  Altı aylık süt çocuklarında tek başına anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin ...  2008
  24  Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler. İstanbul Üniversitesi Araştırm...  2008
  25  On Dört Mart'ın Çağrıştırdıkları....  2008
  26  Çocuk istismarını ve ihmalini önlemeye yönelik iki toplantının ardından....  2007
  27  Bir çocuk sağlığı izlem polikliniğinde emzirme oranlarının yıllara göre değerlendirilmesi...  2007
  28  Effects of postpartum depression on child care and development: A preliminary report from an ur...  2007
  29  Factors influencing outcome of inpatient pediatric resuscitation. İ. Ü. BYP- Bilimsel Yayın De...  2006
  30  Türkiye'de Okul Sağlığı: Biyopsikososyal Yaklaşım....  2006
  31  Trafikte Çocuk Güvenliği...  2006
  32  Çocukluk çağında kazalar ve yaralanma kontrolü....  2006
  33  Okul Sağlığı: Deneyim Paylaşımı ve Öneriler. Tartışma- Editöre Mektup. ...  2005
  34  Çocuk gelişiminde müziğin yeri....  2005
  35  Okul çağında sık rastlanan sağlık sorunlarına yaklaşım....  2005
  36  School Mental Health Project: Experiences from Turkey. Health Service Applications. İ.Ü. BAP, Pro...  2004
  37  Ani bebek ölümü sendromu....  2004
  38  Yaralanma kontrolü ( Ya da Haddon Matriksi)....  2004
  39  Çocuklarda HIV Enfeksiyonu....  2001
  40  Acute hemorrhagic edema of infancy: A report of three cases....  2000
  41  Serum zinc, copper levels, and copper/zinc ratios in infants with sepsis syndrome. İ.Ü. Araştı...  2000
  42  Bacterial nosocomial infections in mechanically ventilated children in Turkey....  2000
  43  Çocuklarda Yaşam Desteği....  1999
  44  Detection of respiratory syncytial virus in samples frozen at - 20 oC. İ.Ü. Araştırma Fonu, Pr...  1999
  45  Viral lower respiratory tract infections in children in İstanbul, Turkey. İ.Ü.Araştırma Fonu, ...  1999
  46  Ağır hasta çocuklarda ölüm riski ölçeğinin kullanımının değerlendirilmesi....  1998
  47  Vitamin K deficiency - Late Onset Intracranial Haemorrhage....  1998
  48  Geçici methemoglobinemili bir yenidoğan olgusu....  1997
  49  Cerebral venous thrombosis diagnosed with magnetic resonance angiography in a pediatric patient....  1997
  50  Akut salisilat zehirlenmesinde karbon hemoperfüzyonu uygulaması....  1996
  51  Pediatrik Yoğun Bakım....  1996
  52  Hepatic encephalopathy due to coadministration of valproate and carbamazepine....  1996
  53  Bebek ishallerinde hipernatremik dehidratasyon....  1996
  54  Acil birimde izlenen akut salisilizm vakaları....  1995
  55  Purpura fulminanslı iki hastada Protein C ve S düzeyleri....  1995
  56  Çocuklarda akut böbrek yetmezliğinde periton diyalizi....  1995
  57  Analysis of the patients admitted to the emergency unit of an university children's hospital in Turk...  1995
  58  The impact of systematic use of oral rehydration therapy on outcome in acute diarrheal disease in ch...  1994
  59  Letter to Editor. Dermatological findings presented at the Pediatric Emergency Department....  1994
  60  Hastaneye yatırılan toplumdan kazanılmış alt solunum yolu infeksiyonu olan hastalarda sulbaktam...  1994
  61  Çocukların sağlık sorunları tartışıldı. 21. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birli...  1994
  62  Çocukluk çağında status epileptikus. 37 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  63  Üst havayolu tıkanıklığı bulguları ile ortaya çıkan sistemik başlangıçlı bir JRA olgusu...  1994
  64  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu....  1994
  65  Pediatrik kardiyopulmoner serebral resüsitasyon....  1994
  66  Kliniğimize başvuran akut ishal olgularında 1987'den 1989'a durum analizi....  1993
  67  Pediatrik kardiyopulmoner - serebral resüsitasyon....  1993
  68  Kasabach- Merritt sendromunda standart doz metilprednizolon tedavisi ile olumlu yanıt....  1993
  69  Case of spontaneous hemothorax associated with an endodermal sinus tumor. ...  1993
  70  AIDS üzerine bilmemiz gerekenler: Hangi mesleklerde AIDS tehlikesi yüksek? Tıp Araştırmaları....  1992
  71  Grip aşısı olmalı mıyız?...  1992
  72  Spontaneous mediastinal and subcutaneous emphysema - Hamman's Syndrome (A case report)...  1992
  73  Çocuklarda akut solunum yetersizliği....  1992
  74  Hydrocarbon poisoning in children. A case with pleural effusion following kerosene ingestion....  1992
  75  Acil pediatride tanı ve tedavide son gelişmeler. Klinik Gelişim 5:2111-2115, 1992....  1992
  76  Acil Pediatri: Pediatrinin gelişen bir dalı....  1992
  77  Kızamık aşısının hücresel, humoral ve nonspesifik immün sistem üzerine etkileri....  1992
  78  Intrahepatic Hematoma: A rare complication of exchange transfusion. ...  1991
  79  Çocukluk çağının akut infeksiyöz ishallerinde etiyopatogenez....  1991
  80  Pediatride yoğun bakım kavramı....  1991
  81  Outcome of rehydration of diarrhea cases by oral route. ...  1991
  82  Intraspinal hemorrhage in a child with factor XIII deficiency....  1991
  83  Experience with diarrheal disease in a University Pediatric Hospital....  1990
  84  0-2 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi....  1990
  85  Çocukluk çağının selim kronik büllöz dermatozu- Bir olgu nedeniyle...  1990
  86  Pediatride Munchausen Sendromu....  1990
  87  Serum insulin and blood glucose levels in breast-fed and formula-fed infants in the first week of li...  1988
  88  Bir AÇS merkezine başvuran yıllık olgu özellikleri....  1988
  89  İlimizin kentsel ve yarı kentsel bölgelerinde akut ishal olgularında oral rehidratasyon solüsy...  1988
  90  Dietary habits and metabolic control of Turkish and German Children with type I diabetes....  1987
  91  Paraplegia after intrathecal administration of Methotrexate....  1983
 • NO AD TARİH
  1  Panuveit, Altıncı ve Yedinci Kraniyal Sinir Felci ile Seyreden Atipik Kawasaki Olgusu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  2  Adolesanda Spinal Epidural Abse- Olgu Sunumu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  3  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  4  Evironmental Tobacco Exposure in Early Childhood... 28/11/2018 - 01/12/2018
  5  A Retrospective Analysis of Child Abuse and Neglect in Turkish Medical Students... 28/11/2018 - 01/12/2018
  6  Sağlıklı çocuklarda çevresel tütün dumanı ile karşılaşma... 08/04/2018 - 11/04/2018
  7  Investigation of the exposure to environmental tobacco smoke(secondhand/ passive smoking) by childre... 28/09/2017 - 30/09/2017
  8  Interdisciplinary approach in cooperation between health sciences and educational sciences with focu... 04/05/2017 - 06/05/2017
  9  Okul ve Adolesan: Okulda sağlığın geliştirilmesi... 16/11/2016 - 19/11/2016
  10  Okul çağı çocuklarının karayolu güvenliğine yaklaşımları ve önleme... 10/03/2016 - 11/03/2016
  11  Sphingomnas paucimobilis: Alışılmadık bir menenjit etkeni- olgu sunumu... 10/03/2016 - 11/03/2016
  12  Engelli çocuklara yaklaşım... 10/03/2016 - 11/03/2016
  13  ICAST-R, Uluslararası Çocuk İsismarını Sorgulama- Retrospektif Yöntemi ile 2014-2015 Eğitim- ... 10/03/2016 - 11/03/2016
  14  Needs of Children with Disabilities: Family- Centered Approach... 02/12/2015 - 04/12/2015
  15  Attitudes to road safety in children.... 07/09/2015 - 09/09/2015
  16  Safe Communities for Injury Prevention: Global Status and Sustainable Starategies... 07/09/2015 - 09/09/2015
  17  Sağlam çocuk izleminde çocuk istismarına yaklaşım.... 15/05/2015 - 15/05/2015
  18  Engelli çocukların gereksinimleri: Aile merkezli yaklaşım... 14/05/2015 - 14/05/2015
  19  Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık... 17/12/2014 - 20/12/2014
  20  Çocuk gelişiminde müziğin yeri... 17/12/2014 - 20/12/2014
  21  Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users... 15/06/2014 - 18/06/2014
  22  Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite... 08/04/2014 - 11/04/2014
  23  Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları... 09/12/2013 - 12/12/2013
  24  Kazalardan korunmada ailelere verilecek temel bilgiler... 15/11/2013 - 16/11/2013
  25  Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden... 07/11/2012 - 11/11/2012
  26  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  27  Çocuk İhmalinda Yanığın yeri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  28  Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık... 07/11/2012 - 11/11/2012
  29  Çocukluk Çağı Yaralanmalarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Girişimler... 07/11/2012 - 11/11/2012
  30  Determination of risks and risk awareness for indoor and outdoor injuries in 0-5 years old children ... 01/10/2012 - 04/10/2012
  31  The first children's rights congress in Turkey: Children's Rights for Children's Republic. TÜBİTAK... 18/09/2011 - 21/09/2011
  32  Preliminary study for health development project of republic of Turkey Ministry of Health, a Trainin... 01/06/2011 - 03/06/2011
  33  Çocuk ve adolesan sağlığını geliştiren hastane(STEH CA) kavramı içinde hemşirenin rolü.... 28/03/2011 - 31/03/2011
  34  Sağlığı geliştiren hastane kavramı içinde prematüre yenidoğan sağlığı: Doğum sonrası ... 28/03/2011 - 31/03/2011
  35  Çocuk sağlığını izlerken kaza/yaralanma kontrolü nasıl sağlanabilir?... 28/03/2011 - 31/03/2011
  36  Knowledge, experience, attitude of residents on child abuse and neglect.... 13/10/2010 - 16/10/2010
  37  Okul Sağlığı Hizmetleri: Topluma erişebilmenin yolu... 13/10/2010 - 16/10/2010
  38  Hastanede ana- çocuk sağlığının geliştirilmesi: Ön çalışma... 13/10/2010 - 16/10/2010
  39  Determination of risks of indoor and outdoor injuries during well -child visits... 13/10/2010 - 16/10/2010
  40  Sağlığı geliştiren hastane kapsamında sağlığın geliştirilmesi... 12/10/2010 - 14/10/2010
  41  Sağlığı geliştiren hastanede prematüre yenidoğan sağlığı: Doğum sonrası eğitimin çocu... 12/10/2010 - 14/10/2010
  42  Okul sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için örnek bir yönerge taslağı hazırlama... 21/05/2010 - 22/05/2010
  43  Child abuse and neglect: Knowledge, experiences, attitude of residents in pediatrics and trauma unit... 15/11/2009 - 18/11/2009
  44  Okul Öncesi Dönemde Fiziki Çevre Koşulları Üzerine Ön Değerlendirme.... 07/10/2009 - 09/10/2009
  45  Süt çocuklarında ve annelerinde kan ve saç çinko düzeyleri... 05/10/2009 - 07/10/2009
  46  Çocuk Sağlığı İzlem Polikiniğindeki Prematüre Telarş Vakaları, Gürson Vakfı İkincilik ... 28/03/2009 - 31/03/2009
  47  Çocuklarda Dişlerde Renkleşmeler : Vaka Sunumu... 28/03/2009 - 31/03/2009
  48  Müzik ve çocuk gelişimi... 06/11/2008 - 08/11/2008
  49  İstanbul Tıp Fakültesine Başvuran Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım: Deneyim ... 16/10/2008 - 19/10/2008
  50  Uygulamalı Tıp Eğitiminde Aşı Fırsatlarına ve Aile Planlamasına Yaklaşım.... 16/10/2008 - 19/10/2008
  51  Recent Developments on School Health Services in Turkey. İ.Ü. BAP, Proje No: UDP- UDP- 284... 08/10/2008 - 10/10/2008
  52  Çocuğa Yönelik Şiddet: Bir Fiziksel İstismar Vakası.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  53  Çocukluk çağında yaralanma kontrolü: Ailenin rolü ve bireysel danışmanlık.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  54  Altı aylık süt çocuklarında demografik özellikler ve beslenme ile kan hemoglobin düzeyi iliş... 14/06/2008 - 17/06/2008
  55  Çocuk İstismarı ve İhmali(ÇİVİ): Hekimlerin bilgi, deneyim ve yaklaşımları.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  56  Topluma Erişebilmenin Yolu: Türkiye'de Okul Temelli Sağlık Hizmetleri Projesi.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  57  Trafikte Çocuk Güvenliği... 16/10/2007 - 19/10/2007
  58  The effects of exclusive breastfeeding duration on blood hemoglobin levels and erythrocyte indices ... 13/09/2007 - 14/09/2007
  59  Çocuk sağlığı izlem polikliniğine başvuran anne-bebek çiftlerinin beslenme davranışları.... 16/05/2007 - 20/05/2007
  60  Üniversite çocuk sağlığı izlem polikliniğinde yıllara göre emzirme oranları... 18/04/2007 - 21/04/2007
  61  Sağlıklı çocuklarda tüberkülin testi ve quantiferon sonuçlarının karşılaştırılması: P... 18/04/2007 - 21/04/2007
  62  Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi... 18/04/2007 - 21/04/2007
  63  Haddon Matriksi- Panel Konuşması... 10/04/2007 - 13/04/2007
  64  Çocuğa yönelik fiziksel şiddet- Panel Konuşması... 10/04/2007 - 13/04/2007
  65  Epidemiology of under five mortality in İstanbul: Changes from 1988 to 2000. BAP- UDP Projesi.... 12/07/2006 - 14/07/2006
  66  School Based Health Services Project In Turkey.... 12/07/2006 - 14/07/2006
  67  İlköğretim çocuklarında okul içi şiddetin irdelenmesi. Bir anket çalışması.... 11/05/2006 - 14/05/2006
  68  Çocuk istismarı ve ihmali: Deneyim Paylaşımı- Panel Konuşması... 18/04/2006 - 21/04/2006
  69  Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde izlenen 2002 yılı doğumlu b... 18/04/2006 - 21/04/2006
  70  Okul Sağlığı- Panel Konuşması... 22/09/2005 - 24/09/2005
  71  Effects of postpartum depression on child care and development: A preliminary report from an ur... 22/06/2005 - 25/06/2005
  72  Okul sağlığı hizmet uygulamalarında sağlık eğitimi. (Uluslararası katılımlı)... 24/11/2004 - 26/11/2004
  73  Yaralanma Kontrolü... 20/04/2004 - 22/04/2004
  74  Medical and legal approach to child abuse and forensic evaluation in Turkey.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  75  Psychiatric assessment of Turkish school age children.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  76  Epidemiologic and behavioral determinants in childhood injuries.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  77  Çocuklarda triyaj ilkeleri... 17/06/2003 - 22/06/2003
  78  Okul ve Adolesan Sağlığı. Panel.... 04/06/2003 - 06/06/2003
  79  Okul sağlığı hizmet projesi... 04/06/2003 - 06/06/2003
  80  Okul sağlığı hizmetlerinde enfeksiyon sıklığı.... 04/06/2003 - 06/06/2003
  81  İlköğretim çağı çocuklarında genel psikiyatrik değerlendirme... 04/06/2003 - 06/06/2003
  82  Sabah vaka toplantılarının pediatri asistan eğitimine katkısı.... 15/10/2002 - 19/10/2002
  83  School Health Project: Experiences from Turkey. Mental Health Issues in the School Setting Bölüm... 25/09/2002 - 28/09/2002
  84  Okul Sağlığı Hizmet Uygulaması.... 30/09/2001 - 05/10/2001
  85  Risk assessment for poisoning in children below the age of six.... 02/06/2001 - 04/06/2001
  86  Çocuklarda yaşam desteğinin nörolojik sonuçları.... 10/04/2001 - 13/04/2001
  87  Breast- feeding experience in phenylketonuria.... 18/09/2000 - 22/09/2000
  88  Diagnosis and treatment of organic acidemias: Eight years experience in İstanbul.... 18/09/2000 - 22/09/2000
  89  Clinical biochemical findings and neurologic outcome in 8 Turkish patients with 3-hydroxy-3-methylgl... 18/09/2000 - 22/09/2000
  90  Clinical and laboratory observations in twelve patients with liver phosphorylase and phosphorylase ... 26/10/1999 - 30/10/1999
  91  Outcome and factors influencing outcome of life support in children.... 20/09/1998 - 24/09/1998
  92  Vitamin K deficiency- Late onset intracranial hemorrhage.... 12/09/1998 - 14/09/1998
  93  Motball Blues: Confusion in naphthalene toxicities and treatment.... 09/09/1998 - 12/09/1998
  94  Çocuklarda yaşam desteğinin sonuçları ve etkileyen değişkenler.... 25/06/1998 - 28/06/1998
  95  Çocukluk çağı akut bilinç değişikliği nedenleri.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  96  Çocukluk çağı akut ishallerinin sıvı tedavisi.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  97  Sepsis bulguları ile başvuran hemofagositik lenfohistiyositoz vakası.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  98  Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde Acil Tıp Hizmetleri.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  99  Pirinçli oral rehidratasyon solüsyonunun etkinliği.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  100  Çocukluk çağında supraventriküler taşikardi.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  101  Güve uzaklaştırıcılarına maruz kalan çocuklarda klinik toksisiteye yol açan risk etmenlerini... 29/09/1997 - 03/10/1997
  102  Akut gastroenterite bağlı dehidratasyonun değerlendirilmesinde serum sodyum düzeyinin önemi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  103  Mekanik ventilasyon uygulanan çocuklarda nosokomiyal infeksiyonlar.... 02/06/1997 - 06/06/1997
  104  Akut bronşiyolitte serum A vitamini düzeyi... 02/06/1997 - 06/06/1997
  105  Geçici methemoglobinemili bir yenidoğan.... 10/04/1997 - 11/04/1997
  106  Dehidratasyonun değerlendirilmesinde biyokimyasal verilerin önemi.... 10/04/1997 - 11/04/1997
  107  Akut hemolitik anemi ve fulminan karaciğer yetersizliği ile başvuran bir Wilson hastalığı vaka... 10/04/1997 - 11/04/1997
  108  Kritik hasta çocuklarda pediatrik mortalite riski (PRİSM) ölçeğinin kullanımının değerlendi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  109  Outcome and Factors Influencing Outcome of Life Support in a University Pediatric Hospital (... 04/06/1996 - 08/06/1996
  110  Pürülan Menenjitli Olgularımızın Özellikleri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  111  The evaluation of pediatric risk of mortality (PRISM) score in critically ill children.... 17/05/1996 - 18/05/1996
  112  DBT Aşısı Sonrası Gelişen Doku Nekrozu... 16/04/1996 - 19/04/1996
  113  Süt Çocuğu İshallerinde Hipernatremik Dehidratasyon.... 16/04/1996 - 19/04/1996
  114  Yenidoğanın Hemorajik Hastalığı.... 16/04/1996 - 19/04/1996
  115  Investigation of Respiratory Syncytial Virus (RSV) among children with acute lower respiratory tra... 20/07/1995 - 22/07/1995
  116  0-6 yaş grubu çocuklarda kaza riskinin Framingham güvenlik araştırması yöntemi ile belirlenme... 04/06/1995 - 08/06/1995
  117  Magnetik rezonans anjiografi ile tanınan bir serebral ven trombozu olgusu.... 24/04/1995 - 26/04/1995
  118  Clinical comperative study of ampicillin - sulbactam versus other antibiotics in the treatment of co... 12/06/1994 - 17/06/1994
  119  Akkiz purpura fulminanslı iki hastada protein C ve S düzeyleri.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  120  Çocukluk döneminde kazalarda korunma bilgisinin ölçümü.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  121  Acil birimde akut periton diyalizi.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  122  Hepatit A'nın yol açtığı bir meningoensefalit olgusu.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  123  Citanest sonrası methemoglobinemi gelişen iki yenidoğan olgusu.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  124  Pediatride Temel Yaşam Desteği... 20/04/1993 - 22/04/1993
  125  Valproik asit ve karbamazepinin birlikte kullanımı sırasında ortaya çıkan bir hepatik ensefalo... 05/04/1993 - 07/04/1993
  126  Çocuk Acil Birimine başvuran konvülsiyon vakalarının incelenmesi.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  127  Hipernatremik dehidratasyonda sıvı tedavisi.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  128  Bir süt çocuğunda belirlenen kodein intoksikasyonu.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  129  Acil birime yatırılan akut salisilizm vakaları.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  130  I. Ü. I Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Acil Birimi'ne 1991'de yatırılan hastaların değerlendi... 05/04/1993 - 07/04/1993
  131  Üç olgu nedeniyle infantil hemorajik ödem.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  132  Çocuklarda status epileptikus.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  133  Spinal bası oluşturan bir nöroblastom vakası... 12/03/1992 - 14/03/1992
  134  Çocukluk çağı bilinç değişikliklerine tanısal yaklaşım.... 02/09/1991 - 02/05/1991
  135  Pansitopeni ve eritrofagositoz gösteren bir bruselloz vakası.... 02/09/1991 - 05/09/1991
  136  3 yıllık akut ishal olgularımızın değerlendirilmesi.... 04/11/1990 - 08/11/1990
  137  Follow up of DD cases during rehydration with ORS.... 23/07/1989 - 28/07/1989
  138  Intrahepatic hematoma: a rare complication of exchange transfusion.... 25/05/1989 - 27/05/1989
  139  The etiological approach to acute encephalopathy in children admitted to the emergency (Preliminary ... 25/05/1989 - 27/05/1989
  140  Süt çocuklarında alt solunum yolu infeksiyon bulguları.... 01/03/1989 - 03/03/1989
  141  Toksik şok sendromu... 11/11/1988 - 14/11/1988
  142  Akut gastroenterit olgularının incelenmesi.... 11/11/1988 - 14/11/1988
  143  1987 yılı aşı ile korunabilir hastalıklar trendi... 11/11/1988 - 14/11/1988
  144  Çocuklarda hidrokarbonlarla olan zehirlenmeler.... 11/11/1988 - 14/11/1988
  145  Faktör XIII eksikliğinde gelişen bir hematomiyeli vakası.... 03/11/1988 - 06/11/1988
  146  Akut ishalli çocuklarda ağızdan sıvı tedavisinin etkinliği. (Bir ön çalışma)... 03/11/1988 - 06/11/1988
  147  Kawasaki Sendromu - üç vaka nedeniyle.... 03/11/1988 - 06/11/1988
  148  Spontan gelişen bir subkutan ve mediyastinal amfizem (Hamman sendromu)... 17/05/1988 - 21/05/1988
  149  Çocukluk çağının kronik bülloz dermatozu (Bir olgu nedeniyle)... 17/05/1988 - 21/05/1988
  150  0-2 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi.... 06/05/1988 - 10/05/1988
  151  Ilimizin kentsel ve yarı kentsel bölgelerinde akut ishal olgularında oral rehidratasyon solüsyon... 06/05/1988 - 10/05/1988
  152  Bir AÇS merkezine başvuran yıllık olgu özellikleri.... 06/05/1988 - 10/05/1988
  153  Tip I diabetli Türk ve Alman çocuklarında diyet alışkanlıkları ve metabolik kontrol.... 02/04/1986 - 05/04/1986
  154  Anne sütü veya formül mama ile beslenen normal yenidoğanlarda bazal- postprandial serum insü... 02/04/1985 - 05/04/1985
  155  Intratekal methotrexate verilişini izleyen paraplejiler.... 02/04/1985 - 04/04/1985
  156  Serum insulin and blood glucose levels in breast or formula-fed infants during the first week of lif... 03/11/1984 - 05/11/1984
  157  Uğur S, Haktan M, İlter Ö, Perk Y. Kliniğimizde 1983'de rastladığımız Kartagener Sendromu ol... 02/04/1984 - 05/04/1984
  158  Bir vaka nedeniyle beyin tümörlerinde tanı güçlüğü.... 02/04/1984 - 04/04/1984
  159  Bir cutis laxa vakası (Otozomal resesif form) Özdem Matbaacılık Istanbul 1983, s. 619.... 02/04/1983 - 05/04/1983
 • NO AD YIL
  1  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Kli...  2003
  2  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Önlenmesi. Güvenlik Kontrol Listesi. http:/...  2003
  3  Bebek Sağlığı...  1998
  4  Çocuk Sağlığı...  1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaralanmalarda risk etkenleri ve önleme. Kısım 2 Sosyal Pediatri içinde. Yurdakök K, Yalçın S, eds. Yurdakök Pediatri, Cilt 1...  2017
  2  Çocuk sağlığı izleminde sorun yaratan ağız alışkanlıkları( Bölüm 35) İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi...  2017
  3  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  4  Çocuk Sağlığı İzlemi Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi...  2016
  5  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi...  2016
  6  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  7  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016...  2015
  8  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015....  2014
  9  Adli Tıp Pediatride Rutinler...  2014
  10  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  11  Sağlıklı Çocuk İzlemi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  12  Sağlığın Geliştirilmesi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  13  Trafikte Çocuk Güvenliği Karayolu Trafik Güvenliği...  2012
  14  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  15  Sağlıklı Çocuk İzlemi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  16  Sağlığın Geliştirilmesi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  17  Çocukluk Çağında Zehirlenmelerin Önlenmesi ve Kontrolü Pediatrik Zehirlenmeler...  2011
  18  Çocuk Güvenliği Temel Pediatri...  2010
  19  Güç Koşullarda Çocuk Sağlığı Pediatri, Volüm 1...  2010
  20  Psikososyal Aciller Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü...  2010
  21  İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Evde Çocuk Bakımı...  2007
  22  İhmal- İstismar ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
  23  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların önlenmesi Evde Çocuk Bakımı...  2007
  24  Müzik, masaj, sohbet ve temas Evde Çocuk Bakımı...  2007
  25  Çocuk istismarı ve ihmali; Şiddetin önlenmesi Evde Çocuk Bakımı...  2007
  26  Üç ay koliği Evde Çocuk Bakımı...  2007
  27  Sosyal Pediatri Pediatri El Kitabı....  2007
  28  Tıbbi İhmal Çocuk İstismarı 1. Cilt...  2005
  29  Sosyal Pediatri. Pediatride Rutinler....  2005
  30  Adli Tıp Pediatride Rutinler....  2005
  31  Güvenlik Kontrol Listesi Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve zehirlenmelerin önlenmesi. Güvenlik kontrol listesi....  2003
  32  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Kontrolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar...  2003
  33  Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Ders Kitapları....  2003
  34  Çocuk Hakları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar...  2003
  35  Porfirin metabolizması bozuklukları. Pediatri, Vol 1....  2002
  36  Mitokondriyal enerji metabolizması bozuklukları. Pediatri, Vol 1....  2002
  37  Peroksizomal hastalıklar Pediatri, Vol 1....  2002
  38  Membran transport bozuklukları. Membran transport bozuklukları. Neyzi O, Ertuğrul T (ed). Pediatri, Vol 1. 2002: 719....  2002
  39  Nütrisyon- Metabolizma Pediatride Rutinler....  2000
  40  Pediatristlerin sık karşılaştığı psikososyal aciller. Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü....  1999
  41  Çocuklarda ileri yaşam desteği. Pediatrik Aciller...  1996
  42  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu( İlk değerlendirme). Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu (İlk değerlendirme). Cin Ş. (ed). ?Pediatrik A...  1996
  43  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu( İlk değerlendirme). Pediatrik Aciller....  1995
  44  Çocuklarda ileri yaşam desteği. Pediatrik Aciller....  1995
  45  Deri Hastalıkları Çocuk Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
  46  Acil Durumlar Çocuk Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
  47  Acil Durumlar Bebek Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
 • NO AD TARIH
  1  Çocuklarda çevresel tütün dumanından etkilenme (edilgin içicilik) durumunun araştırılması...  4/2017 - 4/2018
  2  TÜBİTAK- BİDEB 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı...  8/2011 - 11/2011
  3  APCCAN(Asia- Pacific Conference for Prevention of Child Abuse and Neglect) 2009 Toplantısına bildiri ile katılım....  11/2009 - 12/2009
  4  İstanbul Üniversitesi, BAP- Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek (BYP) Projesi....  9/2008 - 10/2008
  5  İstanbul Üniversitesi BAP- UDP 2008...  10/2008 - 11/2008
  6  İstanbul Üniversitesi BAP-Münferit...  9/2007 - 12/2010
  7  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2007...  9/2007 - 10/2007
  8  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2006...  7/2006 - 8/2006
  9  İstanbul Üniversitesi, BAP-UDP. Effects of Postpartum Depression on Child Health and Development. A Preliminary Report From an Urban Population in Turkey. Poster Bildiri ile ESSOP( European Society for Social Pediatrics) 2005 Toplantısına Katılım. . Proje Süresi: Nisan- Temmuz 2005....  4/2005 - 7/2005
  10  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2005...  6/2005 - 7/2005
  11  İstanbul Üniversitesi, BAP- Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek (BYP) Projesi. UDP- 81/ 12092002 numaralı proje ile ilişkili yayına destek....  12/2005 - 12/2006
  12  İstanbul Üniversitesi, BAP-UDP- Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi...  9/2002 - 10/2002
  13  İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, BEKADEP- Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi...  9/2001 - 10/2001
  14  İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Tez Projesi....  6/2001 - 6/2002
  15  Okul Temelli Sağlık Hizmet Projesi...  12/2000 - 6/2004
  16  İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu. Saner G, Uğur Baysal S, Ünüvar E, Özden T. Serum zinc, copper levels, and copper/zinc ratios in infants with sepsis syndrome. J Trace Elements Experimental Med 2000; 13:265-270. İstanbul Üniversitesi (İ. Ü.) Araştırma Fonu, Proje No: 617/240494( 1...  9/1994 - 9/1997
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Grup Birincilik Ödülü, Oral Presentation Group First Ranking Award...  2010
  2  Sözlü Bildiri Grup İkincilik Ödülü, Oral Presentation Group Second Ranking Award...  2011
  3  Lise Fen Kolu Birincisi, First ranking graduate award, High School Science Branch...  1973
 • NO AD YIL
  1  Oulu Üniversitesi  1978
  2  DAAD  1990
  3  Berlin Hür Üniversitesi  1984