En

DOÇ.DR. TUFAN ÇANKAYA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genetik Doktora Öğretim Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Tıbbi Genetik  2015
 • NO AD YIL
  1  Phenotypic spectrum of CHARGE syndrome based on clinical characteristics...  2018
  2  Two Cases with Ring Chromosome 13 at either End of the Phenotypic Spectrum...  2018
  3  Localization of the Werner Protein Together with H2AX in ?-Irradiation-Induced Neoplastic Transforme...  2017
  4  Analysis of first-trimester combined test results in preparation for a cell-free fetal DNA era...  2016
  5  Identification of a novel frameshift heterozygous deletion in exon 8 of the PAX6 gene in a pedigree ...  2016
  6  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  7  Termination of pregnancy for fetal abnormalities: Main arguments and a desicion-tree model...  2015
  8  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  9  Glutathione S-Transferase Gene Polymorphisms in Children with Down Syndrome and Their Mothers...  2015
  10  Risk factors for subclinical inflammation in children with Familial Mediterranean fever...  2015
  11  Clinical Significance of R202Q alteration of MEFV gene in children with Familial Mediterranean fFeve...  2015
  12  Sequencing of the CFTR gene in selected turkish patients with cystic fibrosis....  2014
  13  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
  14  Maternal Dengeli Translokasyon Taşıyıcılığına Bağlı Gelişen Fetal Dengesiz 47,XY,t(2;18)(p...  2014
  15  46,xx erkek sendromlu bir olgu...  2013
  16  Kordomalarda Sitogenetik Ve Moleküler Genetik...  2013
  17  Periferik Nöropatiler...  2013
  18  Mutations in WNT1 cause different forms of bone fragility....  2013
  19  UroVysion fluorescence in situ hybridization (UroVysion FISH) assay for detection of bladder cancer ...  2013
  20  ADAM33 Gene Polymorphisms Are Not Associated With Asthma in Turkish Children...  2012
  21  Lack of Association of Childhood Partial Epilepsy with Brain Derived Neurotrophic Factor Gene...  2012
  22  New mutations in the ATM gene and clinical data of 25 AT patients....  2011
  23  Canlılığını yitirmiş embriyolarda gözlenen anöploidi sıklığının sperm-FISH ve sperm apo...  2011
  24  Interview with parents of children with Down syndrome: their perceptions and feelings....  2011
  25  Sotos sendromu; Boy uzunluğunun nadir bir sebebi...  2011
  26  Heterozygous 5p13.3-13.2 deletion in a patient with type I Chiari malformation and bilateral Duane r...  2010
  27  Spinal Musküler Atrofi için Prenatal Tanı...  2010
  28  A novel heterozygous deletion within the 3' region of the PAX6 gene causing isolated aniridia in a l...  2009
  29  Tuberoz Skleroz Hastalığının Moleküler Genetiği...  2009
  30  von Hippel-Lindau Hastalığının Moleküler Genetiği...  2009
  31  A new case of Martsolf syndrome....  2007
  32  [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] İNTERFAZ HÜCRELERİNDE FLÜORESAN IN-SITU HİB...  2006
  33  PRENATAL TANIDA SAPTANAN SATELLİTLİ Y KROMOZOMUNUN (Yqs) DEĞERLENDİRİLMESİ...  2004
  34  Detection of trisomy 21 in a fetus during the investigation for Tay-Sachs disease....  2004
  35  Trends in cytogenetic prenatal diagnosis in a reference hospital in Izmir/Turkey: a comparative stud...  2004
  36  Celiac disease in children with Down syndrome: importance of follow-up and serologic screening. ...  2003
  37  Achondroplasia in Turkey is defined by recurrent G380R mutation of the FGFR3 gene...  2003
  38  Trigonocephaly and Wilson's disease in two siblings. ...  2003
  39  Paracentric inversion in the short arm of chromosome 1. Report of a family and review of the literat...  2003
  40  New chromosome rearrangement in acute lymphoblastic leukemia. ...  2002
  41  SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMA...  2002
  42  Down Sendromlu Olgularda Anti-gliadin ve Anti-endomisyum Antikorları: Bir Ön Çalışma ...  2001
  43  A Father Born To Consanguineous Parents Had Double Translocation 21;22 (44,XY, t(21q;22q),t(21q;22q...  2001
  44  Cerebro-costo-mandibular syndrome: a case report....  2001
  45  WOLF-HIRSCHORN SENDROMU: OLGU SUNUMU...  2001
  46  NEU-LAXOVA SENDROMU : OLGU SUNUMU...  2001
  47  Ultrasonda Choroid Plexus Kisti Saptanan Gebelerin sitogenetik Analiz Değerlendirilmesi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Two Novel Variants of AGL and GBE1 Genes in Glycogen Storage Disease Patients... 17/04/2019 - 20/04/2019
  2  Osteogenesis imperfecta type I caused by a novel mutation of the COL1A1 gene in Turkish family... 22/02/2019 - 23/02/2019
  3  A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gona... 27/09/2018 - 29/09/2018
  4  Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliği... 18/04/2018 - 22/04/2018
  5  Delesyon 1p36'lı olguya moleküler genetik ve sitogenetik yöntemlerle yaklaşım... 07/03/2018 - 10/03/2018
  6  PRADER-WİLLİ SENDROMU BENZERİ BULGULAR İLE SEYREDEN DİSTAL Xq DUPLİKASYONLU OLGU... 11/10/2017 - 13/10/2017
  7  2q37.3 Delesyonu ve 9q34.1-q34.3 Duplikasyonu Saptanan Bir Olgu... 11/05/2017 - 13/05/2017
  8  array CGH'de 2q33.1-q33.3 bölgesinde mikrodelesyon saptanan olgu... 10/03/2016 - 12/03/2016
  9  dismorfik yüz görünümü, gelişme geriliği ve ekzositozları olan olgu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  10  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  11  Perinatal-Letal Tip Hipofosfatazya Taşıyıcısı Bir Ailede Prenatal Tanı... 24/09/2014 - 27/09/2014
  12  Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. [Pediatri... 17/09/2014 - 21/09/2014
  13  ring kromozom 13' lü iki farklı olgu... 26/09/2013 - 27/09/2013
  14  Mozaik Turner Sendromlu hastaların klinik ve sitogenetik açıdan değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 27/09/2013
  15  Ailesel Akdeniz ateşi olan çocuklarda MEFV gen R202Qpolimorfizminin klinik ile ilişkisi... 11/09/2013 - 15/09/2013
  16  multipl konjenital anomali ve motor mental retardasyonlu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  17  kraniosinostoz'lu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  18  yaygın kortikal displazili bir olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  19  Prenatal Tanıda Tespit Edilmiş Cinsiyet Kromozom Anomalileri-Olgu Sunumu... 19/12/2012 - 23/12/2012
  20  Idiyopatik Adölesan Skolyozunda Vitamin D Reseptör Geni Bsm I Polimorfizmi... 19/12/2012 - 23/12/2012
  21  FOP (fibrodisplazi ossifikans progressiva)' lı bir olgu... 18/02/2010 - 18/02/2010
  22  Prenatal tanıda trizomi 15 mozaikliği olan bir olgu... 09/10/2002 - 12/10/2002
  23  Martsolf Sendromu... 09/10/2002 -
  24  4. Çoğulu, Ö., F.F. Özkınay, C. Gündüz, T. Çankaya, S. Aydoğdu, F. Özgenç, N. Kütükçü... 25/09/2002 - 29/05/2002
  25  Trends in Cytogenetic Prenatal Diagnosis in a Reference Hospital in İzmir/Turkey: A Comparative Stu... 25/05/2002 - 29/05/2002
  26  Detection of trisomy 21 in a fetus during the investigation for Tay Sachs disease, prenatal cytogene... 25/05/2002 - 29/05/2002
  27  Kabuki Make-Up Syndrome in Three Turkish Patients?,... 25/05/2002 - 29/05/2002
  28  Seven cases of chromosomal mosaicism detected in amniocentesis and karyotype, phenotype correlations... 25/05/2002 - 28/05/2002
  29  A New Chromosome Rearrangement In Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/07/2001 - 10/07/2001
  30  Anophthalmia Waardenburg Syndrome?... 29/05/1999 - 01/06/1999
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KÖK HÜCRE VE UYGULAMALARI Tıbbi Genetik ve KLinik Uygulamaları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer Hastalarında Genomik Değişimlerin Prognoza Etkileri...  4/2014 - 4/2016
  2  GLP1 Reseptör Polimorfizmlerinin Obesiteye Olan Etkilerinin Araştırılması...  1/2014 - 1/2015
  3  Subklinik Cushing Sendromu ve Fonksiyon Göstermeyen Adrenal Kitleli Hastalarda Kortikosteroid Bağlayan Globulin Düzeylerinin ve Glukokortikoid Reseptör Polimorfizm Sıklığının Değerlendirilmesi...  4/2014 - 10/2015
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 201828/11/2020