En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Hematoloji Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  2  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  3  Sisplatin Uygulanan Sıçanlarda Nefrotoksisite ve Kardiyotoksisitenin Belirlenmesinde Biyokimyasal ...  2013
  4  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
 • NO AD TARİH
  1  HAIRY CELL LEUKEMIA AND B-RAF MUTATIONS... 22/06/2017 - 25/06/2017
  2  Granulocytic sarcoma manifesting with atypical localisation: 3 case reports... 11/05/2017 - 13/05/2017
  3  Chronic graft-versus-host disease manifesting as polymyositis and hypercalcemia: an uncommon present... 11/05/2017 - 13/05/2017
  4  Talasemi İntermedia Hastasında Gelişen Transfüzyon İlişkili Alloimmunizasyonda Plazmaferez ve ... 25/02/2017 -
  5  KEMİK İLİĞİ APLAZİSİ İLE SEYREDEN OLGULARDA ELTROMBOPAG KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  6  Derin moleküler remisyonda nilotinibe ara verilmesinin ardından kısa sürede gelişen hematolojik... 19/10/2016 - 22/10/2016
  7  YAŞLI DBBNHL HASTALARIMIZIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLME... 07/10/2016 - 09/10/2016
  8  RETROSPECTIVE EVALUATION OF CLINICAL AND DEMOGRAPHIC FEATURES OF ELDERLY DLBCL PATIENTS: SINGLE CENT... 11/03/2016 - 13/03/2016
  9  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI TEKRARLAYAN EKSTRAMEDÜLLER TUTULUMLU AKUT LENFOBLASTİK LÖSE... 03/03/2016 - 05/03/2016
  10  MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA PLERİKSAFORLA MOBİLİZASYON BAŞARISININ DEĞERLEND... 03/03/2016 - 05/03/2016
  11  KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN MEKANİK YÖNTEM İLE DONDURULARAK - 80 DERECEDE UZUN DÖNEM SAKLANMASIN... 03/03/2016 - 05/03/2016
  12  Atipik yerleşimli Granülositik sarkom: 3 olgu sunumu (Türkçe)... 21/10/2015 - 24/10/2015
  13  B-RAF İNHİBİTÖRÜ VEMURAFENİB İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: OLGU SUNUMU... 21/10/2015 - 24/10/2015
  14  Yaşlı Hodgkin Lenfoma olgularının demografik verilerinin ve tedavi yanıtlarının geriye dönü... 21/10/2015 - 21/10/2015
  15  Hairy cell lösemi olgularında BRAF mutasyonlarının araştırılması... 22/10/2014 - 25/10/2014
  16  The incidence and clinical relevance of Bcl-2 negativity in follicular lymphomas... 17/10/2014 - 22/10/2014
  17  Hairy Cell Lösemi Olgularında BRAF Mutasyonlarının Retrospektif Araştırılması... 28/02/2014 - 02/03/2014
  18  Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  19  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  20  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  21  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi.... 19/10/2011 - 22/10/2011
  22  Effects of Resveratrol on Liver Toxicity in Cisplatin-induced Rats... 13/06/2011 - 15/06/2011
 • NO AD TARIH
  1  Dolaşımdaki Serbest Tümör DNA'sındaki Mutasyonların Foliküler Lenfoma Hastalarında Tanı Ve Kemo-Immünoterapi Direnç Biyomarkeri Olma Potansiyelinin İncelenmesi...  5/2016 - /