En

UZM.DR. PINAR EDEM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  2  Clinical and laboratory findings in the differential diagnosis of central precocious puberty and pre...  2015
  3  Çocukluk çağında hiperkalseminin nadir bir nedeni paratiroid adenomu: Bir olgu sunumu ve literat...  2014
  4  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  2  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  3  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  4  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  5  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  6  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  7  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  8  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  11  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  12  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  13  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  14  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  15  Erken Meme Gelişimi ile Başvuran Kız Olguların Nihai Tanılarına Göre Klinik ve Laboratuvar Bu... 04/11/2014 - 08/11/2014
  16  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  17  Serebral Venöz Sinüs Trombozu ile Başvuran Neonatal Diabetes Mellituslu bir Olgu: ABCC8 Geninde Y... 01/05/2013 - 05/05/2013