En

DR. BEKİR EMİROĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğretim Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
    Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Psikolojisi)  2004
    Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2016
  • NO Görev
    1 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2015- Haziran 2015