En

DR.ÖĞR.ÜYESİ DİJLE AYAR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Prog.  2009
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2012
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2016
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Effects of adolescents? self-efficacy and social anxiety on attitudes toward pros and cons of smokin...  2019
  2  The Effect of Problematic Internet Use, Social Appearance Anxiety, and Social Media Use on Nursing S...  2018
  3  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  4  Pediatri Hemşireliğinde Transkültürel Yaklaşım...  2018
  5  Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması...  2018
  6  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  7  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  8  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Diabetes Management Self-Efficacy Scale In Adole...  2017
  9  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  10  Topics of Addiction in Turkish Nursing Programs: A Summary...  2017
  11  Spinal Kord Travması...  2016
  12  Job Satisfaction and Burnout Among Paediatric Nurses...  2016
  13  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  14  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  15  Psychometric Evaluation of The Pediatric Quality of Life InventoryTM 3.0 Diabetes Module For Turkish...  2016
  16  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  17  Turkish Reliability and Validity Study of Pediatric Quality of Life InventoryTM 3.0 Diabetes Module ...  2015
  18  Tip 1 Diyabetik Ergenlerin Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar:Web Tabanlı Eğitim...  2015
  19  Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents...  2015
  20  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  21  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  22  Türkiye'de Lisansüstü Çalışmalarda Çocuk Suçluluğu...  2015
  23  Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım...  2014
  24  Tip 1 Diabetes Mellitus'lu Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Önemi...  2013
 • NO AD TARİH
  1  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  2  Bebek Masajının Yenidoğan ve Bebeklerin Uyku Durumlarına Etkisi: Sistematik İnceleme... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  4  TÜRKİYE'de HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM MÜFREDATINDA HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ DER... 20/09/2018 - 21/09/2018
  5  ÇOCUKLARDA ZOR DAMAR YOLUNUN KORKU VE ANKSİYETE DÜZEYİNİN FLEBOTOMİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİS... 02/05/2018 - 05/05/2018
  6  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  7  Türkiye'de Hemşirelik Lisans Eğitim Müfredatında Adli Hemşirelik Dersi... 12/10/2017 - 14/10/2017
  8  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  9  WEB TABANLI DİYABET EĞİTİMİNİN, TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ADÖLESANLARIN METABOLİK KONTROL... 21/01/2017 - 22/01/2017
  10  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  11  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  12  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  13  İntörnlük Eğitiminin Pediatri Öğrencilerinin Çocuk Hastaya Yönelik Algılarına Etkileri... 16/06/2014 - 18/06/2014
  14  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
  15  Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Adölesanların Saldırganlık Davranışı Üzerine Etkisi... 01/11/2013 -
  16  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları İle Sanal Zorbalık Davranışları Arası... 01/11/2013 - 03/11/2013
  17  Personality Traits And Internet Addiction In Adolescents... 24/08/2013 - 29/08/2013
  18  Diyabetli Çocuklarda Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formunun (Pedsql 3.0) Geçerlik ve... 05/04/2013 - 06/04/2013
  19  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile Projesi... 07/09/2011 - 09/09/2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  The Effects of Type 1 Diabetes on Adolescents, the Importance of the Quality of Life and Self-efficacy Level Developments in Health Sciences...  2017
  2  Pediatrik Nöroşirürjide Aile Merkezli Bakım Nöroşirürji Hemşireliği...  2015
  3  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  4  Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Adölesanların Saldırganlık Davranışı Üzerine Etkisi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  5  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  6  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları ile Sanal Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  7  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  8  İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Çocuk ve Bilişim...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile...  1/2011 - 6/2011
 • YURTİÇİ YURTDIŞI: ULUSAL
  KAZANILDIĞI YIL 2011
  ÖDÜL ŞEKLİ: GRUP ÖDÜLÜ]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO AD YIL
  1  Poster...  2011
  2  Sözel Bildiri...  2014
  3  En İyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor