En

UZM.DR. PINAR EDEMTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  Clinical and laboratory findings in the differential diagnosis of central precocious puberty and pre...  2015
  2  Çocukluk çağında hiperkalseminin nadir bir nedeni paratiroid adenomu: Bir olgu sunumu ve literat...  2014
  3  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
 • NO AD TARİH
  1  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  2  Erken Meme Gelişimi ile Başvuran Kız Olguların Nihai Tanılarına Göre Klinik ve Laboratuvar Bu... 04/11/2014 - 08/11/2014
  3  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  4  Serebral Venöz Sinüs Trombozu ile Başvuran Neonatal Diabetes Mellituslu bir Olgu: ABCC8 Geninde Y... 01/05/2013 - 05/05/2013