En

UZM.DR. PINAR EDEM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  2  Clinical and laboratory findings in the differential diagnosis of central precocious puberty and pre...  2015
  3  Çocukluk çağında hiperkalseminin nadir bir nedeni paratiroid adenomu: Bir olgu sunumu ve literat...  2014
  4  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Tip 1 Diyabetli Olguların Sinir İletim Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  2  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  3  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  4  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  5  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  6  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  7  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  8  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  11  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  12  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  13  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  14  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  15  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  16  Erken Meme Gelişimi ile Başvuran Kız Olguların Nihai Tanılarına Göre Klinik ve Laboratuvar Bu... 04/11/2014 - 08/11/2014
  17  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  18  Serebral Venöz Sinüs Trombozu ile Başvuran Neonatal Diabetes Mellituslu bir Olgu: ABCC8 Geninde Y... 01/05/2013 - 05/05/2013
 • NO AD TARIH
  1  Hiperoksi ilişkili apoptoz oluşturulan rat beyinlerinde Olesoxime (TRO19622) tedavisinin nöroprotektif etkisinin araştırılması...  1/2009 - /