En

DOÇ.DR. TUFAN ÇANKAYA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genetik Doktora Öğretim Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Tıbbi Genetik  2015
 • NO AD YIL
  1  Unexpected Coexistence of a Derivative t(21,21) and Complementary mosaic r(21) in a Female with Mult...  2019
  2  Phenotypic spectrum of CHARGE syndrome based on clinical characteristics...  2018
  3  Two Cases with Ring Chromosome 13 at either End of the Phenotypic Spectrum...  2018
  4  Localization of the Werner Protein Together with H2AX in ?-Irradiation-Induced Neoplastic Transforme...  2017
  5  Analysis of first-trimester combined test results in preparation for a cell-free fetal DNA era...  2016
  6  Identification of a novel frameshift heterozygous deletion in exon 8 of the PAX6 gene in a pedigree ...  2016
  7  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  8  Termination of pregnancy for fetal abnormalities: Main arguments and a desicion-tree model...  2015
  9  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  10  Glutathione S-Transferase Gene Polymorphisms in Children with Down Syndrome and Their Mothers...  2015
  11  Risk factors for subclinical inflammation in children with Familial Mediterranean fever...  2015
  12  Clinical Significance of R202Q alteration of MEFV gene in children with Familial Mediterranean fFeve...  2015
  13  Sequencing of the CFTR gene in selected turkish patients with cystic fibrosis....  2014
  14  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
  15  Maternal Dengeli Translokasyon Taşıyıcılığına Bağlı Gelişen Fetal Dengesiz 47,XY,t(2;18)(p...  2014
  16  46,xx erkek sendromlu bir olgu...  2013
  17  Kordomalarda Sitogenetik Ve Moleküler Genetik...  2013
  18  Mutations in WNT1 cause different forms of bone fragility....  2013
  19  Periferik Nöropatiler...  2013
  20  UroVysion fluorescence in situ hybridization (UroVysion FISH) assay for detection of bladder cancer ...  2013
  21  ADAM33 Gene Polymorphisms Are Not Associated With Asthma in Turkish Children...  2012
  22  Lack of Association of Childhood Partial Epilepsy with Brain Derived Neurotrophic Factor Gene...  2012
  23  New mutations in the ATM gene and clinical data of 25 AT patients....  2011
  24  Canlılığını yitirmiş embriyolarda gözlenen anöploidi sıklığının sperm-FISH ve sperm apo...  2011
  25  Interview with parents of children with Down syndrome: their perceptions and feelings....  2011
  26  Sotos sendromu; Boy uzunluğunun nadir bir sebebi...  2011
  27  Spinal Musküler Atrofi için Prenatal Tanı...  2010
  28  Heterozygous 5p13.3-13.2 deletion in a patient with type I Chiari malformation and bilateral Duane r...  2010
  29  A novel heterozygous deletion within the 3' region of the PAX6 gene causing isolated aniridia in a l...  2009
  30  Tuberoz Skleroz Hastalığının Moleküler Genetiği...  2009
  31  von Hippel-Lindau Hastalığının Moleküler Genetiği...  2009
  32  A new case of Martsolf syndrome....  2007
  33  [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] İNTERFAZ HÜCRELERİNDE FLÜORESAN IN-SITU HİB...  2006
  34  PRENATAL TANIDA SAPTANAN SATELLİTLİ Y KROMOZOMUNUN (Yqs) DEĞERLENDİRİLMESİ...  2004
  35  Detection of trisomy 21 in a fetus during the investigation for Tay-Sachs disease....  2004
  36  Trends in cytogenetic prenatal diagnosis in a reference hospital in Izmir/Turkey: a comparative stud...  2004
  37  Celiac disease in children with Down syndrome: importance of follow-up and serologic screening. ...  2003
  38  Paracentric inversion in the short arm of chromosome 1. Report of a family and review of the literat...  2003
  39  Trigonocephaly and Wilson's disease in two siblings. ...  2003
  40  Achondroplasia in Turkey is defined by recurrent G380R mutation of the FGFR3 gene...  2003
  41  New chromosome rearrangement in acute lymphoblastic leukemia. ...  2002
  42  SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMA...  2002
  43  Down Sendromlu Olgularda Anti-gliadin ve Anti-endomisyum Antikorları: Bir Ön Çalışma ...  2001
  44  A Father Born To Consanguineous Parents Had Double Translocation 21;22 (44,XY, t(21q;22q),t(21q;22q...  2001
  45  Cerebro-costo-mandibular syndrome: a case report....  2001
  46  WOLF-HIRSCHORN SENDROMU: OLGU SUNUMU...  2001
  47  NEU-LAXOVA SENDROMU : OLGU SUNUMU...  2001
  48  Ultrasonda Choroid Plexus Kisti Saptanan Gebelerin sitogenetik Analiz Değerlendirilmesi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  22q11.2 bölgesinde distal delesyon saptanan bir olgu sunumu ... 25/09/2019 - 27/09/2019
  2  Prenatal Izlemde Genetiğin Tani Koyduğu En Net Örneklerden Biri Tuberoskleroz... 25/09/2019 - 27/09/2019
  3  Two Novel Variants of AGL and GBE1 Genes in Glycogen Storage Disease Patients... 17/04/2019 - 20/04/2019
  4  Osteogenesis imperfecta type I caused by a novel mutation of the COL1A1 gene in Turkish family... 22/02/2019 - 23/02/2019
  5  A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gona... 27/09/2018 - 29/09/2018
  6  Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliği... 18/04/2018 - 22/04/2018
  7  Delesyon 1p36'lı olguya moleküler genetik ve sitogenetik yöntemlerle yaklaşım... 07/03/2018 - 10/03/2018
  8  PRADER-WİLLİ SENDROMU BENZERİ BULGULAR İLE SEYREDEN DİSTAL Xq DUPLİKASYONLU OLGU... 11/10/2017 - 13/10/2017
  9  2q37.3 Delesyonu ve 9q34.1-q34.3 Duplikasyonu Saptanan Bir Olgu... 11/05/2017 - 13/05/2017
  10  array CGH'de 2q33.1-q33.3 bölgesinde mikrodelesyon saptanan olgu... 10/03/2016 - 12/03/2016
  11  dismorfik yüz görünümü, gelişme geriliği ve ekzositozları olan olgu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  12  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  13  Perinatal-Letal Tip Hipofosfatazya Taşıyıcısı Bir Ailede Prenatal Tanı... 24/09/2014 - 27/09/2014
  14  Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. [Pediatri... 17/09/2014 - 21/09/2014
  15  ring kromozom 13' lü iki farklı olgu... 26/09/2013 - 27/09/2013
  16  Mozaik Turner Sendromlu hastaların klinik ve sitogenetik açıdan değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 27/09/2013
  17  Ailesel Akdeniz ateşi olan çocuklarda MEFV gen R202Qpolimorfizminin klinik ile ilişkisi... 11/09/2013 - 15/09/2013
  18  multipl konjenital anomali ve motor mental retardasyonlu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  19  kraniosinostoz'lu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  20  yaygın kortikal displazili bir olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  21  Idiyopatik Adölesan Skolyozunda Vitamin D Reseptör Geni Bsm I Polimorfizmi... 19/12/2012 - 23/12/2012
  22  Prenatal Tanıda Tespit Edilmiş Cinsiyet Kromozom Anomalileri-Olgu Sunumu... 19/12/2012 - 23/12/2012
  23  FOP (fibrodisplazi ossifikans progressiva)' lı bir olgu... 18/02/2010 - 18/02/2010
  24  Prenatal tanıda trizomi 15 mozaikliği olan bir olgu... 09/10/2002 - 12/10/2002
  25  Martsolf Sendromu... 09/10/2002 -
  26  4. Çoğulu, Ö., F.F. Özkınay, C. Gündüz, T. Çankaya, S. Aydoğdu, F. Özgenç, N. Kütükçü... 25/09/2002 - 29/05/2002
  27  Trends in Cytogenetic Prenatal Diagnosis in a Reference Hospital in İzmir/Turkey: A Comparative Stu... 25/05/2002 - 29/05/2002
  28  Detection of trisomy 21 in a fetus during the investigation for Tay Sachs disease, prenatal cytogene... 25/05/2002 - 29/05/2002
  29  Kabuki Make-Up Syndrome in Three Turkish Patients?,... 25/05/2002 - 29/05/2002
  30  Seven cases of chromosomal mosaicism detected in amniocentesis and karyotype, phenotype correlations... 25/05/2002 - 28/05/2002
  31  A New Chromosome Rearrangement In Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/07/2001 - 10/07/2001
  32  Anophthalmia Waardenburg Syndrome?... 29/05/1999 - 01/06/1999
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KÖK HÜCRE VE UYGULAMALARI Tıbbi Genetik ve KLinik Uygulamaları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer Hastalarında Genomik Değişimlerin Prognoza Etkileri...  4/2014 - 4/2016
  2  GLP1 Reseptör Polimorfizmlerinin Obesiteye Olan Etkilerinin Araştırılması...  1/2014 - 1/2015
  3  Subklinik Cushing Sendromu ve Fonksiyon Göstermeyen Adrenal Kitleli Hastalarda Kortikosteroid Bağlayan Globulin Düzeylerinin ve Glukokortikoid Reseptör Polimorfizm Sıklığının Değerlendirilmesi...  4/2014 - 10/2015
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor