En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Validity and Reliability of Rapid Cognitive Screening Test for Turkish Older Adults...  2019
  2  Demans ve Komorbid Hastalılarla İlişkisi...  2018
  3  Serotonin Sendromu ve Normal Basınçlı Hidrosefali'nin Birlikte İzlendiği Nadir Bir Olgu...  2018
  4  Yaşlı Bireylerde Malnutrisyon Ve Ortostatik Hipotansiyon Arasında İlişki Var Mı?...  2018
  5  When Should Orthostatic Blood Pressure Changes Be Evaluated in Elderly: 1st, 3rd or 5th Minute?...  2016
  6  Demanslı Hastada Acil Durumlar...  2015
  7  Demans Önlenebilir mi?...  2015
  8  Üriner İnkontinans...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Osteoporozu Olan Geriatrik Olgularda Düşme için Risk Faktörleri... 21/09/2018 - 21/09/2018
  2  Lewy Cisimlikli Demans Hastasında Sertralin Kullanımına Bağlı Gelişen Ciddi Hiponatremi Olgusu... 22/03/2018 - 22/03/2018
  3  Serotonin Sendromu ve Normal Basınçlı Hidrosefali'nin Birlikte İzlendiği Nadir Bir Olgu... 21/09/2017 - 21/09/2017
  4  Geriatrik Olgularda Ortostatik Kan Basıncı Değişiklikleri Ne Zaman Ölçülmeli: 1., 3. ya da 5.... 12/10/2016 - 18/10/2016
  5  The Effect Of Curcumin On Cellular Senescence In Rats' Hippocampus and Subventricular Zone... 19/10/2015 - 22/10/2015
  6  Propiltiyourasil (PTU) kullanımı ile ilişkili Pulmoner Toksisite Olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
  7  Kolestatik karaciğer hastalığı ve tip 1 diabetes mellitus ile birlikte çift vena kava inferior ... 24/11/2010 - 28/11/2010
  8  Diyabetik Hastada Charcot Eklemi ile İlişkili Lokal Hipertrikozis... 13/10/2010 - 17/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bası Hasarları Geriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar...  2018
  2  Orofarengeal Disfaji Geriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar...  2018
  3  Konfüzyon değerlendirme ölçeği Geriatri pratiğinde Ölçekler...  2016
  4  Yoğun Bakım Ünitesi'nde Konfüzyon Değerlendirme Ölçeği Geriatri pratiğinde Ölçekler...  2016
  5  İnkontinans Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  6  Yaşlanma ve yaşlılık Geriatri Pratiğinde ilaç tedavisi...  2015
  7  Deliryum: Geçmişten Günümüze Geriatrik Olgularda Deliryum...  2014
  8  Urinary Incontinence New Horizons In Geriatric Medicine...  2013
 • NO AD TARIH
  1  RATLARDA HİPOKAMPUS VE SUBVENTRİKÜLER ZONDA HÜCRESEL SENESENS ÜZERİNE KURKUMİNİN ETKİSİ...  6/2012 - 6/2013
 • NO AD YIL
  1  18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Klinik Araştırma Ödülü/ Geriatrik Olgularda Ortostatik ...  2016