En

UZM.DR. BARBAROS AYDIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  2  The Comparision of Breast Cancer in the Young and Elderly Patients...  2019
  3  Tumor deposits in salivary gland tumors...  2018
  4  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2017
  5  Tumor deposits in head and neck carcinomas...  2016
  6  Wister-Albino Sıçanlarda Işınlama Sonrası İntestinal Mukozada Oluşan Değişiklikler ve Askor...  2014
  7  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  8  Mature results of neoadjuvant chemotherapy followed by radiotherapy in nasopharyngeal cancer: is it ...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Is the Time between Surgery and Radiochemotherapy an Important Factor for Local Control in Locally A... 15/09/2019 - 18/09/2019
  2  Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda cerrahi ile adjuvan kemoradyoterapi arası süre lokal kon... 17/04/2019 - 21/09/2019
  3  Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda tutulu lenf nodu oranı ... 17/04/2019 - 21/09/2019
  4  Volümetrik ark tekniği ile neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan rektum kanserli hastalarda akut ke... 17/04/2019 - 21/09/2019
  5  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  6  Correlation between bone marrow dose volumes and acute hematological toxicity in rectal cancer patie... 28/09/2018 - 29/09/2018
  7  Factors affecting urethral dose in intracavitary brachytherapy using multichannel vaginal applicator... 23/08/2018 - 25/08/2018
  8  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  9  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  10  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  11  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  12  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  13  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  14  Correlation of TCP and NTCP in prostate cancer patients treated with high-dose radiotherapy... 20/04/2018 - 24/04/2018
  15  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  16  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  17  Importance of mesorectum movement for determining PTV margins in rectal cancer patients treated with... 15/06/2017 - 18/06/2017
  18  Effect of bladder,trigone,urethra doses on acute genitourinary toxicity in prostate cancer treatment... 05/05/2017 - 09/05/2017
  19  The effect of TAB duration and pelvic RT in prostate cancers with gleason score 8-10: TROG study... 05/05/2017 - 09/05/2017
  20  Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Tedavi Sonuçları: Doku... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  22  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  23  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  24  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  25  In vitro Evaluation of HPV Status nd Its relation with Tretament Strategies in Head and Neck Cancers... 04/05/2016 - 07/05/2016
  26  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  27  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  28  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  29  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  30  GENÇ VE YAŞLI MEME KANSERLİ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMASI:TROD MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU SONU... 20/04/2016 - 24/04/2016
  31  VMAT ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda akut genitoüriner sistem yan etkisine mesane tri... 20/04/2016 - 24/04/2016
  32  YÜKSEK DOZ RADYOTERAPİ UYGULANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TCP VE NTCP İLİŞKİSİ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  33  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 21/10/2015 - 25/10/2015
  34  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prog... 22/04/2015 - 26/04/2015
  35  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  36  Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  37  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  38  The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... 12/04/2015 - 14/04/2015
  39  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  40  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  41  NÜKS BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE SERBEST TÜMÖR DEPOZİTLERİ... 19/11/2014 - 23/11/2014
  42  Pediatric nasopharyngeal carcinoma: Dokuz Eylul head and neck tumour group experience... 31/05/2014 - 03/06/2014
  43  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  44  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  45  Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... 20/06/2013 - 22/06/2013
  46  Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  47  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş Ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 19/04/2012 - 23/04/2012
  48  Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik be... 19/04/2012 - 23/04/2012
  49  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prog... 19/04/2012 - 23/04/2012
  50  Expression of cyclin D1 and its relation with ER, PgR, C-erbB2, Ki-67, and p53 in breast cancer... 04/06/2010 - 08/06/2010
  51  The prognostic impact of percentage of involved axillary lymph nodes for breast cancer patients trea... 30/05/2008 - 03/06/2008
  52  Işınlama Tekniklerinin Doz ve Volüm Açısından Karşılaştırılması... 19/04/2008 - 23/04/2008
  53  Meme Koruyucu Carrahi Yapılan Duktal Karsinoma İnsitu Tanılı Olguların Postoperatif Radyoterapi... 05/09/2007 - 09/09/2007
  54  Nazofarenks kanserli olgularda ikinci primer tümörler.... 19/04/2007 - 23/04/2007
  55  Erken Evre Glottik Larenks Kanserlerinde Küratif Radyoterapi... 19/04/2006 - 23/04/2006
  56  Paraganglioma (Kemodektoma) Tanısı ile Radyoterapi Uygulanan Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi... 19/04/2006 - 23/04/2006
  57  Langerhans Hücre Histiositozlu Olguların Değerlendirilmesi... 19/04/2006 - 23/04/2006
 • NO AD TARIH
  1  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kapsamı Onkoloji Merkezi (DEÜTF KOM) radyoterapi teknolojik yenileme projesi...  1/2013 - 12/2013
  3  Baş boyun kanserlerinde tedavi stratejilerinin HPV ile ilişkisinin in vitro araştırılması...  10/2013 - 9/2015
 • NO AD YIL
  1  TOG 2016 Çalıştay En İyi Proje Öneri Ödülü...  2016